Press releases

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
The Intelligent Leaders Summit
Oxygenating the future through digital strategy
26 Μαΐου 2016 – Astir Palace

Με
την υποστήριξη της SAP


John Andrews, consultant editor, The Economist

«
Ίσως περίπου το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού έχει γεννηθεί μετά την εφεύρεση του ίντερνετ», παρατήρησε κατά την έναρξη του Intelligent Leaders Summit o consultant editor του περιοδικού The Economist John Andrews. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στην αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέποντας ότι τα προσεχή έτη ο συγκεκριμένος τομέας θα φέρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, στο πλαίσιο μιας πληθώρας προκλήσεων αλλά και ευκαιριών στην ψηφιακή εποχή.

Σταμάτης Κριμιζής, Head Emeritus and Principal Staff, Principal investigator, Johns Hopkins University

Εργαλεία ανάπτυξης της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα «υπάρχουν και είναι διαθέσιμα» διεμήνυσε από το βήμα του
Intelligent Leaders Summit του Economist το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη της SAP, ο διακεκριμένος καθηγητής αστροφυσικής της NASA Σταμάτης Κριμιζής, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί το πιο σταθερό υπόβαθρο για αειφόρο οικονομική πρόοδο.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία (ΕΣΠΕΚ), το οποίο κατάρτισε από την περίοδο 2010-13 το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόκειται για ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο, με 7ετή ορίζοντα», για την αύξηση της Έρευνας και Καινοτομίας ως ποσοστού του ΑΕΠ από 0,5% σε 1,5% έως το 2020.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κριμιζής στάθηκε επίσης στην πρόταση - διάγραμμα μιας νέας δομής για τη διοίκηση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα.

«Η συνταγή για έξοδο από την κρίση, μέσω βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβάνει επικέντρωση στην ποιοτική έρευνα και αριστεία, και στην καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ εκπαίδευσης, ερευνητικής κοινότητας και επιχειρηματικότητας», επισήμανε ο κ. Κριμιζής.

Την περίοδο 2004-09, η ένταση Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα ανήλθε σε 0,58% του ΑΕΠ, έναντι 1,84% του ΑΕΠ στην ΕΕ των «27», 2,61% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ και 3,39% του ΑΕΠ στην Ιαπωνία.

Επιπροσθέτως, ο καθηγητής προσέθεσε ότι ο ελληνισμός διαθέτει περίπου το 3% των επιστημόνων κορυφαίας εμβέλειας παγκοσμίως, ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας ή των Ελλήνων διεθνώς αντιστοιχεί μόνο στο 0,15% ή 0,20% από τα 6,92 δισεκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη.

Παρά τη σημαντική παραγωγή Ελλήνων επιστημόνων, το 85% εκείνων με ισχυρή επιρροή (σύμφωνα με διεθνείς δείκτες) δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, σημείωσε ο κ. Κριμιζής.

Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, ΥΠΠΕΘ

Τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ανέδειξε κατά την ομιλία του στο Intelligent Leaders Summit ο αναπληρωτής υπουργός έρευνας και καινοτομίας Κώστας Φωτάκης ως την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα του R&D «μέσα σε κατεπείγουσες συνθήκες κρίσης».

Όπως είπε, το ΕΙΕΚ είναι κάτι σαν το αμερικάνικο ΝSF ή το Deef Geosyst από τη Γερμανία, για τη διαχείριση πόρων ενός ταμείου εστιασμένου στη στήριξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας.

«Οι πόροι αυτοί από πού θα προέρχονται; Προέρχονται από ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, κατ΄ αρχήν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που έχει πενιχρούς διαθέσιμους πόρους αυτή τη στιγμή, που μοχλεύονται με πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ιδιαίτερα καλούς όρους δανεισμού», σημείωσε ο κ. Φωτάκης.

Ο κ. Φωτάκης κατέδειξε τον ρόλο της Πολιτείας ως «διευκολυντή» δημιουργίας ευκαιριών, «υποστηρικτή» και «ρυθμιστή» για την υλοποίηση όσων δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός τομέας, καθώς και «εμπνευστή» εμβληματικών πρωτοβουλιών σε αναδυόμενους τομείς μεγάλης προστιθέμενης αξίας (π.χ. πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη και τεχνολογία), θεωρώντας τους ανθρώπους ως το σημαντικότερο κεφάλαιο της χώρας.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 2007-2013 (7o ΠΠ) οι Έλληνες ερευνητές κατάφεραν να προσελκύσουν σε ανταγωνιστική βάση Ε 1,09 δις €, ενώ 5 ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) βρίσκονται ανάμεσα στα 50 καλύτερα της Ευρώπης όσον αφορά τις επιδόσεις τους στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε την ανάγκη για άμεση ανάληψη μέτρων που αφορούν την αναχαίτιση της μονόδρομης φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό και την ενθάρρυνση αμφίδρομης κινητικότητας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χρηματοδότηση της έρευνας δεν αποτελεί δαπάνη αλλά επένδυση.

Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Τα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού νόμου περιέγραψε από το βήμα του Intelligent Leaders Summit o γενικός γραμματέας στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης, υπό την επισήμανση ότι οι συνολικές επενδύσεις των τριών τελευταίων αναπτυξιακών νόμων, που ανέρχονται σε 38 δις, αποτελούν το 7% του συνολικού Ακαθάριστου Σχηματισμού Πάγιου Κεφαλαίου στην οικονομία μεταξύ 1998 και 2014 (χωρίς τις επενδύσεις σε κατοικία, το ποσοστό ανέρχεται στο 13,2%).

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λαμπριανίδης ανέφερε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θέτει πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο για να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και προβλέπει ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης: εξωστρέφεια, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, 2 κλάδους (ΤΠΕ – αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), λιγότερο ευνοημένες περιοχές, οργανωμένους υποδοχείς.

Επίσης, χρησιμοποιεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (funds) και η ενίσχυση γίνεται πρωτίστως με φοροαπαλλαγές (45% συνόλου ενισχύσεων) «καθώς μέσω αυτών ενισχύουμε πλέον και κυρίως την απόδοση και όχι όπως  ίσχυε μέχρι σήμερα, την ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος (95% ήταν επιχορηγήσεις)».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής (100%) να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια υπήρξε μια τεράστιας κλίμακας αποεπένδυση και προκειμένου να υπάρξει επαναφορά του επιπέδου του παγίου κεφαλαίου της ιδιωτικής οικονομίας στα επίπεδα του 2009 «εκτιμάται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε 79 δις».

Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

«Δε φτάνει η αξιολόγηση (σ.σ. του προγράμματος)», διεμήνυσε από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ανάπτυξη «δε θα έρθει με ευχές και με προσευχές, θα έρθει με επενδύσεις».

Ειδικότερα, μίλησε για την ανάγκη ιδιωτικών επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι «τα διαθέσιμα εργαλεία του κράτους, όπως το ΕΣΠΑ και το ΕΤΕΑΝ, μπορούν να βοηθήσουν για το 1/6 της προσπάθειας.

«Τα υπόλοιπα 5/6 θα πρέπει να γίνουν από ιδιώτες», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας για «μάχη οπισθοφυλακών από τους υποστηρικτές του κρατισμού ότι το δημόσιο και πάλι θα μας σώσει για τις επενδύσεις».

Ο κ. Χατζηδάκης προέταξε το δίπτυχο «λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες». Ως προϋπόθεση για την επιστροφή των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες από το εξωτερικό παρατήρησε το εξής: «Πρέπει να έχουμε μια άλλη αντίληψη από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία δεν  έχει κάνει τη στροφή που ορισμένοι ισχυρίζονται ότι κάνει». Πιο συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ μίλησε για «μια κυβέρνηση σε vertigo», καθώς «άλλο στροφή στην πραγματικότητα κι άλλο  ανώμαλη προσγείωση».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χατζηδάκης, το 2009 υπήρχε ένα εθνικό σκέλος δημοσίων επενδύσεων 4-5 δις το οποίο σήμερα βρίσκεται στα 750 εκατ. ευρώ: «Άρα, ο τέλειος επενδυτικός νόμος να έρθει, μην έχετε καμία αμφιβολία, όποιος και να’ ναι Υπουργός, όποιος και να’ ναι Γενικός Γραμματέας, θαύματα δε μπορεί να κάνει».

«Εκεί που μιλάγαμε για ανάπτυξη, 3%, 3,5% κάθε χρόνο, μιλάει πια η Κομισιόν φυσικά για ύφεση. Δείτε την αποτίμηση που έκανε των τελευταίων 15 μηνών το Lisbon Council το οποίο εν πάση περιπτώσει ξέρετε ότι δεν είναι όργανο τη Νέας Δημοκρατίας και το οποίο μίλησε για κόστος 45 δις ευρώ», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

 

Ανδρέας Λοβέρδος, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Η ύφεση συνεχίζει να τρώει τα σωθικά της χώρας, με ευθύνη των ίδιων των Ελλήνων, που ενώ τα ήξεραν όλα πειραματίστηκαν, ψηφίζοντας υποτιθέμενες μαγικές λύσεις, διεμήνυσε από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προέβλεπε ανάπτυξη 2,9% για το 2015, ενώ ανάπτυξη 3,7% για το 2016, αλλά δρόμος αυτός διακόπηκε με ευθύνη των ίδιων των Ελλήνων, πολιτικών και πολιτών, και σήμερα ξανακάνουμε την ίδια διαδρομή που κάναμε από το 2011 και μετά, σημείωσε ο κ. Λοβέρδος.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε τέσσερεις παραδοχές:
Η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη  αποτελούν πρωτίστως θέμα της Ελλάδας και δευτερευόντως θέμα εξεύρεσης κεφαλαίων απο ΕΣΠΑ κοκ.
Η οικονομία πρέπει αμέσως να απελευθερωθεί από τη γραφειοκρατία, δίχως να έχει την πολυτέλεια να περιμένει στρατηγικές αλλαγές στη διοίκηση και τη δικαιοσύνη.
Για να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να εφαρμοστούν αστραπιαία πολιτικές, στο πρώτο εξάμηνο έκαστης νέας διακυβέρνησης.
Οι αναπτυξιακοί νόμοι δεν λύνουν τα προβλήματα. Πέραν ορισμένων διαδικαστικών θεμάτων που επιλύουν, κατά βάση  αποτελούν θεμέλιο διαφθοράς και γραφειοκρατίας. Ένας μόνο  αναπτυξιακός νόμος λειτούργησε: αυτός του 1953, που δεν ξεπερνούσε τις 3.5 σελίδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε τις εξής προτάσεις:

1. Η λειτουργία της κυβέρνησης πρέπει να προσλάβει μορφές έκτακτης ανάγκης. Δύο κυβερνητικά συμβούλια υπό τον πρωθυπουργό λύνουν σε εβδομαδιαία βαση όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία και τη διοικητική αδεξιότητα.

2. Κατάργηση όλων των προληπτικών ελέγχων στις αδειοδοτήσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα συγχωρούνται μόνο για θέματα υγείας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

3. Κατάργηση της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, κατά την ανωτέρω λογική.

4. Διαμόρφωση  ειδικού καθεστώτος για τη δικαστική διαχείριση των υποθέσεων με οικονομικό-επενδυτικό περιεχόμενο. Υπάρχει χρήσιμη εμπειρία ως προς το θέμα αυτό.

5. Αλλαγές στη λειτουργία του Ελεγκτικού συνεδρίου, ώστε να εξαφανιστούν οι καθυστερήσεις που αυτό προκαλεί στην πληρωμή των προμηθευτών του Δημοσίου.

6. Διαμόρφωση νέου πτωχευτικού δικαίου, ώστε να δίνεται στους δεκάδες χιλιάδες πτωχούς, δηλαδή οικονομικά νεκρούς πολίτες, μια δεύτερη ευκαιρία, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες.

7. Λειτουργία της Διοίκησης μέσω ομάδων έργων και παραμερισμός της, εχθρικής προς τις επενδύσεις, ηγεσία της σημερινής Διοίκησης, μέσω και της ανόδου στην ηγεσία των στελεχών της που μπήκαν στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.


Χάρης Θεοχάρης
, Βουλευτής

«Πανευρωπαϊκά, βάσει του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) το 2016 η Ελλάδα βρισκόταν στην 26η από τις 28 θέσεις. Είμαστε μόλις στην 27η για τις ολοκληρωμένες δημόσιες e-υπηρεσίες», παρατήρησε από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι χρειάζονται θεσμική ανασυγκρότηση «μέσω πραγματικής διάκρισης των εξουσιών και περιορισμό της παντοδυναμίας της εκτελεστικής εξουσίας», ανοιχτά δεδομένα «που όχι μόνο θα δώσουν ώθηση στην πραγματική οικονομία, αλλά θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία» και αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών «από την πρόσβαση στην πληροφορία έως τις διαδικασίες λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης».

Επίσης, απλοποίηση του νομικού πλαισίου: «επιτέλους κωδικοποίηση της νομοθεσίας και αλλαγή της διαδικασίας διαβούλευσης των σχεδίων νόμων η οποία σήμερα λειτουργεί σχεδόν προσχηματικά», καθώς και απλοποίηση του δημοσίου «με υιοθέτηση οργανογραμμάτων που να μπορούν να αλλάζουν με απόφαση γενικών γραμματέων ανάλογα τις ανάγκες και τα νέα δεδομένα αλλά και επιλογές ΓΓ εσωτερικά από τη Δημόσια Διοίκηση με διαδικασίες σαν του ΑΣΕΠ (χωρίς να αποκλείονται οι ιδιώτες)».

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, «το βασικότερο πρόβλημα είναι ο εναγκαλισμός δημόσιας διοίκησης και πολιτικού συστήματος: η διοίκηση και τελικά το κράτος ελέγχεται από τα κόμματα (από όλα, όχι μόνο όσα είναι στην κυβέρνηση) και λειτουργεί χάριν των κοινωνικών ομάδων που τα υποστηρίζουν.

Ο ίδιος παρατήρησε πως η Ελλάδα φαίνεται να μένει πίσω στα θέματα ψηφιακής οικονομίας, παρά το γεγονός ότι «μεταξύ 1996-2016 εφαρμόστηκαν τρία κοινοτικά προγράμματα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διοικητική μεταρρύθμιση με προϋπολογισμό περίπου 7 δις (στο νέο ΕΣΠΑ πολλά εκατομμύρια θα δοθούν επίσης στις δράσεις αυτές».

Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ

«Με τέτοια επίπεδα φορολογίας δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος, είτε στην ψηφιακή, είτε στην παραδοσιακή οικονομία. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις σύντομα θα καταστούν είδος προς εξαφάνιση στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, σημειώνοντας ότι το συνολικό βάρος για τις επιχειρήσεις έχει αγγίξει πλέον το 52% του συνολικού τους εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, η Ελλάδα μπορεί να στοχεύσει στη δημιουργία 500.000 νέων θέσων εργασίας, ειδικά για νέους εργαζόμενους, στα πεδία των νέων τεχνολλογιών, ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνολογικής πληροφορίας. Ωστόσο, υπογράμμισε πως ο επιχειρηματικός τομέας στη χώρα κάνει την ελάχιστη χρήση της δυναμικής που απορρέει από τη ψηφιακή οικονομία. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το 97% των χρηστών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί συνδέσεις πιο αργές των 30 Mbps.

«Το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι πολύ περίπλοκο και ανίκανο να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την αγορά», ανέφερε ο κ. Μίχαλος. Ο ίδιος επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περισσότερο από το 1/5 του ΑΕΠ (22,5%) στις παγκόσμιες ώριμες αγορές παράγεται από την ψηφιακή οικονομία, η οποία έως το 2020 θα αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Επίσης έως το 2020, το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί smarthphones, αντιστοιχώντας σε περισσότερες από 6 δις συνδρομές.

Ο ίδιος επικαλέστηκε μελέτη του ΙΟΒΕ σύμφωνα με την οποία μια αύξηση της χρήσης ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα, της τάξης του 100%, θα οδηγούσε –ceteris paribus- στη δημιουργία περισσότερων από 6.000 νέων επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την κατάταξη της χώρας κατά 25 θέσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας και κατά 33 θέσεις σε όρους διαφάνειας.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Joschka Fischer, πρώην αντικαγκελάριος και πρώην υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας

«Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην χάσουμε το τρένο», διεμήνυσε από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο πρώην αντικαγκελάριος και πρώην υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας Γιόσκα Φίσερ, προτρέποντας τις ευρωπαϊκές χώρες «να μείνουν μαζί για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να γίνουν μέρος της αλλαγής».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δημογραφική δομή της Ευρώπης, η οποία κατά τη γνώμη του έχει ανάγκη τη συνεισφορά των μεταναστευτικών ροών, «κι ας είναι πολλές χώρες της Ευρώπης σκεπτικιστικές απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα».

«Θα πρέπει να επανεφεύρουμε μια νέα αφήγηση στην Ευρώπη. Αυτό το status quo δεν είναι βιώσιμο. Θα χρειαστούν ηγέτες και όραμα. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φίσερ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την τελευταία συμφωνία της Ευρωζώνης με την Ελλάδα, καθώς κατά τη γνώμη του διαθέτει στοιχεία για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Ο κ. Φίσερ εξέφρασε την εκτίμηση ότι «το Grexit έχει τελειώσει», προέτρεψε για την ενίσχυση της αλληλεγγύης στο εσωτερικό της ΕΕ και εξέφρασε την ελπίδα η ελληνική κρίση να αποδειχθεί ένα νέο ξεκίνημα για την Ελλάδα.

«Δεν θέλω να το πιστεύω. Θα ήταν καταστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο και θα σηματοδοτούσε σφοδρή κρίση για την ΕΕ», είπε αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός Brexit.

Σύμφωνα με τον κ. Φίσερ, η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη «έρχεται από μέσα» και «είναι ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός».

Μάνος Ραπτόπουλος, COO South Europe, Middle East & Africa, SAP

Έχει ξεκινήσει μια αλλαγή που μοιάζει γραμμική και άρα διαχειρίσιμη, αλλά από ένα σημείο και έπειτα ξεφεύγει με ταχύτητα και πολλαπλασιασμό, σε σημείο που κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο COO South Europe, Middle East & Africa της SAP Μάνος Ραπτόπουλος, περιγράφοντας την εν εξελίξει διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αρκετά χρόνια πριν ο πρώτος «σπόρος» ήταν το μικροτσίπ, λίγο μετά το ίντερνετ και πιο μετά τα social media, ενώ σήμερα είμαστε κάπου στη μέση της σκακιέρας, όσον αφορά την εξέλιξη των συστημάτων, σημείωσε ο κ. Ραπτόπουλος.

Μεταξύ άλλων, και αναφερόμενος στο ελληνικό σύστημα, ο κ. Ραπτόπουλος επισήμανε πως αν αφαιρούνταν η προσωπική επαφή από την εξίσωση της συναλλαγής του πολίτη με τη διοίκηση, τότε θα έπαυαν οι προϋποθέσεις για τη διαφθορά.

Μαρία Οικονομίδου, Country Manager, Dell Greece, Cyprus and Malta

«Η πληροφορική είναι έτοιμη για το μέλλον αν δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να επιλέγει ανάμεσα σε περισσότερους από έναν κατασκευαστές, αν επεκτείνεται ή συρρικνώνεται εύκολα, αν βασίζεται σε standards για τον έλεγχο του κόστους λειτουργίας και αν έχει εύκολη διαχείριση», ανέφερε κατά την ομιλία της στο Intelligent Leaders Summit η country manager της Dell Greece, Cyprus and Malta Μαρία Οικονομίδου.

Μεταφέροντας παραδείγματα από την πορεία της Dell, η κ. Οικονομίδου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «εκεί που οι περισσότεροι προσέγγιζαν τους πελάτες μέσω μεταπωλητών, η Dell πήγαινε απευθείας και όταν αργότερα οι υπόλοιποι άρχισαν να πηγαίνουν σε μοντέλο απευθείας πώλησης η Dell ανέπτυξε κανάλι συνεργατών».

«Αναλογιστείτε την στρατηγική της Dell να πηγαίνει  ανάποδα στο ρεύμα, εκπλήσσοντας  τον χώρο της. Ίσως αυτό να έχει εφαρμογή και στις δικές σας επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την αναγκαιότητα να χτίσουν «σήμερα» την υποδομή πληροφορικής που θα τις υποστηρίξει «σήμερα» και θα τις οδηγήσει στο «μέλλον».

Δημήτρης Κουτσολιούτσος, CEO, Farmers Republic

 «Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν μπορείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου χωρίς ψηφιακή στρατηγική», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του στο Intelligent Leaders Summit ο διευθύνων σύμβουλος της Farmers Republic Δημήτρης Κουτσολιούτσος.

Στο πλαίσιο αυτό, μετέφερε το παράδειγμα ενός μοντέλου συνεργασίας, μέσω της παροχής αναπτυξιακών κινήτρων και εργαλείων στους μικρούς παραγωγούς, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας υπό μια κοινή ομπρέλα.

Ο κ. Κουτσολιούτσος επισήμανε ότι το online εμπόριο αυξάνει τη διείσδυσή του χρόνο με τον χρόνο και μίλησε για τάση αναπροσαρμογής των επιχειρηματικών μοντέλων στις ψηφιακές εξελίξεις. 

Μιχαήλ Βλασταράκης, γενικός διευθυντής Marketing, εταιρικής επικοινωνίας & πελατειακών σχέσεων, Eurobank

Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο το κοινό αποδέχεται και αντιδρά στα εταιρικά μηνύματα, διαπίστωσε κατά την ομιλία που παρέθεσε στο Intelligent Leaders Summit ο γενικός διευθυντής marketing, εταιρικής επικοκινωνίας και πελατειακών σχέσεων της Eurobank Μιχαήλ Βλασταράκης.

Όπως είπε, ο κόσμος περιμένει πλέον περισσότερη ανεπίσημη επικοινωνία και φιλικότερο τόνο φωνής, επιζητώντας την προσωποποίηση και τη συμμετοχή του. Την ίδια ώρα σημειώνεται μια καθαρή στροφή από τα «καταναλωτικά» επιχειρήματα σε «εύπεπτα» συναισθήματα.

«Οι marketers δεν “πωλούν” πλέον brands. Συνήθως καλούνται να πουν “ιστορίες”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βλασταράκης, περιγράφοντας τις νέες τάσεις στην αγορά.

 

Charles Clark, chief strategic advisor, Real Consulting

«Από τα logistics έως τον σχεδιασμό ταξιδιωτικών μετακινήσεων από τους τουρίστες, αν η Ελλάδα πρόκειται να καταστεί κορυφαίος ταξιδιωτικός κόμβος για την Ευρώπη, οφείλει να ενσωματώσει τη ψηφιακή τεχνολογία», εκτίμησε από το βήμα του Intelligent Leaders Summit ο chief strategic advisor της Real Consulting Charles Clark, αναφερόμενος στην επενδυτική δυναμική για τη χώρα στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών.

Περιγράφοντας το περιβάλλον στις ραγδαία εξελισσόμενες αγορές ανά την υφήλιο, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα ο πελάτης είναι βασιλιάς», μιλώντας για «ισχύ και δυνατότητες μέσω της τεχνολογίας, της σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο και της έκρηξης διαθέσιμων δεδομένων, με το πάτημα ενός κουμπιού». Όπως είπε, αυτό έχει οδηγήσει τα brands στην ανάπτυξη πιο προσωποποιημένων μηνυμάτων.

«Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωμένη την ψηφιακή τεχνολογία στην οργάνωσή τους», τόνισε ο κ. Clark.


Νίκος Αγγούρης, partner, technology leader, Deloitte

Σε αυτήν τη νέα εποχή «θα επιβιώσει όχι ο ισχυρότερος, αλλά αυτός που προσαρμόζεται (Δαρβίνος)» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του στο Intelligent Leaders Summit ο partner και technology leader της Deloitte Νίκος Αγγούρης.

Όπως είπε, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εκπονήσει τη δική της στρατηγική σε σχέση με τις ανάγκες της, καθώς δεν υπάρχει ένα κοινό μονοπάτι που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι.

Ο κ. Αγγούρης μίλησε για τον πελάτη στο επίκεντρο, ανέδειξε τη σημασία των μεγάλων δεδομένων, υπογράμμισε την άνοδο των μηχανών και συμπέρανε: «Αυτή η ψηφιακή διαδρομή είναι ένα ταξίδι που πρέπει να σχεδιάσουμε.

 

Ανδρέας Ξηρόκωστας, Country Manager, SAP Hellas, Cyprus, Malta

«Ο τρόπος για να μπορέσει κανείς ν’ αντεπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες είναι με σύγχρονα μέσα. Κι αυτό γίνεται μέσα από μια άλλη λογική η οποία είναι η απλοποίηση. Είναι η απλοποίηση και η καινοτομία», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του στο Intelligent Leaders Summit ο country manager της SAP Hellas, Cyprus and Malta Αντρέας Ξηρόκωστας, αναπτύσσοντας τη δική του προσέγγιση αναφορικά με την παράμετρο της ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την πεποίθηση πως «ό,τι είχε να δώσει το έδωσε» η φιλοσοφία που τηρήθηκε μέχρι πρότινος και για περίπου 20 χρόνια, οπότε και οι εταιρείες προσπαθούσαν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης προτυποποιώντας τις διαδικασίες, στην ουσία «κάνοντας το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο χωρίς να παρεκκλίνουν καθόλου, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα καταφέρουν καλύτερα».

Μεταξύ άλλων, επισήμανε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, χαρακτηρίζοντας κύριο ζητούμενο «να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιήσουμε και να απελευθερώσουμε στοιχεία που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, στοιχεία τα οποία μπορούν να φέρουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το ίδιο το κόστος του εργαζόμενου».

Ανέδειξε δε συμπερασματικά ως κεντρικό στόχο όλων των παραγόντων που στελεχώνουν μια επιχείρηση «αυτό που λέει ο Κλέιντον Κρίστενσεν: “To get a job done”».

Ανδρέας Αθανασόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Dixons southeast Europe (Kotsovolos)

«Το digital είναι μια μεγάλη ευκαιρία να βγει η χώρα από αυτήν τη σκοτοδίνη στην οποία βρίσκεται», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Intelligent Leaders Summit ο αντιπρόεδρος Αθανασόπουλος, αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα digital transformation, «από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιεί η εταιρεία.

«Digital transformation σημαίνει ουσιαστικά οργανωτική αλλαγή, απαραίτητη» μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες είναι πλέον πολύ πιο απαιτητικοί, επισήμανε ο κ. Αθανασόπουλος.

Σταύρος Κρασαδάκης, διευθύνων σύμβουλος, SingularLogic

Η ανάλυση των δεδομένων δίνει τις λύσεις, διεμήνυσε από το βήμα του Intelligent Leaders Summmit ο διευθύνων σύμβουλος της SingularLogic Σταύρος Κρασαδάκης, ο οποίος στάθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία της παροχής πληροφοριών στους εργαζόμενους μιας επιχείρησης «για το τι θα μας πάει μπροστά». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «σήμερα αν δεν εξηγήσουμε γιατί ειμαστε εδώ και τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε εδώ και μετά από χρόνια, ο εργαζόμενος θα ψάχνει την “αγελάδα” που βγάζει λεφτά».

Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, Γενική διευθύντρια, G. Kallimanis

Πέντε πυλώνες οι οποίοι κατά τη γνώμη της στηρίζουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανταγωνιστικότητας ανέπτυξε κατά την ομιλία της στο Intelligent Leaders Summit η γενική διευθύντρια της G. Kallimanis Κωνσταντίνα Καλλιμάνη.

Ειδικότερα, μίλησε για σαφή προσανατολισμό της επιχείρησης και για δομές λειτουργίας λιτές και άρα ευέλικτες, που να επιτρέπουν τη βιωσιμότητα σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύψει («βλ. capital controls»). «Αυτό σημαίνει χαμηλά κόστη, όχι με περικοπή αλλά με επανατοποθέτηση των πόρων», σημείωσε η κυρία Καλλιμάνη.

Η ίδια στάθηκε στη σημασία μιας συμπαγούς, δημιουργικής ομάδας ανθρώπων που θα στηρίζουν την προσπάθεια της επιχείρησης. Υπογράμμισε δε τη σημασία της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Ελευθερία Μαμιδάκη, Διευθύντρια, Mamidoil Jetoil

«Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος με τον οποίο πρέπει ο ηγέτης να διοικεί μια εταιρεία.  Όπως δεν υπάρχει ένας τρόπος να πλησιάσεις μια γυναίκα.  Εξαρτάται τελείως από την γυναίκα.  Αν είναι συντηρητική, αν είναι μοντέρνα, αν είναι νέα, αν είναι Ελληνίδα κ.ο.κ.», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Intelligent Leaders Summit η διευθύντρια της Mamidoil Jetoil Ελευθερία Μαμιδάκη.

Αναφερόμενη στις «πιο κρίσιμες και σημαντικές συνθήκες που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας ηγέτης», μίλησε μεταξύ άλλων για την παγκοσμιοποίηση, τη μεσαία τάξη διεθνώς («εκτός βέβαια από την Ελλάδα δυστυχώς») που αυξάνεται συνεχώς με απίστευτες οικονομικές επιπτώσεις στην κατανάλωση, τον μεγάλο ανταγωνισμό για καινούριες αγορές, τις περιβαλλοντικές αλλαγές και το brain drain.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στην τεράστια ανάγκη του ηγέτη να έχει πολύ υψηλό δείκτη Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ),  και ικανότητα να παίρνει αποφάσεις και να δίνει οδηγίες με βάση τα συναισθήματα του άλλου, «πράγμα που διαμορφώνει αυτό που λέμε το κλίμα της εταιρείας». Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε μια σειρά ηγετικών στυλ, όπως ο «directive style, κοινώς ξεκάθαρος ηγέτης», ο «visionary, ο οραματιστής» ή ο «affiliative, φιλικός».


Λεωνίδας Κωβαίος, IT advisory leader, EY

Μεθόδους οι οποίες φέρνουν στη ζωή κάθε επιχείρησης το δικό της digital boardroοm ανέπτυξε κατά την παρουσίασή του στο Intelligent Leaders Summit ο IT advisory leader της EY Λεωνίδας Κωβαίος. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το πώς οι δυνατότητες των analytics προσφέρουν «πραγματική επιχειρηματική αξία» και αναφέρθηκε στα δυνητικά αποτελέσματα από τον συνδυασμό της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής εξειδίκευσης.

Έλενα Γκίκα, HR director, Costa Navarino

«Tα μηνύματα της αγοράς είναι ξεκάθαρα. Οι πελάτες μας απαιτούν όλο και πιο σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, περισσότερες και εύκολα προσβάσιμες επιλογές, και λιγότερο χαμένο χρόνο σε διαδικασίες, αναμονές και έγγραφα», επισήμανε κατά την ομιλία της στο Intelligent Leaders Summit η HR director του Costa Navarino Έλενα Γκίκα.

Όπως είπε, «με τον μηδενισμό των αποστάσεων, τα πολυπληθή sites με σχόλια επισκεπτών και τον τεράστιο ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούν».

Σημείωσε δε  ότι το 85% των τουριστών συμβουλεύονται τα reviews του trip advisor ή αντίστοιχων ιστοσελίδων πριν επιλέξουν προορισμό και ξενοδοχείο. «Η προσαρμογή στον digital κόσμο είναι μονόδρομος», τόνισε η κυρία Γκίκα.


Τολίνα Λιαροπούλου, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού,
Upstream

Στη δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία διευκολύνει την παροχή digital αγαθών και υπηρεσιών σε αναδυόμενες αγορές, αναφέρθηκε η επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Upstream Τολίνα Λιαροπούλου παραθέτοντας ομιλία στο Intelligent Leaders Summit. Όπως είπε, «οι καταναλωτές προτιμούν να καταναλώνουν προϊόντα προσαρμοσμένα σε αυτούς, στην κουλτούρα τους, στον τρόπο που ζουν». Το 88% ζητεί τιμές «μη δυτικές», την ώρα που το το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από το επίπεδο της σύνδεσης ίντερνετ.


Έλενα Παπαδοπούλου, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, Όμιλος ΟΤΕ

«Ο κόσμος του digitization μάς αλλάζει και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί», ανέφερε χαρακτηριστικά η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου ΟΤΕ Έλενα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι η γνώση θα πρέπει σήμερα να είναι ανοιχτή τόσο στους ανθρώπους της εταιρείας, όσο και στους πελάτες, οι οποίοι μετέχουν στην αλυσίδα αξιοποίησης των προϊόντων.

«Οι μηχανές παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας επηρεάζοντας το εργασιακό περιβάλλον», παρατήρησε, υπογραμμίζοντας ότι ο χώρος εργασίας παύει να είναι αποκλειστικά το γραφείο. Η ίδια πρόσθεσε άλλωστε ότι το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να κρίνεται από το αποτέλεσμα και όχι από την παρουσία στο γραφείο.


Founding sponsor: Dell
Platinum sponsors: Real Consulting, SingularLogic, TEKA Systems, EY
Gold sponsor: Deloitte, Silver sponsor: Lenovo, Bronze sponsor: Intrasoft
Telecommunications provider: WIND
Communication sponsor: Naftemporiki, Internet communication sponsor: naftemporiki.gr, Logistics supplier: DHL

 
 
THE MEDITERRANEAN LEADERSHIP SUMMIT
April 28th-29th 2016
Hilton Malta

Marie-Louise Coleiro Preca, president of Malta 

In her official inauguration speech, the president of Malta Marie-Louise Coleiro Preca welcomed all the delegates and stated that this is an opportunity to promote stability and growth in the Mediterranean and beyond during such challenging times. She expressed the opinion that resilient societies are the key to economic growth. Economic inequality and peace are closely related and inter-dependent, according to the Maltese president.

“Economic prosperity must be shared between the countries of the Mediterranean. It’s through the fostering of the value of resilience, that we shall understand the value of diversity. We need to empower all citizens with a culture of peace in our region and beyond, and such a cultural transformation into respect can only happen through a culture change into tolerance and diversity.”

The president also commented on the merits of inclusion commenting: “Resilience and well-being are two main drivers of social cohesion, and economic policies must be developed in tandem with community well-being. Economic policy can no longer rest with a small amount of nations, rather macro-economic decisions must be taken on an international scale. Local economies cannot be developed unless we invest. We can’t celebrate rising GDP while neglecting rising levels of poverty. Poverty and inequality, the effects are borne by everyone, including businesses.”

Commenting on the recently released Gender Gap report by the World Economic Forum, which argued that it’s going to take 81 years to see full parity in woman’s full participation in the economy, Ms Coleiro Preca also presented the Maltese aims at challenging such differences: “Over the past years, there has been a significant increase in female participating and this was due to the right strategy and subsequent policies of introducing child care centres and in-work benefit, increasing benefits form 36% to 54%.

James Rubin, former US assistant secretary of state for public affairs & advisor on politics and international affairs  

“The presumed nominee of the Republican Party (Donald Trump) laid out his foreign policy document yesterday, and I still cannot fathom out what his economic policy will be, by getting everyone to do what he wants to do without giving nothing in return. It’s fairly clear that he has rejected the traditional foreign policy of the Republic Army, but it’s certainly true that the challenge for other countries to expect foreign policy is becoming more and more difficult. Obviously, this is not serious: countries have national interests, and no magic wand can erase them”, former US assistant secretary of state for public affairs James Rubin mentioned in his opening session speech at the Mediterranean Leadership Summit.


Mario Monti, president, Bocconi University, former prime minister of Italy and former European commissioner

 “Short-termism in the political perspective, a wide-spread rejection in the public opinion as competence and experience as basis for policy making, a growing mistrust of public institutions and public persons: these are all characteristics that we see both in our American counterparts and in the current European landscape. And the main culprit of all of these notions is the lack of cohesive integration in Europe”, former Italian prime minister and former European commissioner Mario Monti commented while addressing the audience of Malta’s Mediterranean Leadership Summit.

The Right Honorable The Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon, former leader, Liberal Democrats, former EU high representative for Bosnia & Herzegovina, UK

The former leader of the UK Liberal Democrats, the Right Honourable Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon meanwhile commented that “Malta is currently at the centre of the Mediterranean, the boiling cauldron faced on all sides by conflict. Those who propose reason are falling back, those who propose unreason are currently triumphing.” With regards to global climate change, Lord Ashdown noted that “this is one of the most strategic problems of our time, and no short-term solutions will help. If you will not use your humanity to solve this problem, you’ll use barbed-wire, and if you use barbed-wire, you will not reduce conflict, but rather increase it.”

Fawaz Gerges, professor of Middle Eastern politics and international relations, London School of Economics

Fawaz Gerges, professor of Middle Eastern politics and international relations at the London School of Economics, labeled the current situation in the Middle East as the most dangerous moment in the modern history of the region. “The challenges faced by Europe today pale in comparison to the challenges faced by the Middle East. We’re distracted by terrorism, but what we’re seeing is a revolutionary process, threatening the survival of the regional state system and, with it, the global state of affairs. What my part of the world is facing is an organic crisis, a crisis stemming on every single aspect of society.”

Francis Zammit Dimech, member, parliament of Malta, Nationalist party

Incumbent member of the parliament of Malta Francis Zammit Dimech, commenting that while migrants may be searching for a better life, he argued whether when these people arrive at their destination “are they really much better, or are they subject to a new form of poverty? If we look at the recent European relocation program, with just the targets reached, we realise that there is still a long way to go. Let us manage migration better, but above all let us manage the situation holistically and emphasize the human dimension, first and foremost.”

George Saliba, ambassador, special representative, Secretariat of the Union for the Mediterranean, Spain

George Saliba, ambassador and special representative of Spain’s Secretariat of the Union for the Mediterranean continued: “The problem of migration is of course a lack of development: this migration flow is not going to be coming from the Middle East, but also from Sub-Saharan Africa, and so the long term solution to these problems is employment. We are probably giving through the most difficult times in this issue, but this doesn’t mean we give up, rather we recognize the challenge. The priorities we had yesterday are not enough; the new challenges are there, they’re different, and we need to look at them.”

Christian Dustmann, professor of economics, University College London and director of CReAM, the Centre for Research and Analysis of Migration

The Director of the Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM) at the University College of London, Christian Dustmann, argued that “People don’t have water, they don’t have food, but most importantly, they don’t have institutions that they see as capable of catering for them. In order to create policies, we need to understand the situation of the countries of origin, and as it is, migrants are usually at the low-end of the distribution of earnings in their respective nation. Immigration can be a very good advantage to European Union, but it has to be managed well. We don’t need to consider the short-term effects, but also the long-term necessities of economic and social integration.”

Peter Sutherland, UN special representative of the secretary general (SRSG) for international migration, founding director general, World Trade Organisation (videotaped message)

In a video-taped message, UN special representative of the secretary general (SRSG) for international migration and founding director general of The World Trade Organisation Peter Sutherland, lamented the drowning of hundreds of migrants off the Libyan Coast several months ago, which in his opinion “create a global response and the recognition of a sense of international responsibility.”


Miriam Dalli
, member, European Parliament (videotaped message)

“What we have in front of us is a two-fold task: Striking terrorist networks who target the populations in war-torn countries and secondly and equally important is the need to cater for the people fleeing from these nations”, according to Miriam Dalli, member of the European Parliament, who sent a videotaped message at The Mediterranean Leadership Summit.

Christian Cardona, minister for the economy, investment and small business, Malta

Christian Cardona, minister for the economy, investment and small business of Malta argued that the region is undergoing “challenging times” presently and that the intra-national agreements in the region “are not as effective as they should be. Deepening north-south economic integration is an essential element towards the establishment of a fully economically-integrated region”. Minister Cardona remarked that “political and economic stability is the strongest promotional message the region can have and Malta has been a massive stepping stone for investors looking towards the region.”

Douglas Lippoldt, senior trade economist, HSBC Global Research

Douglas Lippoldt, Senior Trade Economist at the HSBC Global Research, commented that it’s important “not to lose focus on the service sector and service trade. At a time where merchandise trade was growing at around 4.6%, service trade was growing at a larger 5%. Services add balance to global trade during volatility, as they show a fairly robust performance in contrast to merchandise trade. If we tackle the problem of access to market services, we can solve many of the economic and fiscal problems around the region.”

Jean Faivre, area vice president, western and southern Europe, Hilton Worldwide

“Major investments, such as those seen in Hilton Malta’s case, can spur further investment”, according to the area vice president of western and southern Europe, Hilton Worldwide Jean Faivre. Mr Faivre also commented that “cross-regional connectivity brings about economic sustainability and further encouraging of inter-regional growth: travel and tourism can be a catalyst for increasing economic integration through the Mediterranean.”

Jacques Jean Sarraf, president, BusinessMed

 “We as a private sector, we are the generators of business and security. The future of the immediate region lies in the European common market and its power to unite these regions together. The recent news that Air Malta has entered into negotiations with Etihad shows how much the Gulf Region is interested in investing in Malta and the Mediterranean Region”, Jacques Jean Sarraf, president of BusinessMed stated during his speech at the Mediterranean Leadership Summit.


Arnaldo Abruzzini, chief executive officer, EUROCHAMBRES

 “Our ideals are focused on dialogue, policy and integration, rather than focusing on military and intervention, and this is one of the more successful features of the European project. It’s business, and not politics, that drives Europe forward”, the chief executive officer of EUROCHAMBRES, Arnaldo Abruzzini, noted while addressing the Mediterranean Leadership Summit in Malta.

Sergio Piazzi, secretary general, Parliamentary Assembly of the Mediterranean

The secretary general of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM), Sergio Piazzi, commented that looking at the present situation, “it’s very easy for a European company to invest in Morocco, but it’s difficult for a Moroccan company to invest in Europe. What our parliamentarians have done is to push for a number of institutions to work in the south. The answer lies in harmonization: harmonize laws, harmonize procedures. Yes, business is one of the answers, but we have to create the conditions for them to sustain.”


Nasser Saidi, founder and president, Nasser Saidi & Associates, former minister of economy and industry, Lebanon

Nasser Saidi, former Lebanese minister of economy and industry: “I consider infrastructure in the Mediterranean as a growth-inducing strategy. Policy reform matters: When you liberalize a sector, you attract foreign infrastructural investment with it. We know from the numbers that for each $10 billion invested in infrastructure, a million jobs are created, which in turn create international, regional and domestic integration and trade. Hence, why I consider infrastructural spending as a weapon of mass peace.” “Egypt under (former President) Mubarak, was very proactive in its outreach, but the wealth did not trickle down successfully. What we need to make sure now is to ensure proper competition.”


Gaetano Massara, chief executive officer, GE Southeast Europe

After proposing a number of steps which will help to ameliorate Malta’s need for renewable energy sources, the chief executive officer of General Electric (GE) Southeast Europe, Gaetano Massara, commented on Malta’s safe banking growth, “an increase of 14% from 2014 to 2014. The strong banking sector in Malta, including with foreign structures and grants, will help gather foreign investment here in competitive and environmentally-friendly Malta.”

“Over the last ten years, there has been a change in the investment of our customers. Usually, there were customers who went the best service and the best technology, but during the last ten years, financing has also become a pillar of our business, which has multiple forms like in debt financing and in equity.”


Federico Vilfredo Golla
, chief executive officer, Siemens, Italy

The chief Executive officer of Siemens in Italy Federico Vilfredo Golla commented on the infrastructure innovations presented by his company: “a company like Siemens cannot afford to not take seriously and underestimate the risks of war and other volatile circumstances, so we still need to be proactive in our approach.”

“During the crisis time, the risk and the reluctance went up, so it’s still very difficult to overcome such a frame of thinking.”

Edward Scicluna
, minister for finance, Malta

The Maltese minister for finance Edward Scicluna started by remarking that before making any notes on the future, “we need to see where we are today. Ongoing events in north Africa and the Middle East could further heighten domestic and international tensions, causing a disruption in trade, tourism and financial transactions. In spite of a raft of financial and economic regulations… the operation of the outcome and the management has not helped the EU outshine the United States, in relation to unemployment and economic growth. We do need a development plan completely focused and totally understanding of the region: A bank able to hold peer reviews of the region. The EBRB is being given that remit, and is already working on Jordan and Morocco, but more needs to be done. We can have international companies using Malta as a base to promote business in north Africa.”

Marie Francoise Marie-Nelly, country director for the Maghreb and Malta, Middle East and north Africa, World Bank

“There are no clear signs of global economic recovery in signs. All commodities have dropped in prices by 70% over the last year”, Marie Francoise Marie-Nelly, World Bank Director responsible for the Maghreb and Malta, Middle East and North Africa, noted during her speech at the Mediterranean Leadership Summit.

Iryna Kravchenko, adviser to the managing director of the southern & eastern Mediterranean region, EBRD

Iryna Kravchenko, adviser to the managing director of the southern & eastern Mediterranean region at EBRD, commented that after EBRD was set-up twenty-five years ago, “our focus was and still remains in the private sector, as this is an essential tool in forming policy dialogue and business interaction. We also started changing our modus operandi, giving off advisory services and more technical assistance in the regions, trying to implement as much as possible financial inclusion for young people in volatile areas.”

Athanasios Vamvakidis, managing director, head of European G10 foreign exchange strategy, Bank of America Merrill Lynch

Managing director and head of European G10 foreign exchange strategy of the Bank of America Merrill Lynch Athanasios Vamvakidis, commented that the banking section “has to be a key drive of a better outlook, a faster economy of the region, but it cannot be force that jumpstarts the recovery.”

Elliot Hentov, head of policy & research, Official Institutions Group, State Street Global Advisors

 “The EU is lucky, because it sits on a pool of savings that is looking for a home, and doesn’t have it. If you channel those funds into growth-inducing measures, the end results will come”, Elliot Hentov, head of policy & research, Official Institutions Group, State Street Global Advisors, noted during his speech at the Mediterranean Leadership Summit.

Andrew Beane, CEO, HSBC Bank Malta

“We believe that the economic story of our time is unchanged, i.e. the change of the centralization of the economy from the West to the East. The services export to GDP ratio is the highest in Europe, and here in Malta, trade still remains a very big force of growth", according to Andrew Beane, CEO of HSBC Bank Malta.

Kenneth Farrugia, chairman, FinanceMalta

FinanceMalta Chairman Kenneth Farrugia, commented that for the first ten years of EU accession, “financial servicing in Malta relied mostly on the domestic markets. The financial services industry used to contribute less than 3% of GDP during the nineties, whilst today financial services employ about ten thousand people, with 15% of the GDP. The development of a supporting infrastructure and education investment saw the setting up of a number of firms and institutions here throughout the years, on an incremental scale.”

Joseph Muscat, prime minister of Malta

“History has taught us that although the encounter of different peoples is never a smooth experience, there’s always the experience of synergies that are beneficial to all. And yet, synergies are not automatic: They have to be panned out, constructed, maintained and protected. We all have a vital interest in the resolution, or at least he containment of these issues. Through peace only we can solve the problems, and talking about peace shows the dire situation around us. The establishment of peace is the strengthening of economic co-operation, rule of law, and trades and investment in the region.

The Maltese prime minister also made reference to the current economic situation in Malta, commenting on the 2015 GDP growth figures of 6.15%. He said that “he was very happy,” especially when compared with the 1.9% average of EU member states, and the 1.6% average of the Eurozone members.

“The Mediterranean can become a sea of opportunities, especially in terms of financial investment. My appeal goes towards cross-Mediterranean investment: We’re trying to attract investment from other continents, and we should continue doing that. We should start taking into consideration the need for more cross-European investment. We are confident that investors are interested in investment possibilities also in other areas, in healthcare or tourism. We’re also eager to encourage our people to get to know each other better. We believe that the precondition for stronger links is for people to familiarize with each other’s history and culture”, the prime minister noted.

Christian Kalin, group chairman, Henley & Partners

Henley & Partners Chairman Christian Kalin commented that “a new kind of citizen has emerged, a global citizen. Countries all over the world compete for these global citizens, not least here in the Mediterranean. The political attitude has also changed, and never has there been a bigger demand for multiple citizenships. “In about two years since the launch of Malta’s new citizenship program, there have been more than 200 applicants, leading to an investment of about one billion euros. For an 8.5 billion economy like Malta that’s an influential injection.”

Eight-hundred and ten thousand citizenships are granted every single year in the EU. Those countries who direct such provision, not including the citizenship programmes, there’s maybe six hundred a year, maybe less than 0.01% of the respective citizenship. Yet these few numbers actually represent ideal citizens: In the EU there’s a directive on what circumstances can a EU citizen avail himself to certain rights, and all those candidates need to meet the very same criteria set up by the Commission. In a way, these are all ideal people that come in and take part in this initiative, according to Christian Kalin.

Karmenu Vella, commissioner for the environment, maritime affairs and fisheries, European Commission

The European Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fishers Karmenu Vella, commented that “there can be no sustainable blue economy with ocean governance, and no ocean governance without a blue economy. Blue growth and ocean governance go hand in hand, because economic opportunities are integrated with environmental responsibilities. It keeps our oceans and our seas healthy for future generations, and this is not just an environmental basis; it also makes economic sense. As it is, the Mediterranean Sea provides us with a source of food and a source for economic growth: presently, the Blue Economy provides five million jobs in the region.

“Present ocean governance is not enough: We do not have the right instruments available. The legal gaps desperately need filling in, and according to the current situation, we have jurisdiction areas where everyone is responsible, and other areas where no one is. Coordination as it is, is still both inefficient and insufficient. We hope that our small fisherman become improved SME’s, the engine of the economy.  We can look back at 60 years of cooperation and dialogue, and we have learned one thing: Working together has made us better and more successful.”

Emanuele Grimaldi, president, Confederation of the Italian ship-owners (CONFITARMA)

Emanuele Grimaldi, the President of CONFITARMA (Confederation of the Italian Ship-Owners), repeated Vella’s stance about the Mediterranean being a source of food for the population, and yet warned that “shipping has intensified its activity in an unprecedented logistic network. We also have the challenged posed by marine and coastal tourism, offshore oil exploitation, offshore wind and deep sea mining and marine technology: without a common strategy, the risks that such ideas damage the marine ecosystem are very high, with huge repercussions for the European and the Regional economy.

Robert Yüksel Yildirim, president & CEO, Yildirim Group of Companies

Robert Yuksel Yildirim, President and CEO of Yildrim Group of Companies commented on his company’s investments in Malta and beyond, focusing on the company’s €230 million investment on the Malta Freeport, which made the port the second largest trade harbor in the Mediterranean: “My dream is to make the Malta Freeport the largest trans-national shipment port in the region, ensuring that all of the Mediterranean trade and shipping companies are available for business.”


Marie Large, head of customer unit, southeast Europe, Ericsson Region Mediterranean

Marie Large, head of customer unit, southeast Europe, Ericsson Region Mediterranean sees ICT as capable of “transforming lives”, and that there is “clear evidence to confirm that technology has the potential to fundamentally transform our societies, our lives. It’s only recently that we see some of the most powerful technology being available, and it’s available not only in our cloud software, but also in our daily exchanges and transactions.”

“We see an unprecedented capacity for entrepreneurship, empowerment and innovation, plus a vehicle for entire industries to transform, into a network society. It took us over a hundred years to connect a billion places, only twenty years to connect five, and by 2020 we aim for a total of twenty-six billion devices. Ericsson’s aim is fifty billion connected devices, and such a target has the ability for transformation on all businesses“.

Vasileios Kasiotakis, CEO, Maltco Lotteries

The Chief Executive Officer of Maltco Lotteries, Vasileios Kasiotakis, commented that “companies will be successful if they serve the same fields, but that’s one of the main reasons why they fail. The world is changing fast: Self-driving cars are no longer futuristic ideas, while Alibaba (an online retailer) has published revenues larger than those by Walmart.”

“Technology and innovation are changing the entire landscape of our civilization. Malta’s telecom sectors are among the foremost in Europe, yet Maltco is seeing a transformation in our end users and we’re also changing our infrastructure to counter these changes.”


With the support of the Government of Malta.

Gold sponsor: Henley & Partners
Silver sponsors: Libyan Investment Authority, RedMed Group
International broadcast media: CNN, Contributors: FinanceMalta, Maltco Lotteries
Media partners: Times of Malta, The Malta Independent, The Malta Business Weekly, Public Broadcasting Services Limited (PBS), Logistic supplier: DHL, IT sponsor: Sieben, Supporting organizations: EUROCHAMBRES, The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, Businessmed, ASCAME 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Κόσμος το 2016
Economist Gala Dinner
29 Ιανουαρίου 2016

Daniel Franklin, executive editor, The Economist, editor, The World in 2016

«Το 2016 η εικόνα αλλάζει. Μετά από καιρό, δεν θα είναι οι αναδυόμενες αλλά οι ανεπτυγμένες οικονομίες οι οποίες θα συνεισφέρουν περισσότερο στην παγκόσμια ανάπτυξη», τόνισε ο αρχισυντάκτης της ετήσιας έκδοσης προβλέψεων του EconomistThe World in 2016” Daniel Franklin, περιγράφοντας τις τάσεις στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή, κατά την έναρξη της επίσημης εκδήλωσης που έλαβε χώρα με την ευκαιρία της ελληνικής έκδοσης «Ο κόσμος το 2016». Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η Κίνα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια θα απουσιάζει από τη λίστα των χωρών με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στον κόσμο, σε αντίθεση με την Ινδία, για την οποία διατύπωσε χαρακτηριστικά το ερώτημα «Θα γίνει η νέα Κίνα;». Η λίστα των χωρών με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2016, μέσα από τις προβλέψεις του Economist, έχει ως εξής: Λάος (8% του ΑΕΠ), Τουρκμενιστάν (8%), Kαμπότζη (7,5%), Σιέρα Λεόνε (7,5%), Μοζαμβίκη (7,3%), Μιανμάρ (7,2%), Μπουτάν (7,1%), Κονγκό – (Λαϊκή Δημ.) (7,1%), Ινδία (7,1%), Ακτή Ελεφαντοστού (7%).

Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το μήνυμα πως τώρα είναι η στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να θέσει σε λειτουργία τους διαδικαστικούς μηχανισμούς για την υποδοχή των ανθρώπων που φτάνουν στις ακτές της έστειλε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος πάντως ξεκαθάρισε: «Ούτε τέθηκε, ούτε συζητήθηκε έξοδος καμίας χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. Αυτό δεν προβλέπεται καν», για να συμπληρώσει ότι «η εφαρμογή των κανόνων διασφαλίζει το μεγάλο επίτευγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και προστατεύει τα κράτη – μέλη».

«Στην Ελλάδα, ναι, είναι αλήθεια, έτυχε να φυλάει τα πιο δύσκολα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, γι’ αυτό και καταθέσαμε πρόταση για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, διότι τα ελληνικά εξωτερικά σύνορα είναι τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος. Αναφερόμενος στην έκθεση της αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα, η οποία συντάχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, μίλησε για «μια σειρά από ελλείψεις οι οποίες βεβαίως πρέπει να βελτιωθούν» και πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση εντατικοποιεί τον ρυθμό για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μέσα στις τελικές προθεσμίες. «Κανείς δεν θέλει να φτάσουμε στον Μάιο και να συνεχίζονται οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για πλημμελή εφαρμογή των συμφωνηθέντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού, έφερε από την άλλη πλευρά το παράδειγμα της μετεγκατάστασης μόλις 300 προσφύγων έναντι πρόβλεψης 160.000 στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής επικράτειας. «Το κόστος της μη Σένγκεν θα ήταν τεράστιο σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και, μην ξεχνάμε, οικονομικό επίπεδο», σύμφωνα με τον κ. Αβραμόπουλο, ο οποίος διεμήνυσε: «Η Ελλάδα έχει μόνο έναν δρόμο μπροστά της, αυτόν της Ευρώπης». Ευρύτερα, αποδοκίμασε τα φαινόμενα λαϊκισμού και μισαλλοδοξίας τα οποία παρατηρούνται ανά την Ευρώπη σε αυτήν τη συγκυρία.

Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών

«Το δεύτερο 6μηνο του έτους θα επιστρέψουμε σε ανάπτυξη. Δεν βλέπω τον λόγο να μην γίνει», δήλωσε στην ειδική εκδήλωση του Economist για την ετήσια έκδοση προβλέψεων «Ο κόσμος το 2016» ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος σημείωσε ότι «οι συνέπειες των capital controls δεν ήταν τόσο δηλητηριώδεις όσο προβλεπόταν» και «η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πήγε επίσης καλύτερα από το αναμενόμενο».

Αναφερόμενος στην εν εξελίξει διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των θεσμών, ανέφερε πως όλες οι πλευρές θα πρέπει να δουν τη διαπραγμάτευση με συμβιβαστική διάθεση. Όπως είπε, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει ψευδαισθήσεις ότι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα λύσει όλα τα προβλήματα, καθώς εκκρεμούν πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν. Επανέλαβε άλλωστε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για ελάφρυνση του χρέους, καθώς «οι καταναλωτές φοβούνται να καταναλώσουν και οι επενδυτές φοβούνται να επενδύσουν».

Werner Hoyer, πρόεδρος Δ.Σ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Τη σημασία του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ, «ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα», επισήμανε από το βήμα του Economist ο πρόεδρος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer. Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, σημείωσε ότι η Τράπεζα θα πρέπει να πλησιάσει περισσότερο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. «Αν δεν κόψουμε τη ρίζα του δέντρου στο οποίο καθόμαστε, τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία», προέβλεψε ο κ. Hoyer.

Joaquin Almunia, τ. αντιπρόεδρος και επίτροπος Ανταγωνιστικότητας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Η Ελλάδα είναι η μία περίπτωση. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν πολλές άλλες χώρες με πρωτογενή πλεονάσματα και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές», ανέφερε στην ειδική εκδήλωση του Economist ο τέως αντιπρόεδρος και επίτροπος Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Joaquin Almunia αξιολογώντας το σκηνικό στην Ευρωζώνη. Αναφερόμενος στην ισπανική οικονομία, χαρακτήρισε την έγκαιρη ανοικοδόμηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως βασική αιτία της σταθεροποίησής της. Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία, προέβλεψε ως ιδιαίτερα πιθανό σενάριο τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης με βραχύ ορίζοντα, 2ετίας.

Olivier Beroud, επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, Moodys

«Το 2016, στο πλαίσιο των αξιολογήσεων δημόσιου χρέους, το 75% των χωρών αναμένεται να είναι σταθερό σε σύγκριση με το 2015», τόνισε κατά το επίσημο δείπνο του
Economist στην Αθήνα με την ευκαιρία της ελληνικής έκδοσης «Ο κόσμος το 2016» ο επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Moodys Olivier Beroud, ο οποίος προέβλεψε -χαμηλή μεν, αλλά- ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια του έτους. Χαρακτήρισε δε το ζήτημα της συνοχής της Ευρωζώνης κρίσιμο για την πορεία της οικονομίας της.

Ειρένα Γεωργιάδου, πρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Τράπεζας

«Στην Κύπρο καταφέραμε να βγούμε από την καταιγίδα. Το 2016 είναι πολλά υποσχόμενο. Περιμένουμε ανάπτυξη 1,5%, δηλαδή περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπορούμε καλύτερα», υπογράμμισε από το βήμα του Economist η πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας Ειρένα Γεωργιάδου

Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

«Η εποχή του λαϊκισμού στην Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος», διεμήνυσε από το βήμα του Economist ο πρόεδρος της ΝέαςΔημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι είναι ευθύνη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταρτίσει το συντομότερο δυνατό ένα σχέδιο το οποίο δεν θα αφορά απλώς το εν εξελίξει πρόγραμμα προσαρμογής αλλά μεταρρυθμίσεις σε ευρύτερα πεδία.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μεταρρυθμιστική. Στην πραγματικότητα υποχρεώθηκε να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις τις οποίες δεν πιστεύει», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον περιορισμό των δαπανών έναντι της αύξησης των εσόδων, υπό την επισήμανση ότι η σημερινή κυβέρνηση «κάνει το αντίστροφο». «Δεν είναι δυνατόν το 2016 να μην έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος εξέφρασε χαρακτηριστικά την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο στις ανεξάρτητες αρχές. Αναφορικά με τους χειρισμούς στο μεταναστευτικό ζήτημα, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση το υποτίμησε και έστειλε τα λάθος μηνύματα, με αποτέλεσμα να «έχουμε ουσιαστικά προβλήματα αξιοπιστίας στην Ευρώπη».

Ο κ. Μητσοτάκης προέταξε τη δραστική αλλαγή του κόμματός του, μέσω οργανωτικών παρεμβάσεων για τον μετασχηματισμό του. «Δεν υπάρχει ζήτημα ενότητας στη ΝΔ»,
υπογράμμισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.


Telecommunications provider: WIND
Supporting sponsor: Swarovski
Airline carrier: Aegean

Logistics supplier: DHL
Contributors: Pernod Ricard Hellas, Coneq, Olympic Brewery, Elpedison
Communication sponsors: Real News, Agora
Internet communication sponsor: CNN Greece
IT sponsor: Sieben

 
Resurrecting the Greek economy: Great expectations?
Athens, July 9th 2015 

John Peet, Europe editor, The Economist
«Αυτή η Κυριακή δείχνει να είναι το πραγματικό deadline για την Ελλάδα», παρατήρησε ο John Peet, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Ο ίδιος μετέφερε την εκτίμηση του Economist ότι η πιθανότητα ενός Grexit, «μετά το δημοψήφισμα και την εφαρμογή ελέγχων κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες», ανέρχεται περίπου στο 55%. Περιγράφοντας την «ελληνική τραγωδία», ο κ. Peet μίλησε για διακοπή της θετικής τροχιάς στην οποία είχε τεθεί η ελληνική οικονομία το 2014, για σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης των πιστωτών προς την Ελλάδα τους τελευταίους 6 μήνες, για εξαιρετικά αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων οι οποίες «στην πραγματικότητα άρχισαν τον Ιούνιο» και ευρύτερα για ελλιπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων αναγκαίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Την ευρωπαϊκή πολιτική της «λιτότητας» επιχείρησε να αποδομήσει, μιλώντας από το βήμα του Economist, ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος. «Δεν έχουμε ως πολιτική επιλογή την επιστροφή στη δραχμή. Δεν είναι αυτή η εντολή που πήραμε τον Ιανουάριο. Θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη αλλά στην κοινωνική Ευρώπη», διαμήνυσε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αρνούμαστε μια ευρώπη των προθύμων, όπως την έχουν φανταστεί οι τραπεζίτες». Ο κ. Κατρούγκαλος μίλησε για ιστορικές στιγμές οι οποίες κατά τη γνώμη του δεν έχουν στο επίκεντρο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως είπε, η αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών αφορά «τη σχέση των αγορών και της πολιτικής». Αποκάλεσε δε τη σημερινή Ελλάδα «καθρέφτη για το ευρωπαϊκό μέλλον» που «δείχνει τι θα συμβεί στην Ευρώπη τις επόμενες 10ετίες».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι προτάσεις της Αθήνας περιλαμβάνουν σκληρά μέτρα διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επιθυμεί τη δημοσιονομική εκτροπή. «Αλλά επιθυμούσαμε να μοιράσουμε τα βάρη πιο δίκαια και να περιλάβουμε μια ρύθμιση για το χρέος», συμπλήρωσε. «Ζούμε μεν το δράμα των κλειστών ελληνικών τραπεζών, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια οι τράπεζες δεν απέδιδαν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σχολίασε μεταξύ άλλων.

Professor Dr Peter Bofinger, member of the German Council of Economic Experts, professor of monetary policy and international economics, University of Würtzburg
«Δεν υπάρχουν ανώδυνες λύσεις για την Ελλάδα πλέον», εκτίμησε ο καθηγητής Peter Bofinger, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι τους τελευταίους 6 μήνες προηγήθηκε ένα τυπικό «chicken game» με την Ευρωζώνη που οδήγησε τελικά στη σύγκρουση των δύο αντιπαρατιθέμενων πλευρών. Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του «γιατί έπρεπε να περάσει μισός χρόνος προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει τις προτάσεις της», τονίζοντας ότι η περίοδος των παρατεταμένων διαπραγματεύσεων λειτούργησε ως δηλητήριο για την ελληνική οικονομία. 
Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ενέργεια του δημοψηφίσματος τοποθέτησε την ελληνική κυβέρνηση «σε μια θέση από την οποία είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγει». Όπως είπε, οι λύσεις στην ελληνική υπόθεση «δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας αλλά απλών μαθηματικών». Ο ίδιος, αν και τάχθηκε υπέρ της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ, επισήμανε με νόημα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να θέτει ως προτεραιότητα την επίλυση των προβλήματων της Ελλάδας, αντί να επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων ολόκληρης της Ευρώπης.

Έλενα Κουντουρά, αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
«Θέλουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη», ανέφερε η κ. Έλενα Κουντουρά, προσθέτοντας ότι «η προσήλωση στη λιτότητα δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας». Η ίδια τάχθηκε υπέρ μιας οικονομικής πολιτικής η οποία, όπως είπε, δεν θα εστιάζει στη μείωση των αποδοχών αλλά θα δίνει έμφαση στην καινοτομία. Αναφερόμενη στους στόχους της κυβερνητικής στρατηγικής στον τουρισμό, στάθηκε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, «12 μήνες τον χρόνο», καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Peter Sanfey, regional economist for southeast Europe and Greece, EBRD
Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να αναπτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα με χρονικό ορίζοντα το 2020 εξέφρασε ο κ. Peter Sanfey, ο οποίος υπογράμμισε ότι ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την ελληνική οικονομία. «Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται πολύ χαμηλά», σημείωσε ο κ. Sanfey, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ανάγκη εθνικής συναίνεσης στην Ελλάδα.

Ανδρέας Ανδρεάδης, πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Την ανάγκη ενός ανταγωνιστικού, δηλαδή μεταξύ άλλων σταθερού, φορολογικού καθεστώτος, σε σχέση με τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας, επισήμανε ο κ. Ανδρέας Ανδρεάδης. Αναφερόμενος στο 2014, μίλησε για μια εξαιρετική τουριστική χρονιά που «έκλεισε» με 24 εκατ. αφίξεις. «Ήμασταν μέσα στο ευρώ και ήμασταν ανταγωνιστικοί», τόνισε με νόημα.

Κωνσταντίνος Μπίτσιος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος & πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής, ΣΕΒ
Η οικονομική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη μιας συμφωνίας με την Ευρωζώνη αυτό το Σαββατοκύριακο. Προέβλεψε πάντως ότι το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας θα είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Μεταξύ άλλων ανέδειξε ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς την έλλειψη ρευστότητας.

Αντώνης Μακρής, πρόεδρος, ΣΕΛΠΕ
«Κάθε βδομάδα που περνάει με capital controls στις τράπεζες χάνουμε 1% του ΑΕΠ», εκτίμησε ο Αντώνης Μακρής. Περιγράφοντας τις σημερινές συνθήκες στην ελληνική αγορά, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παίζουμε όλοι τον μουτζούρη. Θέλουν όλοι να πληρώνουν όλους και κανείς δεν θέλει να πάρει τα λεφτά».

Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, διευθύνων σύμβουλος, Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Την προσδοκία να καταστεί η Ελλάδα ένα επιτυχημένο case study εξέφρασε ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλλίδης, μιλώντας για την ανάγκη «να χτίσουμε ένα brand», αφού διορθώσουμε «τις δικές μας ατέλειες και αδυναμίες». Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά επιτυχημένων οργανισμών και χωρών, μίλησε για όραμα, στρατηγική και συγκεκριμένες τακτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. «Είναι ευθύνη του ηγέτη να αφουγκράζεται τις ανάγκες, να επιλέγει και να βάζει τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραφυλλίδης.


Platinum sponsor: National Bank of Greece
Gold sponsor: Olympic Brewery
Airline carrier: Aegean
Communication sponsor: Naftemporiki newspaper
Internet communication sponsor: naftemporiki.gr
Supporters: Access, Sound & Visual K. Papathanasiou
Logistics supplier: DHL
IT sponsor: Sieben
Supported by: Deutsch-Griechische Industrie -und Handelskammer 


19th Roundtable with the Government of Greece

Athens, May 14-15 2015

 Key-points:

The background for the Roundtable, as former Italian prime minister Enrico Letta pointed out, was an improving euro-zone economy with a trio of favourable factors: quantitative easing (QE) from the European Central Bank (ECB), cheaper oil and a cheaper euro.

 However, the uncertainty over Greece is a big cloud on the European horizon, with a palpable risk of the country falling out of the euro zone - a 40% chance, reckons Joan Hoey of the Economist Intelligence Unit (EIU). Greece is back in recession, and growth for ecast for 2015 has been taken down to 0.5% by the European Commission and to zero by the EIU.

Precisely because all eyes are on Greece there was very high interest in the Roundtable, with more than 600 people attending the session with finance minister Yanis Varoufakis and at the closing dinner with prime minister Alexis Tsipras.

Mr Tsipras said his government came with “a new perception of how society and the economy can be organised”, and he gave an assessment of its first 100 days. Among the achievements he listed were first steps to “relieve the humanitarian crisis”, anti-tax-evasion measures, jobs restored to cleaning ladies at the finance ministry, a law to reopen public TV, moves towards raising the minimum wage and bringing the issue of wartime reparations from Germany into the limelight.

As for the crucial matter of the negotiations, the prime minister said he was devoting much of his time to them personally. The partners should not imagine that “our red lines will fade”. Four key points for an agreement were: 1. Low primary surpluses as targets, especially for the first two years; 2. No obligation for new cuts on pensions and salaries; 3. A restructuring of public debt; 4. Solid packages of public investment. Common ground seems to have been identified, and Mr Tsipras expressed optimism that a deal was very close.

Mr Varoufakis stressed that Greece would not do the sort of deal with its creditors that resulted in only a temporary fix; emphasising the need to be more realistic about the targets set, he said he would “never sign a deal that is not dynamically consistent”. Minister of state Nikos Pappas echoed this notion, saying that Greece wants to reach a deal that will lead to “solutions”, not just any kind of deal.

According to Mr Varoufakis, Greek debt has to be “redesigned” (since “haircut” is a taboo word). Payments to the ECB should be deferred to the future and Greece integrated into the QE mechanism. There should be no change in VAT before the end of the summer.

Both Mr Letta and Mr Varoufakis stressed that Grexit would be a disaster (Mr Letta called it a “catastrophe”, Mr Varoufakis said it would a “recipe for going back to the Neolithic age”, even if he might have preferred that Greece had stuck with the drachma rather than joining the euro in the first place). On the positive side, the finance minister believed that as soon as a deal is struck there would be a “torrent of investment” in Greece: “Greece is going to have a bonanza.”

For the opposition New Democracy, former deputy finance minister Christos Staikouras, speaking at the opening dinner, said that in its four months in charge the Tsipras government had “lost time, confidence and allies”. By all sorts of measures (such as the primary budget surplus, payment arrears, non-performing loans, the investment climate, privatisation, education reforms), he said, Greece had started to go backwards rather than making progress.

When it comes to reforms, based on the experience of other countries Alvaro Pereira of the OECD’s Economics Department stressed the need not just for passing laws but to have the ability to put them into practice: “implementation, implementation, implementation”. For a new government, front-loading of reforms is vital, and cross-party support helpful – Mexico provided a good example.

The bankers were naturally concerned about the shortage of liquidity, but believed that much of the problem stemmed from the uncertainty over whether Greece would reach a deal with the institutions. As uncertainty comes down, liquidity would come back.

Energy was a key theme of the conference, with much discussion of pipelines and the politics surrounding them. Greece’s energy minister, Panagiotis Lafazanis, set out a vision of Greece as “pluralistic energy hub” and a “pioneer in energy interconnections”: diversity of energy links would make the country truly independent in the energy sphere.

Government ministers did not dispel entirely concerns that tourists to Greek islands would have to pay an 18% tax on hotel and restaurant bills--saying it would not happen this summer, but not ruling out the proposal altogether.

For all the concerns over Greece, a bigger worry is the tension between Russia and the West: the possibility of nuclear war, said Laza Kekic, setting the scene for the session on security challenges for Europe, is greater than at any time since the Cuban missile crisis. Greece’s defence minister and leader of the Independent Greeks, Panos Kammenos, stressed that Greece’s role was to be a “pillar of stability” in a region of instability. He criticised the treatment of Greece by Germany (which wants to “impose its rule throughout Europe”) and expressed his displeasure with the West’s sanctions on Russia. Minister Kammenos revealed that he was going to the US soon and would propose the creation of a new NATO base on an Aegean island.

Platinum sponsors: Public Power Corporation (PPC), Greece, IGI Poseidon
Gold sponsors: National Bank of Greece, Amundi, Attica Bank, Edison, DEPA (Greek Public Gas Corporation), Panhellenic Union of Pharmaceutical Industry. Ethniki Asfalistiki, Elpedison
Silver sponsor: EY
Bronze sponsors: Onex, Consolidated Contractors Company (CCC), Intralot, Piraeus Port Authority, Trans Adriatic Pipeline, Export Credit Insurance Organization, DESFA
Sponsor: On Telecoms
Airline carrier: Aegean
International broadcast media: CNN International
Contributors: OTE, Cosmote, Fisikon, Metaxas & Associates
Supporting organisations: Greek National Tourism Organisation, Public Properties Company
Communication sponsors: Real FM, RealNews, Real.gr, Agora, enikos.gr, energypress.gr
Logistics supplier: DHL
IT sponsor: Sieben, Supporters: Pernod Ricard Hellas, Cellier
Supported by: British Hellenic Chamber of Commerce, CCI France Grece, Hellenic-German Chamber of Commerce
and Industry, Greek-Italian Chamber of Commerce


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
19η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση
14 & 15 Μαΐου 2015
Αθήναιον Ιντερκοντινένταλ

 

Γιάνης Βαρουφάκης, υπουργός Οικονομικών

Αυτό που προέχει αυτήν τη στιγμή δεν είναι να πάρουμε την επόμενη δόση, αλλά να επιτύχουμε μία συμφωνία που θα τερματίζει την ύφεση και τη φτώχεια, και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να βάλω την υπογραφή μου σε ένα πακέτο με ανέφικτους στόχους που θα συντηρεί τη λιτότητα, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Υποστήριξε ακόμα ότι στα περισσότερα ζητήματα συμφωνούμε με τους εταίρους μας, όπως για παράδειγμα στο γεγονός ότι το Ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο, ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στα ελλείμματα του παρελθόντος και ότι το κράτος πρέπει να σταματήσει να είναι εχθρός των επιχειρηματιών και κυρίως των νέων επιχειρηματιών. Κατηγόρησε ωστόσο τους θεσμούς ότι δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να νομοθετήσει μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, επειδή δεν έχει κλείσει ακόμα η συμφωνία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι εάν η Ελλάδα δεν μεταρρυθμιστεί, θα βουλιάξει. Μεταξύ των προτάσεών του για το νέο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, διευκρινίζοντας ότι δεν εννοεί «ξεπούλημα» αλλά διατήρηση ενός σημαντικού ποσοστού στα χέρια του Δημοσίου, ώστε να το χρησιμοποιήσει σαν βάση για τη δημιουργία μιας αναπτυξιακής τράπεζας, οι μετοχές της οποίας θα πάνε στα ασφαλιστικά Ταμεία για να αντισταθμιστούν οι απώλειες από το PSI. Επίσης, υποστήριξε ότι μακάρι να μην είχαμε μπει στο ευρώ και να είχαμε ακόμα τη δραχμή, αλλά τώρα δεν μπορούμε να βγούμε από το κοινό νόμισμα διότι θα ήταν καταστροφή. Ο υπουργός Οικονομικών, επανέλαβε ότι κατά τη γνώμη του το χρέος δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται επανασχεδιασμό. Ξεκαθάρισε ότι δεν μιλά για κούρεμα, αλλά για μετακύληση κάποιων ομολόγων στο μέλλον, όπως για παράδειγμα αυτά που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα οποία λήγουν το καλοκαίρι.

 

Joan Hoey, senior analyst and regional editor, Economist Intelligence unit

Η επίτευξη συμφωνίας της Ελλάδας με τους εταίρους και πιστωτές της αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο συγκεντρώνοντας 60% πιθανότητες, εκτίμησε από το βήμα του συνεδρίου του Economist η ανώτερη αναλύτρια του Economist Intelligence Unit Joan Hoey, η οποία απέδωσε το 40% των πιθανοτήτων του αρνητικού σεναρίου στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κατά τη γνώμη της μεγάλο πεδίο για συναίνεση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η ίδια προέβλεψε ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 0% «ως ένα πολύ καλό κατώφλι» για την Ελλάδα το 2015, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία. Aναφερόμενη στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα ήταν απαραίτητα καταστροφικό, λέγοντας πως άλλες χώρες στη συνέχεια κατάφεραν να διαχειριστούν τα του οίκου τους.

 

Ενρίκο Λέτα, τέως πρωθυπουργός της Ιταλίας

Το μήνυμα ότι η ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα ήταν καταστροφική και ως τέτοια θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί έστειλε από το βήμα του 19ου ετήσιου συνεδρίου του Economist στην Αθήνα ο τέως πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέττα.

Ο τέως πρωθυπουργός της Ιταλίας προέτρεψε σε αυτό το πλαίσιο και τις δύο πλευρές να εργαστούν προς την κατεύθυνση της αποφυγής ενός αντίστοιχου σεναρίου, σημειώνοντας ευρύτερα ότι αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη φάση για την Ευρώπη που κατά τη γνώμη του θα επηρεάσει το μέλλον της.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη δεν είναι εφικτές μόνο με λιτότητα και περικοπές. Ο ίδιος μίλησε για τρεις πολιτικές παγίδες τις οποίες αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ: Brexit, Grexit, Μεσόγειος (μεταναστευτικό).

Ειδικότερα για την Ιταλία, χαρακτήρισε παράγοντα – κλειδί το γεγονός, όπως είπε, ότι επέδειξε αποφασιστικότητα σε τομείς όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ο ίδιος δήλωσε ότι διαβλέπει ευκαιρία ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από τρεις παραμέτρους: επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, τιμές του πετρελαίου. Παράλληλα, τάχθηκε με έμφαση υπέρ μιας ενιαίας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.

 Ομιλίες: www.hazliseconomist.com

Platinum sponsors: Public Power Corporation (PPC), Greece, IGI Poseidon

Gold sponsors: National Bank of Greece, Amundi, Attica Bank, Edison, DEPA (Greek Public Gas Corporation), Panhellenic Union of Pharmaceutical Industry. Ethniki Asfalistiki, Elpedison
Silver sponsor: EY
Bronze sponsors: Onex, Consolidated Contractors Company (CCC), Intralot, Piraeus Port Authority, Trans Adriatic Pipeline, Export Credit Insurance Organization, DESFA
Sponsor: On Telecoms
Airline carrier: Aegean
International broadcast media: CNN International
Contributors: OTE, Cosmote, Fisikon, Metaxas & Associates
Supporting organisations: Greek National Tourism Organisation, Public Properties Company
Communication sponsors: Real FM, RealNews, Real.gr, Agora, enikos.gr, energypress.gr
Logistics supplier: DHL
IT sponsor: Sieben, Supporters: Pernod Ricard Hellas, Cellier
Supported by: British Hellenic Chamber of Commerce, CCI France Grece, Hellenic-German Chamber of Commerce and Industry, Greek-Italian Chamber of Commerce

The 10th Cyprus Summit

Restoring Confidence in Europe
Reinventing Cyprus

26/10/2014 

Η ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης στην Κύπρο, μέσα σε ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, αποτελεί κύριο αντικείμενο της 10ης Συνάντησης Κορυφής του Economist στη Λευκωσία με θέμα “Restoring confidence in EuropeReinventing Cyprus”, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Hilton Park Nicosia σε συνεργασία με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.


Ψηλά στην ατζέντα τίθεται η εξέλιξη της διαδικασίας αξιοποίησης των υδρογονανθράκων στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας.

Παράλληλα, οι εργασίες θα σταθούν σε τομείς όπως το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, η προσέλκυση επενδύσεων και η ευρύτερη πορεία του οικονομικού προγράμματος της κυπριακής ηγεσίας.

Επιπλέον, εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων αναμένεται να επεκταθούν στην πολιτική και γεωστρατηγική εξέταση των τελευταίων εξελίξεων σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ιράκ-Κουρδιστάν και Συρία.

Μεταξύ άλλων, ομιλίες στην προσεχή συνάντηση κορυφής του
Economist στη Λευκωσία θα παραθέσουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Klaus Regling, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Benoit Coeure, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο Mark Lewis,ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο John Koenig, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, καθώς και ο καθηγητής του Harvard Kennedy School και πρώην υφυπουργό Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ Nicholas Burns.

7/11/2014

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Μπορώ πλέον με αυτοπεποίθηση και σιγουριά να δηλώσω ότι γυρίζουμε σελίδα. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάκαμψης», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία.

Σημείωσε επίσης πως έχουν γίνει «τεράστια βήματα προόδου» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ξένες επενδύσεις στις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, σημείωσε, «αποτελούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην οικονομία μας από τους πιο δύσπιστους κριτές: τους διεθνείς επενδυτές». Ψήφο εμπιστοσύνης, σχολίασε, δίνουν πλέον και οι οίκοι αξιολόγησης, που αντιστρέφουν τη σειρά υποβαθμίσεων που εξέδιδαν για την κυπριακή οικονομία εδώ και μερικά χρόνια.

Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η κυπριακή κυβέρνηση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. «Θέλουμε να εφαρμόσουμε το δικό μας, ‘Κυπριακό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο εμείς θα καθορίσουμε και δεν θα μας επιβάλλεται εκ των έξω», σημείωσε, τονίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης δεν είναι μόνο να προχωρήσει αλλά και να εμβαθύνει «σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στη νέα Κύπρο που όλοι ονειρευόμαστε».

Έκανε λόγο για «ευρεία διοικητική και αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον» καθώς και γαι απλοποίηση των πολύπλοκων διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Όσον αφορά στις αποκρατικοποιήσεις, ο κ. Αναστασιάδης σχολίασε πως στόχος τους δεν είναι το δημοσιονομικό όφελος από τα έσοδα που θα προκύψουν. «Είναι μια εξόχως διαρθρωτική αλλαγή που θα φέρει ξένες επενδύσεις και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες και τα λιμάνια», σημείωσε. Χαρακτήρισε το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων «φιλόδοξο», λέγοντας επίσης πως γίνεται «με έναν πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο τρόπο».

«Ναι, η κυπριακή οικονομία και ο τραπεζικός τομέας έχουν πλέον σταθεροποιηθεί. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου για την δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σημείωσε: «Τα θετικά αποτελέσματα δεν μας εφησυχάζουν και δεν σηματοδοτούν τη χαλάρωση της προσπάθειας. Μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα για πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις, για πιο βαθιές τομές. Και έτσι θα πορευτούμε».

Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άμεσα πρέπει να συζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις πέρα από τις παρούσες πολιτικές λιτότητας και άτεγκτης δημοσιονομικής και αντιπληθωριστικής πειθαρχίας, είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος στην ομιλία του στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έξοδο από την κρίση. Εξέφρασε τη θέση ότι για το σώμα «άμεση προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες».

Δεν μπορούμε να ξεχνούμε την ανεργία και να κοιτάμε μόνο τον πληθωρισμό, είπε, προσθέτοντας: Δεν μπορούμε να δεχθούμε αλλά και να αντέξουμε «μια ολόκληρη γενιά νέων μορφωμένων ανθρώπων να μένουν πίσω στο όνομα της κρίσης και της λιτότητας». Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημούλη «οι πολιτικές της αυστηρής, μονόπλευρης λιτότητας έχουν αποτύχει».

Όπως είπε, «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα είναι άμεση προτεραιότητα». Εξέφρασε δε την άποψη ότι χρειάζονται γενναίες κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις για επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας της Ευρώπης. Μίλησε επίσης για την ανάγκη αλλαγών στον τραπεζικό τομέα, απαραίτητων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επιστροφή των επενδύσεων,. Επίσης προέτρεψε για την ενδυνάμωση των ελεγκτικών και ανεξάρτητων αρχών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημούλη είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η κρίση είναι «ευρωπαϊκό πρόβλημα που χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση».


Αναφερόμενος ειδικά στην Κύπρο εξέφρασε τη θέση ότι «οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα δεν μπορούν να εξεταστούν χωρίς να συσχετισθούν με τις ευρύτερες πτυχές του κυπριακού προβλήματος». Είναι ξεκάθαρο, είπε, ότι ο μόνος τρόπος να βρεθεί μια βιώσιμη λύση είναι ο διάλογος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για ένα διζωνικό, δικοινοτικό, ομόσπονδο κράτος, με εγγύηση των ενιαίων κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ενιαίας διεθνούς υπόστασης και της ενιαίας υπηκοότητας, καθώς και της πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων όπως έχει ορισθεί από τις αποφάσεις του ΟΗΕ.


Εξέφρασε ακόμη τη θέση ότι οι πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ της Κύπρου «αποτελούν πρόκληση κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και αντιβαίνουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας καθώς και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Αυτές οι ενέργειες, πρόσθεσε, «θέτουν σε άμεσο κίνδυνο το μέλλον των διαπραγματεύσεων».

Benoit Coeure, Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου, ΕΚΤ

«Ιστορική» σχολίασε τη σημερινή ημέρα (4/11) ο Benoit Coeure, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αναφερόμενος στην ενεργοποίηση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Τη χαρακτήρισε ως ανάλογη της δημιουργίας της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, του προπομπού της ΕΕ, μιλώντας στo πλαίσιo της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία με θέμα “Restoring Confidence in Europe - Reinventing Cyprus”.

Είναι ξεκάθαρο πως αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη, συνέχισε, είναι ένας συνδυασμός νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών αλλαγών. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οκονομία, σχετίζεται με την αναιμική συνολική ζήτηση και τα υψηλά επίπεδα χρέους, που ακόμα ασκούν πίεση στην ανάπτυξη. «Αν δεν υιοθετηθούν νομισματικές και δημοσιονομικές αλλαγές αλλά και μεταρρυθμίσεις, υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη», τόνισε.

Ο κ. Coeure υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ταχεία υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, λέγοντας πως εάν οι μεταρρυθμίσεις ολοκληρώνονται με ταχύτητα και χωρίς καθυστερήσεις, τότε δεν υπάρχει χρόνος για να επηρεάσουν τις προσδοκίες της αγοράς. «Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως οι γρήγορες μεταρρυθμίσεις είναι πιο επιτυχείς από τις σταδιακές».

Αναφερόμενος στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, ο κ. Coeure σχολίασε πως η ευρωπαϊκή οικονομία είναι βασισμένη στο τραπεζικό της σύστημα και χωρίς αυτό η νομισματική πολιτική δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν δεν διορθωθούν τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, τόνισε, πέρα από τη διόρθωση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η χαμηλή ζήτηση για δανεισμό, λόγω των υψηλών χρεών στις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, τόνισε πως το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από τις τράπεζες. «Η Κύπρος κατάφερε πολλά» μετά τον Μάρτη του 2013, σχολίασε. «Οι αποφάσεις ήταν επώδυνες αλλά έχουν αρχίσει να αποδίδουν».

 

Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Η στήριξη από το Μνημόνιο έχει στηρίξει σημαντικά την κυπριακή οικονομία, ανέφερε από το βήμα του Economist ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Klaus Regling παραθέτοντας ομιλία στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist.

Ο κ. Regling σχολίασε πως το γεγονός ότι ο δανεισμός από το ESM είναι μακροπρόθεσμα και με χαμηλό επιτόκιο έχει «απαλύνει τον πόνο» της κρίσης στην Κύπρο.

Η υλοποίηση του Προγράμματος, οι υψηλές αντοχές της οικονομίας αλλά και οι ικανότητες πoυ υπάρχουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η Κύπρος κατάφερε επιδόσεις καλύτερες από εκείνες που αναμένονταν, σημείωσε ο κ. Regling.

«Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο οι Kύπριοι προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες», σημείωσε, λέγοντας πως η Κύπρος καταγράφει επιδόσεις καλύτερες από τους στόχους του Μνημονίου, ενώ και  το πρωτογενές πλεόνασμα είναι πλέον μια πιθανότητα.

Οι χώρες που μπήκαν σε Μνημόνιο, συμπλήρωσε, είναι «οι πρωταθλητές των μεταρρυθμίσεων» στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε άλλη οδός θα ήταν πιο επώδυνη.

Κλείνοντας, ο κ. Regling τόνισε τη σημασία που θα έχει η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αλλά και η αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Αυτό, είπε, είναι το κλειδί στην «ανάκτηση της ικανότητας των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομία».


Χάρης Γεωργιάδης
, Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου

Τη θέση ότι για επίτευξη του στόχου της επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας είναι σημαντικό τα κέντρα λήψεως αποφάσεων να μείνουν μακριά από τον πειρασμό του λαϊκισμού και της αναποφασιστικότητας εξέφρασε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης κατά την παρέμβασή του στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. H οικονομία, είπε, «βρίσκεται σε μια φάση διόρθωσης», και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια εύκολη κατάσταση αλλά είναι απαραίτητη». «Ας ολοκληρώσουμε το έργο μας», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι μαζί με τους θεσμούς της Τρόικας η κυπριακή Κυβέρνηση το εφαρμόζει. «Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δουλεύει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ήδη έχει αποτελέσματα. Επαναφέρει την εμπιστοσύνη».

Λέγοντας ότι το ΑΕΠ της χώρας βελτιώνεται τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, εξέφρασε τη θέση πως αυτό είναι αποτέλεσμα της πιο μεγάλης ανθεκτικότητας απ' ό,τι αναμενόταν σημαντικών τομέων της οικονομίας και της εφαρμογής του προγράμματος αναπροσαρμογής.

Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών είπε ότι από το 2008 όταν η ανεργία βρισκόταν στο 3,6%, αυξανόταν κάθε χρόνο φτάνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2013 στο 15,8%.  Σήμερα, η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί στο 15,1%. Αναγνώρισε ότι ακόμα είναι σε απαράδεκτα ψηλά επίπεδα, αλλά πρόκειται για την πρώτη πτώση της εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε ακόμη στο γεγονός ότι τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται τώρα υπό έλεγχο, ενώ αναμένεται η έξοδος από μια κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.

Αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι η διόρθωση των δημοσίων οικονομικών έγινε χωρίς να επιβαρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας με περαιτέρω φορολογία. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η Κύπρος έχει κατορθώσει να διατηρήσει την ελκυστικότητα του φορολογικού της συστήματος και την ανταγωνιστικότητά του, υποσχόμενος και στέλνοντας το μήνυμα προς όλους ότι αυτό θα συνεχιστεί.

 

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

«Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για την ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», ανέφερε στην ομιλία της η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στην Κύπρο.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Κύπρο τους τελευταίους 20 μήνες, η κυρία Γιωρκάτζη υπογράμμισε πως μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία παρατηρήθηκε υπερβολική ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων, καθώς και «πολύ επικίνδυνη στρατηγική επενδύσεων στα υψηλής απόδοσης ελληνικά κρατικά ομόλογα, πολλές κυπριακές τράπεζες βρέθηκαν με σημαντικές ανισορροπίες».

Μετά από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος τον Μάρτιο του 2013, συνέχισε, «τέθηκαν τα θεμέλια για την αναδόμηση του τομέα σε γερά θεμέλια».

«Το μέλλον του τομέα φαίνεται σήμερα πολλά υποσχόμενο και λαμπρό και είναι σε θέση να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στην πλήρη οικονομική ανάκαμψη της Κύπρου. Υγιείς και ισχυρά κεφαλαιοποιημένες τράπεζες θα είναι σε θέση να παραχωρήσουν δανεισμό σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας μας».

Η κα Γιωρκάτζη σχολίασε επίσης και το γεγονός ότι ξένες επενδύσεις, που «αποτελούν μερικές από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στην ιστορία της κυπριακής οικονομίας», ενίσχυσαν το τραπεζικό σύστημα και πως αυτές αποτελούν απόδειξη της εμπιστοσύνης που εμπνέει το τραπεζικό σύστημα, καθώς και απόδειξη πως «οι θυσίες και η πρόσφατη δουλειά για αναδιάρθρωση» άρχισαν να αποδίδουν καρπούς.

Η Κεντρική Τράπεζα πλέον θα εστιάσει την προσοχή της στην αναδιάρθρωση δανείων, καθώς και στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Κρίστης Χασάπης, Πρόεδρος Τράπεζας Κύπρου

Η αναζωογόνηση του τραπεζικού δανεισμού χρειάζεται ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα, κάτι που δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή προτού τεθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπό έλεγχο, ανέφερε ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης κατά την εισήγησή του στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τον κ. Χασάπη, έχουν ήδη γίνει πολλά για την αντιμετώπιση της κρίσης που κατέληξαν με την επιτυχία στην πανευρωπαϊκή συνολική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, όπως είπε, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες, πρόσθεσε, πρέπει να επαναξιολογήσουν τη στρατηγική τους θέση, να εξασφαλίσουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. «Για να επιστρέψουμε στην ομαλότητα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης μας», είπε.

Mark Lewis, Επικεφαλής της Αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο

Ενώ πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση η Κύπρος αναπτυσσόταν κατά μέσο όρο 4% τον χρόνο, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για το μέλλον αφορούν ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 2% τον χρόνο, ανέφερε στην ομιλία του στο 10th Cyprus Summit του Economist ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Κύπρο Mark Lewis. Όπως είπε, για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη, επεσήμανε «εξαρτάται από την ύπαρξη δανειοδότησης». Για να αρχίσει η δανειοδότηση, πρόσθεσε, «θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων». Είναι πολύ επείγον, είπε, προσθέτοντας ότι το πιο ευρύ θέμα στην πραγματικότητα είναι η ανάπτυξη.


Jakob
Wegener Friis, Αναπληρωτής Επικεφαλής Αποστολής στην Κύπρο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είναι σημαντικό «η κυπριακή οικονομία να απελευθερωθεί το συντομότερο δυνατό από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων», ανέφερε κατά την παρέμβασή του στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jakob Wegener Friis. Ο κ. Friis συμβούλεψε τις κυπριακές αρχές να ολοκληρώσουν το κεφάλαιο «εκποιήσεις» και να προχωρήσουν με το πλαίσιο αφερεγγυότητας. «Δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό το να κλωτσάει κανείς την μπάλα παρακάτω», είπε χαρακτηριστικά. Η εμπιστοσύνη, είπε, «είναι κάτι που κερδίζεται», προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί μια σταθερή πρόοδος στην αναπροσαρμογή της κυπριακής οικονομίας και στην εκ νέου οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Το πρόγραμμα αναπροσαρμογής, ανέφερε, έχει διαδραματίσει τον ρόλο του σ' αυτό.


Μάριος Τσιακκής, Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ

«Το κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα», σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ Μάριο Τσιακκή, ο οποίος συμμετείχε με ομιλία στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. Ο κ. Τσιακκής ανέφερε ακόμη ότι μπορεί η ανεργία να έχει σημειώσει μικρή πτώση, αλλά η ανεργία στους νέους παραμένει ανησυχητικά υψηλή. Σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή, πρέπει να δοθεί «προτεραιότητα στην εξεύρεση μιας λύσης στη συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας». Είναι σημαντικό είπε, να υπάρξει αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και την ίδια ώρα να δοθούν περισσότερα δάνεια στην οικονομία. Μίλησε επίσης για την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερες ξένες επενδύσεις με στόχο την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι σημειώνονται καθυστερήσεις στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, προτρέποντας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναπροσαρμογή του ωραρίου πιο κοντά στις ευρωπαϊκές ώρες εργασίας.

Ευγένιος Ευγενίου, Διευθύνων Σύμβουλος, PwC Κύπρος

Στην ανάγκη να υποστηριχτούν στην Κύπρο οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να αρχίσουν νέες επιχειρήσεις, καθώς αυτοί και οι καινοτόμοι ιδέες τους θα προωθήσουν την ανάπτυξη, αναφέρθηκε κατά τη δική του παρέμβαση ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου Ευγένιος Ευγενίου. Ο κ. Ευγενίου στάθηκε στην ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να αυξηθεί πέραν του 2% του ΑΕΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τη θέση ότι είναι καιρός να αναδιαρθρωθεί η δημόσια υπηρεσία. «Χρειαζόμαστε έναν δημόσιο τομέα που να αποτελεί μέρος της ατζέντας της ανάπτυξης για τη χώρα», είπε. Όπως είπε, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η Κύπρος «μπροστά είναι η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων» και για να γίνει αυτό «θα πρέπει να κάνουμε την Κύπρο πολύ πιο φιλική στις επιχειρήσεις».

John Tomich, Γενικός Διεθυντής Κύπρου, Noble Energy

«Δεν διαθέτουμε ικανοποιητικές ποσότητες Φυσικού Αερίου που να δικαιολογούν μια ανάπτυξη χερσαίου τερματικού υγροποίησης αερίου», τόνισε στην ομιλία που παρέθεσε στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία o γενικός διευθυντής Κύπρου της Noble Energy John Tomich.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Tomich ανέφερε πως η πιο ελκυστική επιλογή αυτήν τη στιγμή είναι ένας αγωγός που να συνδέει τις αγορές της περιοχής.

Οι επιλογές, έχουν η κάθε μία τη δική της πρόκληση, σχολίασε. Πολύ σημαντικά θα είναι και τα κίνητρα που θα παραχωρηθούν, είπε. Τόνισε επίσης πως σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσει και ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο θα ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων.

Σημείωσε επίσης πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εντοπιστούν μεγαλύτερα κοιτάσματα καθώς αναπτύσσονται νέα κοιτάσματα, ανέφερε, ενώ σχολίασε πως η ανακάλυψη πετρελαίου είναι πιθανή αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι οικονομική η ανακάλυψή του.

Stephan Ressl, Resident Energy Advisor Support Group for Cyprus, ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κομισιόν προσφέρει εκτενή τεχνική βοήθεια στην Κύπρο σε θέματα όπως η υγεία, η κοινωνική πολιτική, η φορολόγηση ακινήτων, πέρα από την ενέργεια.  Καθημερινά, 15-20 άτομα προσφέρουν τεχνικής φύσεως βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε στην εισήγηση που παρέθεσε ο υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stephan Ressl στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist.

Ο κ. Ressl σχολίασε πως το Φυσικό Αέριο δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης.

Οι υψηλότερες τιμές ρεύματος στην ΕΕ, είπε, αντικατοπτρίζουν την έλλειψη επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.  Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο η Κύπρος θα αξιοποιήσει την πρόσβασή της στο Φυσικό Αέριο, κι αν θα το χρησιμοποιήσει ευρύτερα στην οικονομία της, για παράδειγμα μέσα από την εισαγωγή του αερίου στον τομέα των μεταφορών. 

 

Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Πάνος Παπαναστασίου, σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα υδρογονανθράκων ανέφερε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών της  ΕΝΙ-KOGAS θα κρίνουν τη συνέχιση των ερευνών στην περιοχή. Άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος, βιώνουν καθυστερήσεις, ενώ στην Αίγυπτο υπάρχει υψηλή ζήτηση για την εγχώρια αγορά και προσφέρονται κίνητρα για επενδύσεις.

Η Αίγυπτος θέλει επίσης να αξιοποιήσει τα δύο τερματικά LNG που σήμερα αδρανούν. Αυτή η ανάγκη, σαφώς αφορά και την Κύπρο, σημείωσε ο κ. Παπαναστασίου από το βήμα της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. Σημείωσε επίσης πως δεν αναμένονται τελικές αποφάσεις για επενδύσεις εκτός ΗΠΑ τα επόμενα δύο χρόνια, κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει και την Κύπρο.


Κωνσταντίνος Ταλιώτης,
Συνεταίρος και υπεύθυνος για θέματα Ενέργειας, PwC

Το ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης παραμένει αρνητικό. Την ίδια στιγμή, βασικό ερώτημα παραμένει πώς θα γίνει η αξιοποίηση για αποκόμιση εσόδων από τους υδρογονάνθρακες, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ταλιώτη, συνεταίρο και υπεύθυνο θεμάτων Ενέργειας στην PwC, ο οποίος έλαβε μέρος στη 10η Συνάντηση Κορυφής του Economist στη Λευκωσία.

«Το περιβάλλον στην αγορά του Φυσικού Αερίου μεταβάλλεται ραγδαία», για παράδειγμα με την ανάπτυξη της ρωγμάτωσης, κυρίως στις ΗΠΑ, τόνισε. Γι’ αυτό και το ερώτημα πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι την οικονομική αξιοποίηση των κοιτασμάτων είναι πολύ σημαντικό. Παράδειγμα προς μίμηση για την Κύπρο είναι η αξιοποίηση του κοιτάσματος Ταμάρ από το Ισραήλ. «Το κοίτασμα είχε πολύ σημαντική επίδραση στην οικονομία της χώρας, γενικότερα», εν μέρει διότι το κοίτασμα αξιοποιήθηκε εντός 4,5 ετών από την ανακάλυψή του, σημείωσε ο κ. Ταλιώτης.

 

Δημήτρης Μανώλης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ, Αναπληρωτής Διευθυντής Ανάπτυξης, IGI Poseidon

Ο Δημήτρης Μανώλης, αναπληρωτής διευθυντής Διεθνών Έργων της ΔΕΠΑ και αναπληρωτής διευθυντής ανάπτυξης της IGI Poseidon παραθέτοντας ομιλία στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στην Κύπρο σημείωσε πως οι τιμές συμπεριφέρονται διεθνώς με τρόπο που λειτουργεί σε βάρος της ευρωπαϊκής αγοράς, όπου οι τιμές αποκλίνουν από τις φθηνότερες στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και δη στα Βαλκάνια, παρατηρείται ανεπαρκής αλληλοσύνδεση και διασυνοριακή διασύνδεση των αγορών.

Για αυτό, ανέφερε ο κ. Μανώλης, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έργα υποδομής. Για αυτό και είναι εξαιρετικής σημασίας η ανάπτυξη υποδομών από πλευράς της ΔΕΠΑ, είναι εξαιρετικά σημαντική για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Ένας αγωγός στην ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη, σχολίασε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, είπε ο κ. Μανώλης, σε σχέση με  11 δολάρια ανά btu που είναι το κόστος μεταφοράς αερίου, ο αγωγός θα μπορούσε να  εξυπηρετήσει την ευρωπαϊκή αγορά με κόστος μόλις 4 δολάρια btu.


Harper Reed, Chief Technology Officer, Obama for America 2012, Crowd-sourcing and social media pioneer, Chief Executive Officer, Modest

Στη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί από τη χρήση της τεχνολογίας επικεντρωμένης στους ανθρώπους αναφέρθηκε σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία ο Chief Technology Officer για την εκστρατεία Ομπάμα 2012, Harper Reed. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εργοδοτήθηκαν συνολικά 120 άτομα σε τεχνικής υφής θέματα, δέκα φορές περισσότερα από την εκστρατεία του 2008. Σύμφωνα με τον κ. Reed, χρησιμοποιήθηκαν πολλά διαφορετικά τεχνολογικά μέσα για την εξεύρεση χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 650 εκ. δολάρια. Το σημαντικό, είπε, δεν είναι η ίδια η τεχνολογία αλλά η δυνατότητά της να επικεντρώνεται στις ομάδες που τη χρησιμοποιούν. Ανέφερε παράλληλα ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τα διάφορα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνταν αξιολογούνταν, για να καθοριστεί πόσο καλά αποτελέσματα έχουν.


Eugene Kislyi,
Διευθύνων Σύμβουλος, Wargaming America

Τα έσοδα της εταιρείας Wargaming αντιστοιχούν σε περίπου 2% του ΑΕΠ της Κύπρου σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Eugene Kislyi. Σε παρέμβασή του στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία ο κ. Kislyi παρέθεσε ενημερωτικά στοιχεία για την εταιρεία η οποία άρχισε στην κυριολεξία στο δωμάτιό του στη Λευκορωσία. Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 5.000 servers στον κόσμο και δίνει βαρύτητα στην επένδυση ανάπτυξης των υπηρεσιών της. Από τους 3.600 εργαζόμενους, οι 2.000 έχουν τεχνική εξειδίκευση, πρόσθεσε. Ο κ. Kislyi είπε ακόμα ότι η εταιρεία επέλεξε την Κύπρο λόγω του ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντός της. Επεσήμανε ότι η εταιρεία επενδύει πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό και συνεργάζεται με πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για να προετοιμάσει την επόμενη φουρνιά εργαζομένων στην εταιρεία.


John Koenig, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο

«Η απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη να προσανατολίσει την εξωτερική πολιτική της Κύπρου προς τη Δύση έχει ενισχύσει τις σχέσεις των δύο χωρών μας», δήλωσε σε ομιλία του στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στην Κύπρο ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκωσία John Koenig, σημειώνοντας ότι «η ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας θα προβεί σε αμοιβαίο όφελος» για την Κύπρο και τις ΗΠΑ.

Ενώ χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, ο κ. Koenig τόνισε πως, παρά τις επιτυχίες, η εποχή παραμένει δύσκολη για τον απλό πολίτη.

Για αυτό, σημείωσε, και είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου στον οικονομικό τομέα. Υπολογίζεται πως «τους τελευταίους 18 μήνες, αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδυτές έχουν επενδύσει λίγο παραπάνω από 0,5 δις δολάρια στις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και την ενέργεια στην Κύπρο». Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν “πενταπλασιασμό” των επενδύσεων σε λιγότερο από δύο χρόνια. 

Ο κ. Koenig αναφέρθηκε επίσης στον τομέα της ενέργειας, όπου, σημείωσε, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κύπρος σύντομα θα μετατραπούν σε εξαγωγείς ενέργειας. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Κύπρο σε αυτό το σημείο, που χρειάζεται «μεγάλη προετοιμασία, συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών και στρατηγικό σχεδιασμό».

«Ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης χαιρέτισε την προοπτική των υδρογονανθράκων να διαδραματίσουν τον ίδιο ρόλο μεταμόρφωσης στην ανατολική Μεσόγειο αυτήν τη δεκαετία, που διαδραμάτισε στη Δυτική Ευρώπη ο άνθρακας και ο χάλυβας κατά τη δεκαετία που ακολούθησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε. «Εμείς, στις ΗΠΑ, μοιραζόμαστε αυτό το όραμα».

Τόνισε ακόμα πως η συνεργασία στο ζήτημα της τρομοκρατίας είναι επίσης πολύ σημαντική: “Μοιραζόμαστε τις ανησυχίες της Κύπρου πως το Ισλαμικό Κράτος απειλεί τις αξίες μας και την σταθερότητα σε μια ήδη ασταθή περιοχή.” Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, οι ΗΠΑ “υποστηρίζουν τις προσπάθειες του προέδρου Αναστασιάδη και του υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη για ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας, αλλά και να εντείνουν τη συνεργασία με άλλα κράτη της περιοχής”. “Προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν πόλο έλξης που να είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη που μοιράζονται το όραμά μας για μια σταθερή και ευημερούσα ανατολική Μεσόγειο”.

Αυτή η προσπάθεια, όμως, περνά μέσα από την επίλυση του Κυπριακού, σημείωσε ο κ. Koenig. Αναφερόμενος στις πρόσφατες εντάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Koenig πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ «ανησυχούν» για τις εξελίξεις. «Οι ΗΠΑ είναι ξεκάθαρες πως υποστηρίζουν το δικαίωμα της Κύπρου να αναπτύξει τους πόρους της στην ΑΟΖ της και πιστεύουν πως οι πόροι αυτοί θα πρέπει να διαμοιραστούν με έναν δίκαιο τρόπο στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού». Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την έκκληση του Ειδικού Συμβούλου του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο Espen Eide, «και καλούμε όλες τις πλευρές να αδράξουν την ευκαιρία του πρόσφατου διορισμού του» και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για επίτευξη μιας συνολικής λύσης.

“Δεν υπάρχει νόημα να αρχίσει ένας «διάλογος κωφών», όπως σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης”, συμπλήρωσε ο κ. Koenig. «Οι δύο πλευρές πρέπει να αρχίσουν να ακούνε ο ένας τον άλλον και να συνεργαστούν στενά» με τον κ. Eide.

Στη λύση του Κυπριακού, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι πολίτες των δύο κοινοτήτων, σημείωσε, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίξουν την όποια λύση του Κυπριακού, αν αυτή θα είναι τελικά επιτυχής.

Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κυπριακή Δημοκρατία

Έναν βασικό κανόνα θα πρέπει να τηρήσει η Κύπρος για να προκύψει με βεβαιότητα η βιώσιμη ανάπτυξη: την εμβάθυνση σε ένα πραγματικά δικό μας, κυπριακό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης. Σε εισήγηση που παρέθεσε στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία, ο κ. Πετρίδης επεσήμανε ότι «οφείλουμε να θεραπεύσουμε τις αιτίες της κρίσης και όχι να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματά της». Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ενωθούν οι πυλώνες «βιωσιμότητα δημόσιων οικονομικών» και «εξυγίανση τραπεζικού τομέα» με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η κυβερνητική προσπάθεια, διαβεβαίωσε, στρέφεται πλέον προς την κατεύθυνση «ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, στο πλαίσιο μιας ευρείας διοικητικής μεταρρύθμισης».


Jonathan Ortmans
, President, Global Entrepreneurship Week, Senior Fellow, Kauffman Foundation, President, Public Forum Institute, ΗΠΑ

«Οι μεγάλες ιστορίες επιτυχίας έχουν να κάνουν με την περιέργεια αν κάτι θα δουλέψει, δεν έχουν να κάνουν με λεφτά», ανέφερε ο Πρόεδρος της Global Entrepreneurship Week Jonathan Ortmans από το βήμα του Economist στη Λευκωσία. Η πραγματικότητα, είπε, είναι ότι οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί βρίσκονται παντού στον κόσμο και το πιο σημαντικό, είναι γενναιόδωροι. Ανέφερε ακόμα ότι το 54% των επιχειρήσεων που άρχισαν στην Κοιλάδα της Σιλικόνης, όπως είναι γνωστή, είχαν ένα μετανάστη στον αρχικό πυρήνα τους. Αυτό που πρέπει να κάνει η Κύπρος, συμβούλεψε, είναι να θελήσει να γίνει ένας μαγνήτης που θα προσελκύσει αυτού του είδους το ταλέντο.


K. Shelly Porges
, Co-Chair, National Finance Council, Ready for Hillary, Former CMO, Bank of America, Former Director Global Entrepreneurship Programme, Department of State, ΗΠΑ

Για τους πυλώνες που θα πρέπει να υπάρχουν σε μια χώρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας μίλησε η Συμπρόεδρος του National Finance Council, Ready for Hillary, K. Shelly Porges σε ομιλία που παρέθεσε στη 10η Σύνοδο Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. Μιλώντας από την εμπειρία της ανέφερε ότι πρέπει να είναι αποδεκτή και η αποτυχία, γιατί αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής προσπάθειας καθώς και ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σωστό κανονιστικό περιβάλλον. Σημαντικό είναι επίσης να υπάρχει ένα ενθαρρυντικό προς τις νέες επιχειρήσεις περιβάλλον καθώς και να υπάρχουν τρόποι να εντοπίζονται οι υποσχόμενοι επιχειρηματίες. Το πιο βασικό, ανέφερε, είναι να υπάρχει περιβάλλον εκκόλαψης επιχειρήσεων και καθοδήγηση.


Michael Pollock
, Διευθύνων Σύμβουλος, Spectrum Gaming Group, ΗΠΑ

Η Κύπρος πληροί τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός ενιαίου θερέτρου (integrated resort), ανέφερε στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Spectrum Gamin Group Michael Pollock. Προς αυτό παρέθεσε το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί έναν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό με συνδέσεις από 59 αερομεταφορείς, δύο καινούρια μεγάλα αεροδρόμια, ένα πολύ καλό οδικό σύστημα και ακόμη πιο σημαντικό, όπως είπε, την ύπαρξη 300.000 κατοίκων εντός 1000 μιλιών. Το πιο σημαντικό, πρόσθεσε, είναι η κυβερνητική υποστήριξη και η κυβερνητική σταθερότητα, στοιχεία τα οποία υπάρχουν επίσης στην Κύπρο. Την ίδια ώρα εξέφρασε τη διαφωνία του με την υψηλή φορολογία ή ακριβές αδειοδοτήσεις και υπενθύμισε ότι μια επιτυχημένη ανάπτυξη δεν θα σημαίνει μόνο εισοδήματα αλλά και νέες θέσεις εργασίας και τουριστική ανάπτυξη.


Αβέρωφ Νεοφύτου
, Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού

Δεν είναι η ώρα για υπεραισιοδοξία, ούτε για υπερβολική απαισιοδοξία, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μιλώντας στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. Είναι η ώρα, σημείωσε, «για ρεαλισμό και στρατηγική με όραμα». Ο κ. Νεοφύτου διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει βαθιά δεσμευμένη στην επίτευξη μιας μακροχρόνιας, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα οδηγήσει στην επανένωση της Κύπρου στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες, αρχές και δίκαιο. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Κύπρο και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο «μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. «Μια επανενωμένη Κύπρος μπορεί να καταστεί αξιόπιστος πυλώνας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην περιοχή», είπε.


O
κ. Νεοφύτου πρόσθεσε πως, μετά τη λύση του Κυπριακού, θα μπορούσαν οι υδρογονάνθρακες να τύχουν εκμετάλλευσης μέσω Τουρκίας, που είναι και η πιο οικονομική επιλογή.

Άντρος Κυπριανού, Γενικός Γραμματέας ΚΕ ΑΚΕΛ

Αναφερόμενος στο Κυπριακό Πρόβλημα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού σχολίασε πως η μη λύση του Κυπριακού εγκυμονεί κινδύνους για την Κύπρο και για την περιοχή και θα λειτουργούσε σε βάρος, τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων. Μιλώντας στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία, o κ. Κυπριανού υπογράμμισε: «Η διχοτόμηση θα απειλεί την ασφάλεια και την σταθερότητα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή».

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, έκανε λόγο για προκλήσεις της Άγκυρας τις οποίες χαρακτήρισε πιο σοβαρές από ποτέ. Πρόσθεσε δε πως οδήγησαν στην «άκρως ανεπιθύμητη» εξέλιξη της αναστολής της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού. «Είναι η Τουρκία που επέλεξε να οδηγήσει σε διακοπή των συνομιλίων, και μάλιστα παραμονές της έναρξης του ουσιαστικού γύρου», σημείωσε ο κ. Κυπριανού.

Απευθυνόμενος στη Διεθνή Κοινότητα, ο κ. Κυπριανού την κάλεσε να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για να παύσει τις προκλήσεις της. Το 2010, συμφωνήθηκε μεταξύ του προέδρου Χριστόφια και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ταλάτ, πως όλοι οι πόροι από τη θαλάσσια ζώνη της Κύπρου θα υπόκεινται στην κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά τη λύση του κυπριακού.


Νικόλας Παπαδόπουλος
, Πρόεδρος του ΔΗΚΟ

«Έχουμε διαφορετικό όραμα για την Κύπρο από ό,τι η Τουρκία», σημείωσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του ΔΗΚΟ, στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. «Θέλουμε ένα ενωμένο κράτος με διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, στην οποία να ζούμε μαζί με τους τουρκοκύπριους», σχολίασε, προσθέτοντας: «Η Τουρκία δεν μοιράζεται το όραμά μας».

Αναφερόμενος στον αποικισμό, ο κ. Παπαδόπουλος σχολίασε πως οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο μετά το 1974, για να αντικατασταθούν από έποικους. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τους Τουρκοκύπριους και το δείχνει με την πολιτική πληθυσμιακού ξεκαθαρίσματος, υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θέλει να είναι “απόλυτος κυρίαρχος στον Βορρά και συνέταιρος στον Νότο”.

“Παρά τους σχεδιασμούς και τους στόχους της Τουρκίας, η Ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί την ενοποίηση της Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους,” συμπλήρωσε ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως μια λύση του Κυπριακού θα επέτρεπε στους Τουρκοκύπριους να μοιραστούν, μεταξύ άλλων, και τα έσοδα από το Φυσικό Αέριο. “Η Τουρκία όμως διαφωνεί με αυτήν την πρόθεση,” ανέφερε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμα και μετά απο μία λύση του Κυπριακού η Τουρκία θα επιθυμεί να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα και όχι εκείνα των Τουρκοκυπρίων.

Nicholas Burns, Καθηγητής του Harvard Kennedy School και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ

«Ο κ. Πούτιν κατάφερε να μας ενώσει και πάλι», με την «εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», ενώ «η προσάρτηση της Κριμαίας αποτελεί παραβίαση ευρωπαϊκού εδάφους, όπως έκαναν οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και όπως έκανε στη δική σας χώρα η Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο πλαίσιο της 10ης Συνόδου Κορυφής του Economist στη Λευκωσία, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ και Καθηγητής του Harvard Kennedy School Nicholas Burns.

Η Ευρώπη είναι «ακέραιη, ελεύθερη και ειρηνική» από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζωρτζ Μπους (ο γηραιότερος), ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ συμφώνησαν πως η ενοποίηση της Γερμανίας θα έφερνε την ειρήνη στην Ευρώπη.

«Οι κυρώσεις στέλνουν ένα μήνυμα στον κ. Πούτιν πως θα υπάρξει σημαντικό οικονομικό κόστος σε αυτά που κάνει στην Κριμαία», είπε, σημειώνοντας: «Αυτή η στάση δεν πρέπει να αλλάξει».

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Burns σχολίασε πως η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους απειλεί ολόκληρη την πειριοχή, αν δεν περιοριστεί άμεσα. Μοναδική επιλογή, σχολίασε ο κ. Burns είναι να περιοριστεί το Ισλαμικό Κράτος, με τις αεροπορικές επιδρομές. Πέρα όμως από τον περιορισμό, η καταστροφή του Ισλαμικού Κράτους θα απαιτούσε χερσαίες δυνάμεις, κάτι που ο αμερικανικός λαός δεν επιθυμεί, πρόσθεσε, λέγοντας πως οι χερσαίες δυνάμεις θα πρέπει να προέλθουν από τον Ιρακινό Στρατό, τους μετριοπαθείς αντάρτες όπως τους Πασμέργκα και άλλες παρόμοιες δυνάμεις. Αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί πολλά χρόνια, παρατήρησε. «Δέστε τις ζώνες σας», συμπλήρωσε ο κ. Burns. Η περιοχή θα παραμείνει ασταθής και επικίνδυνη και η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητα και την προθυμία της να λάβει μέρος στρατιωτικά εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος των ΗΠΑ και η συμφωνία για το διατλαντικό εμπόριο θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Platinum sponsor: Wargaming.net
Gold sponsors: PwC, Amundi Hellas
Silver sponsors: Bank of Cyprus, Noble Energy
Bronze sponsors: IGI Poseidon, DEPA (Greek Public Gas Corporation), Edison, Royal Highgate Member of the Intralot Group
Sponsor: On Telecoms, Airline carrier: Aegean Airlines
Contributors:
Nespresso, Coneq
Supported by: Cyprus Chamber of Commerce and Industry
Communication sponsor: Kathimerini
Logistics supplier: DHL
IT sponsor:
Sieben

THE EU-SOUTHEAST EUROPE SUMMIT

October 20th-21st, Bucharest

The Economist Group’s EU-Southeast Europe Summit held in Bucharest on October 20th-21st brought together Romanian ministers (including the current prime minister, Victor Ponta), former Greek and Italian prime ministers, a host of government ministers from other countries in the region, and many senior representatives of international organisations and the private sector. The timing of the summit, and its focus (with the subtitle “On the road to stability and growth”) came at a crucial time for both Romania and the region. With the crisis in Ukraine having reawakened historical fears of Russian expansionism in much of the region, growth in the euro zone (by far Southeast Europe’s most important trade partner) stalling and leading to questions about the durability of an already weak European recovery, and opposition to German-led austerity high in much of the region, participants had a great deal to discuss. Among the main conclusions from the two days of discussions were:

-The focus of the opening session was on prospects for the Southeast Europe (SEE) region under a new European Commission which has already declared that enlargement will be a long-term project, and in the context of the geopolitical storm caused by Russia’s annexation of Crimea. Former Italian prime minister Enrico Letta called on Romania to play a new leadership role in the region and the EU, and stressed the need for a new European Neighbourhood Policy in light of Russia’s actions in Ukraine. He expressed optimism about the new European Commission, highlighting the EUR300bn earmarked for jobs and growth, the proposals for a better functioning EU presented by First Vice-President of the European Commission Frans Timmermans, and highlighted the importance of work on improving EU competition policy. He said that the potential British exit from the EU would mark the beginning of the end of the bloc.

-          George Papandreou, president of the Socialist International and former prime minister of Greece, highlighted the tension between integration and fragmentation in the Balkans. Enlargement, he argued, was the correct approach and a unifying factor in the region. Delay would be a costly mistake.

-          Romanian prime minister Victor Ponta thanked Messrs Letta and Papandreou for their support. He said that this is Romania’s time, and that the country has major opportunities, because of the big challenges facing the region. Romania itself faces some key challenges, including achieving energy independence, improving its EU structural funds absorption capacity, stemming the outflow of young, educated migrants, and meeting the challenge of being NATO’s eastern border in the context of heightened tensions in the region.

-          Romania is already playing an important supporting role with regard to Moldova. Moldovan deputy minister of foreign affairs and European integration Iulian Groza, acknowledged Romania’s important role. He stressed that for Moldova there is no contradiction between pursuing EU integration and maintaining good relations with its eastern neighbours. Mr Groza noted that the EU integration process is the best tool in modernising and reforming Moldova, and warned that if enlargement is delayed, the country could lose its focus and would not have a narrative for the future.

-          Niko Peleshi, deputy prime minister of Albania, referred to the disruption of the recent football match between Albania and Serbia as an illustration of the fragility of intra-regional relations. 90% of the population of Albania support EU enlargement. Without the realistic prospect of EU integration, the Western Balkans could sink into instability and despair.

-          When looking at the banking sector, especially in this heterogeneous region, it is better to adopt a long-term perspective, said the governor of the National Bank of Romania, Mugur Isarescu. The after-effects of the global financial crisis will be deep and persistent, and will require profound structural changes in the banking sector. The crisis brought an end to the former growth paradigm based on foreign currency lending. The future will be based on the subsidiaries of foreign banks reorienting to the domestic market and local currency lending.

-          Bojan Markovic, Lead Regional Economist, Southeast Europe at the EBRD, stressed that a revival of growth and credit in the region to pre-crisis levels is not feasible without more robust structural reform than has currently been undertaken. He noted that reform in the region has stalled since 2005, and that without a revival of the reform agenda convergence remains off the table. In relation to the revival of the financial sector in particular, he noted the importance of looking at the quantity rather than the quality of credit, and noted his concerns that many non-viable corporates are continuing to receive credit, thereby starving more productive firms of the credit required for expansion.

-          Ioana-Maria Petrescu, the minister of public finance of Romania, told the conference that slowing global growth represents a major challenge for Romania. She noted reforms undertaken to improve the business environment as a way of stimulating growth domestically, and highlighted Romania’s considerable progress on fiscal consolidation in recent years, including via a clamp-down on tax evasion. 

-          Croatian deputy minister of economy, Alen Leveric, noted that at present FDI in the country is targeted at specific sectors, and expressed the government’s desire to widen this. He acknowledge that the government needs to reduce obstacles for foreign investment, and highlighted the recent strategic investment law as a major step forward.

-          Wolfgang Fengler, the Lead Economist for Trade and Competitiveness, Western Balkans, at the World Bank, stressed that the best way for the whole region to achieve a higher growth rate is via a bigger role in the economy for exports. He noted that for all countries in the region exports constitute significantly less than 50% of GPD, which compares unfavourably with central Europe and other emerging markets. Given the Balkans’ location next to the euro zone—the world’s biggest market—and relatively high levels of human capital in the region, he expressed confidence that this situation will change.

-          Participants in a panel on the investment landscape in southeast Europe noted the many strengths that the region has, and which make it attractive to potential foreign investors. However, several members of the panel noted the fact that the region does not do enough to market itself internationally, and stressed that importance of working to attract investment as a region rather than individually.

-          Several panellists noted deficiencies in transport infrastructure in Romania at present. Addressing this, Ioan Rus, the Romanian minister of transport, said that for the first time Romania has a master plan for transportation, which is still being debated. He stressed that Romania needs to improve its infrastructure both as part of its pan-European commitments, but beyond this there is a national interest in extending road networks to the less developed east and southeast regions of the country. In addition, the minister noted that the country’s railways are “limping along” at present, and highlighted the need to restructure, privatise and improve corporate governance. 

-          Romanian minister of energy Razvan-Eugen Nicolescu stressed the importance for Romania and other countries in the region of resisting unilateral EU targets on carbon emissions. He called for a greater period of reflection before targets are set, arguing that the EU cannot solve climate change on its own, and noting that many newer member states would suffer disproportionately from any imposition of new targets on carbon emissions. He insisted that the maximum Romania could accept is one target, and only on CO2 emissions. Mr Nicolescu rejected the suggestion of renewables or energy efficiency targets, and said that Romania would demand financial compensation from the EU for newer member states. 

Platinum sponsors: Visa, EximBank
In cooperation: Transelectrica, Transgaz
Gold sponsors: Microsoft, KMG International, Grup Servicii Petroliere
Silver sponsors: Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance­, IGI Poseidon, Mercedes-Benz
Bronze sponsors: Bucharest Stock Exchange, DEPA, OMV Petrom, Edison
Sponsor: On Telecoms
Airline carrier: Aegean Airlines
Contributor: Enel Green Power Romania
Communication sponsors: Intact Media Group (Antena 1, Antena 3, Jurnalul National), Agerpres, Naftemporiki, The European Times, Capital Magazine, Transporter
Internet communication sponsors: naftemporiki.gr, energynomics.ro
Logistics supplier: DHL
IT sponsor: Sieben
Supporting organisations: American Chamber of Commerce in  Romania, British Romanian Chamber of Commerce, German-Romanian Chamber of Commerce and Industry, Foreign Investors Council, Romania
PR agencies: Zagabrand, Creative Solutions

 

18TH ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE

July 9th 2014, Athens

18th Economist Roundtable - Conclusions by Daniel Franklin, Executive Editor of The Economist

The Economist's 18th Roundtable with the Government of Greece, held in Athens on July 9th-10th, brought together Greek ministers (including the prime minister), two former Italian prime ministers, the opposition leader and many senior business representatives. The timing made this an appropriate moment for what the meeting's subtitle called a "big rethink": Greece's economy is at a turning point after six years of recession; following the recent cabinet reshuffle several ministers could outline their priorities in their new portfolios; and instability around Europe's rim prompts some rethinking on
international relations, too. Among the main conclusions of the
Roundtable:

- The prime minister, Antonis Samaras, gave an energetic defence of his government's achievements to date, arguing that Greece was getting back on its feet, and was proving the doom-mongers wrong. Its policies could be summarised in four "keywords": Reforms, Fiscal consolidation, Growth and Security. Mr Samaras said that the gains have yet to be fully secured and that growth must be supported by reducing taxes, though without jeopardising the primary-surplus targets.

- The talk is no longer of "Grexit" but of "Grecovery". After shrinking by nearly 30% in the recession, the Greek economy is poised to grow again, albeit slowly: the Economist Intelligence Unit's forecast is for GDP growth of 0.3% this year, while the government predicts 0.5%. The IMF expresses "cautious optimism", with (for a change) upside risk to growth forecasts. But if Greece is out of crisis, big problems remain, with unemployment and debt too high, and productivity too low. Greece has made striking progress in structural reforms, according to the OECD, but from a very low base. Greece has achieved a primary surplus, but the coming challenge is to achieve a sustained surplus of 4.5% of GDP.

- Greece's banking sector is now stable, having come through several stress tests and completed a second recapitalisation, with the systemic banks raising funds in the private sector, reducing considerably the state's share of the banking sector's debt. There is cautious confidence about the outcome of ECB stress tests later this year and about the recovery of the sector, but still some uncertainty related to political and policy risk, a heavily-indebted private sector and a public-sector debt of around 180% of GDP.

- Among the economic priorities of the government, outlined by the new finance minister, Gikas Hardouvelis, are to increase the liquidity of banks, attract investment, further cut red tape and strengthen the tax administration.

- More broadly, as Mario Monti, former prime minister of Italy, pointed out, the south of Europe has made "very remarkable progress", both in budgetary discipline and structural reforms, something not always appreciated in the north. But there is a danger of complacency, and a need for further reforms and for investment to provide growth in the longer term.

- At the European level, a new convergence process is needed, in the view of the European Central Bank, including a deepening of the single market, where there remains much to do in services and capital markets. In the euro zone, a further pooling of sovereignty will be needed.

- The conference heard the lessons learned from the Irish crisis and recovery, the latter being driven by several factors, including the country's underlying strengths in key areas such as ICT, pharma, agri-food and tourism; decisive policy actions at home to reduce the fiscal deficit and rebuild the financial system; supportive policy actions from abroad; and the recovery of important markets such as the
US and UK. That said, Ireland's high youth unemployment and the return of large-scale emigration points to the growing stark divergence between the core and periphery in terms of youth unemployment levels.

- Tourism and shipping are two key sectors for Greece's growth. Tourism, for example, accounts for about 1m jobs (one in five of the total), and after a strong year in 2013 is likely to grow by a further 20% this year. Athens tourism is back to pre-crisis levels.

- In other sectors, however, Greece needs to do far more to fulfill its potential for exports. Although Greece has recovered most of the wage competitiveness it lost after joining the euro, there is a long way to go to get to the competitive business environment needed for an export-led growth model. The new minister of development, Nicolaos Dendias, outlined his vision of how Greece might move from a closed to an open economy based on exports of goods and services and the development of sectors such as telecoms and IT.

- The opposition leader, Alexis Tsipras, called for a move away from austerity and privatisation. At the European level he wants a renegotiation of the Stability and Growth Pact; at the national level he argued against privatisation of PPC and would like a referendum on the issue.

- The defence minister, Dimitris Avramopoulos, stressed that, faced with an arc of instability stretching from Tunisia to Ukraine, "proactive realism" is called for. The new realism for the West, he argued, should include recognising the role that Iran could play if it is integrated not isolated. Thanks to its strategic location, Greece
can be a "bridge" to the new realism.


Daniel Franklin, Executive Editor, The Economist

Την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα θετικό σημείο καμπής μετά από έξι χρόνια ύφεσης εξέφρασε ο Executive Editor του περιοδικού The Economist Daniel Franklin, μιλώντας ευρύτερα για μία συγκυρία κατά την οποία «γίνονται δεύτερες σκέψεις» σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Joan Hoey, Senior Analyst & Regional Editor, Economist Intelligence Unit

Την πρόβλεψη για ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία της τάξης του 1,3% μέσα στην επόμενη 2ετία, η οποία μεσοπρόθεσμα θα ανέλθει σε 3-3,5%, εξέφρασε η ανώτερη αναλύτρια του Economist Intelligence Unit Joan Hoey, η οποία διαπίστωσε ότι η Ελλάδα «κατόρθωσε να πετύχει και να ξεπεράσει τους στόχους της» εν μέσω επώδυνης αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης.

 «Υπάρχουν βέβαια κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά μακροχρόνια πρέπει να ενταθούν», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην αγορά εργασίας.

 Η ίδια χαρακτήρισε τις εξαγωγές ως τον καλύτερο τρόπο για ανάπτυξη, παρατηρώντας: «Η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή στερείται ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν και η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά».

Η ίδια εκτίμησε ότι είναι πιθανή η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, ενδεχομένως εντός του 2015, όπως είπε, δεδομένων της εύθραυστης πλειοψηφίας της κυβέρνησης συνεργασίας, των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει και του χρονικού σημείου των προεδρικών εκλογών.


Mario
Monti, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Bocconi και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας

Την ανάγκη για ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη προέκρινε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Mario Monti μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist, εκφράζοντας την άποψη ότι ο ίδιος ζήλος που επιδεικνύεται στο δημοσιονομικό σκέλος χρειάζεται και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για ψυχολογική διαίρεση στο εσωτερικό της ΕΕ η οποία -όπως είπε- λειτουργεί σε βάρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Monti, ο ευρωπαϊκός Νότος έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε διαρθρωτικό επίπεδο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένουν κάποια «πολύ επικίνδυνα στερεότυπα» τόσο από τον Βορρά προς τον Νότο όσο και αντίστροφα.

Αναφερόμενος στην περίπτωση της Ιταλίας, υπογράμμισε ότι αποτελεί τη μοναδική χώρα του ευρωπαϊκού Νότου η οποία εξήλθε από την κρίση χωρίς πρόγραμμα διάσωσης.


Beno
ît Coeuré, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

«Η αποστολή δεν εξετελέσθη», δήλωσε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Benoit Coeure, ο οποίος επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε πορεία μέτριας ανάκαμψης, αλλά τόνισε πως ακόμη πρέπει να αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις. Μίλησε δε για την ανάγκη εισαγωγής μιας «νέας διαδικασίας σύγκλισης» στο εσωτερικό της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι το 2013 το χρέος του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε αντίστοιχα σε 95,1% και 168,0% του ΑΕΠ (σε 175,1% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα και σε 132,6% του ΑΕΠ στην Ιταλία - σε 319% του ΑΕΠ το ιδιωτικό χρέος στην Ιρλανδία και σε 252% του ΑΕΠ στην Πορτογαλία).

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ίδιο έτος το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του Ευρώ αυξήθηκε σε 12,0% (η ανεργία των νέων άγγιξε το 24,0% - αυξήθηκε κατακόρυφα στην Ελλάδα και την Ισπανία, όπου έφθασε το 58,3% και το 55,5% αντίστοιχα).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναμένεται να ανακάμψει με ρυθμό 1% το 2014 και 1,7% το 2015, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Coeure, οι συνολικές επενδύσεις στη ζώνη του Ευρώ συρρικνώθηκαν σχεδόν κατά 20% μετά την κορύφωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2008. Επιπλέον, η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών της παραγωγής «υπήρξε επίσης απογοητευτική» από το 2000 και μετά: από το 2000 έως το 2007 κατέγραφε αύξηση κατά 0,45% ετησίως, ενώ από το 2007 έως το 2012 σημείωνε υποχώρηση κατά 0,47% ετησίως (πηγή: βάση δεδομένων Ameco, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

«Στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται κάποια ευελιξία προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το κόστος σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων , αλλά δεν μπορεί να βασίζεται σε κενές υποσχέσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας: «Η χρονική ακολουθία πρέπει να είναι σαφής: πρώτα εγκρίνονται και υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις. Στη συνέχεια το κόστος τους, το οποίο εκτιμάται ανεξάρτητα, μπορεί να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με τη δέουσα προσοχή στα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια που παρέχουν τα υψηλά επίπεδα του χρέους».

Συμμετέχοντας σε σχετικό διάλογο στο πάνελ, εξέφρασε την άποψη ότι η Γαλλία είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο ο ευρωπαϊκός Βορράς συναντά τον ευρωπαϊκό Νότο και ακριβώς εκεί, όπως είπε, έγκειται η ευθύνη της Γαλλίας, υπό την έννοια ότι οφείλει να διαδραματίζει εξισορροπητικό ρόλο.

Philippe Ithurbide, Global Head of Research, Strategy and Analysis, Amundi, France

Τις αρνητικές συνέπειες της παγίδας «χρέους – ελλείματος – φορολόγησης», ως συνήθους φαινομένου στην Ευρωζώνη των τελευταίων ετών, επισήμανε στην ομιλία που παρέθεσε στην 18η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του Economist ο επικεφαλής έρευνας, στρατηγικής και ανάλυσης της Amundi Philippe Ithurbide.

Πάντως, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε σχέση με την περίοδο που προηγήθηκε.

Μιλώντας για την ανάγκη «να ενεργοποιηθούν οι αγορές» στην ευρωπαϊκή επικράτεια, μεταξύ άλλων, προέτρεψε για αλλαγές στη φορολόγηση.


Enrico
Letta, τέως Πρωθυπουργός της Ιταλίας

«Η ανάπτυξη είναι εθνικό ή ευρωπαϊκό θέμα;» Το συγκεκριμένο ερώτημα διατύπωσε από το βήμα του Economist ως βάση της συζήτησης η οποία κατά τη γνώμη του οφείλει να διεξαχθεί στην Ευρωζώνη ο τ. πρωθυπουργός της Ιταλίας Enrico Letta, o οποίος σε κάθε περίπτωση χαρακτήρισε αναγκαία τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

«Χρειάζεται μία ενιαία αγορά και όχι 28 διαφορετικές αγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτρέποντας για επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, ως καθοριστικού αναπτυξιακού παράγοντα. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι το ζήτημα της μετανάστευσης πρέπει να τεθεί στον πυρήνα της συζήτησης σε επίπεδο ΕΕ.

 

Alan Ahearne, Καθηγητής και Επικεφαλής Οικονομικών, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας

«Η οικονομική ανάκαμψη της Ιρλανδίας είναι περισσότερο ορατή στην αγορά εργασίας, η οποία -αφού σταθεροποιήθηκε- τα δύο τελευταία χρόνια σημειώνει βελτίωση», συμπέρανε μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist ο καθηγητής και επικεφαλής του τομέα οικονομικών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας Alan Ahearne.

Αναφερόμενος στους παράγοντες στους οποίους οφείλεται κατά τη γνώμη του η αντιστροφή της εικόνας στην Ιρλανδία, τους ανέλυσε ως εξής σε τρία επίπεδα:

·      Βασικές οικονομικές δυνάμεις ήρθαν στο προσκήνιο (φαρμακευτικός τομέας, ιατρική τεχνολογία, ICT, γεωργικά προϊόντα διατροφής, τουρισμός).

·      Αποφασιστική δράση αναλήφθηκε στο εσωτερικό της χώρας (βιώσιμη προσπάθεια για τον περιορισμό του ελλείμματος προϋπολογισμού και την αναδόμηση του τραπεζικού συστήματος).

·      Υποστηρικτικές πολιτικές ενίσχυσαν από το εξωτερικό (ΟΜΤ, νέα αρχιτεκτονική του Ευρώ, αναθεωρημένοι όροι στα τραπεζικά δάνεια - βελτίωση στις οικονομίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας).

 Ο ίδιος μίλησε πάντως για την ανάγκη περαιτέρω μακροοικονομικής υποστήριξης με στόχο την αντιμετώπιση των αποκλίσεων στην αγορά εργασίας, με έμφαση στην ανεργία των νέων.

Γκίκας Χαρδούβελης, Υπουργός Οικονομικών

Το 2014 αναμένεται να είναι το  πρώτο  έτος με  θετικούς  ρυθμούς ανάπτυξης, ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο του Economist ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, προσθέτοντας ότι η σταθεροποίηση  της οικονομίας  πρέπει  να μετεξελιχθεί το 2015 σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο μείωσης της ανεργίας, αύξησης των  καθαρών εισοδημάτων και τόνωσης των επενδύσεων.

Προανήγγειλε επίσης σταδιακή κατάργηση των έκτακτων φορολογικών βαρών και αποκατάσταση των αδικιών, σε συνδυασμό με την υλοποίηση κρίσιμων αλλαγών στη φορολογική διοίκηση. Ο κ. Χαρδούβελης έκανε λόγο για άμεση εφαρμογή του περιουσιολογίου, διασύνδεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τις ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων, εξορθολογισμό του φορολογικού ποινολογίου και ανταμοιβή των συνεπών φορολογούμενων. Τόνισε ακόμα ότι κρίσιμα πεδία πολιτικής αποτελούν η αύξηση της ρευστότητας που παρέχει το εγχώριο πιστωτικό σύστημα, ο χειρισμός του ιδιωτικού επιχειρηματικού χρέους, το οριστικό άνοιγμα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων και  πολιτών με τον  δημόσιο τομέα  και η προσέλκυση  νέων  επενδύσεων.


Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)

Μετά την αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος από την Τρόικα το ερχόμενο Φθινόπωρο, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί η Ελλάδα νέο πακέτο βοήθειας, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Klaus Regling. Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist με την ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Regling έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα χαμηλά επιτόκια και τη μακρά περίοδο αποπληρωμής των δανείων που έχει πάρει η Ελλάδα από τους μηχανισμούς EFSF/ESM και πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η ελάφρυνση του κόστους εξυπηρέτησης των δανειακών της υποχρεώσεων, αλλά θα πρέπει και η Ελλάδα να συνεχίσει την προσπάθεια των διαρθρωτικών αλλαγών. Άλλωστε, όπως είπε, όσες χώρες της Ευρωζώνης μπήκαν σε πρόγραμμα προσαρμογής πέτυχαν τους υψηλότερους μεταρρυθμιστικούς ρυθμούς. Ο κ. Regling υποστήριξε ότι η κρίση στην Ευρώπη έχει απομακρυνθεί πολύ, αν και δεν έχει τελειώσει πλήρως. Πρόσθεσε, επίσης, ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, ώστε να λειτουργήσει ακόμα πιο ικανοποιητικά η νομισματική ένωση.


Rishi Goyal, Chief, Greece Unit, European Department, International Monetary Fund (IMF)

Εύσημα στην Ελλάδα για τη μεγάλη πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής απένειμε ο υψηλόβαθμος εκπρόσωπος του ΔΝΤ
Rishi Goyal μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist, προσθέτοντας πάντως ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί. Υπογράμμισε ακόμα ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο για τις απεργίες. Αναφερόμενος στις τράπεζες, ο κ. Goyal υποστήριξε ότι σήμερα έχουν ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά θα πρέπει να προσέξουν την αποτύπωση των καθυστερούμενων δανείων στου ισολογισμούς τους ώστε να μη βρεθούν στο μέλλον αντιμέτωπες με ένα οξύ πρόβλημα που θα τις εγκλωβίσει και θα τις εμποδίσει να διοχετεύσουν την απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά. Χαρακτήρισε πάντως θετική εξέλιξη την πρόσφατη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές – την πρώτη έκδοση ομολόγου από την έναρξη της κρίσης – και παράλληλα υποστήριξε ότι ανακάμπτουν ο τουρισμός και η ναυτιλία.


Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Επαρκή χαρακτήρισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Παύλος Μυλωνάς τα 6 δισ. ευρώ που υπολογίστηκαν για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών από τα τελευταία τεστ της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας σήμερα στο ετήσιο συνέδριο του Economist. Για το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες ανάγκες για τις τράπεζες, ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι αυτό θα φανεί μετά τα stress test του φθινοπώρου και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσπάθειες των τραπεζών για την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν απευθείας επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ώστε να επιλεγούν οι καλύτερες λύσεις για την αναδιάρθρωσή τους. Ο κ. Μυλωνάς τόνισε μέσα από την ομιλία του την ανάγκη να συνεχίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα την προσπάθειά τους να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Νότης Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Υπέρ της δημιουργίας ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού συστήματος, με συντελεστή 15% για τις επιχειρήσεις, τάχθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του
Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επεσήμανε ακόμα ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η άσκηση κοινωνικής πολιτικής προϋποθέτουν βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία χρειάζεται κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτείται πολιτική σταθερότητα και όχι ρητορική που να διώχνει τους επενδυτές, ανέφερε ο κ. Μηταράκης. Τόνισε ακόμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας πρέπει να αποτελέσουν τον καταλύτη της ανάπτυξης, με αρωγό το Κράτος.


Γεώργιος Σταθάκης, Επικεφαλής τομέα ανάπτυξης, ΣΥΡΙΖΑ

Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κατώτατου μισθού στα επίπεδα προ μνημονίου, η εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων φορολογικής δικαιοσύνης και ο προσανατολισμός των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε κατεύθυνση πιο παραγωγικών τομέων της οικονομίας θα είναι από τις βασικές οικονομικές επιλογές μας, τόνισε ο επικεφαλής του τομέα ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ελληνικό μνημόνιο ήταν το πιο αποτυχημένο πρόγραμμα οικονομικής αναδιάρθρωσης που εφαρμόστηκε ποτέ και πρόσθεσε ότι η απότομη δημοσιονομική προσαρμογή και η μεγάλη αποεπένδυση των τελευταίων ετών, οδήγησαν σε πρωτοφανή ύφεση και ανεργία. Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων δεν μπορεί να περιλαμβάνει δημόσια γη διότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την πώλησή της. Μάλιστα, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης υπό δημόσιο κρατικό έλεγχο των βασικών υποδομών, όπως είναι τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.


Στέφανος Ησαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα δάνεια, καθώς είναι υπερχρεωμένη, αλλά αντιθέτως έχει ανάγκη από ίδια κεφάλαια ανάπτυξης όπως είναι τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ και οι ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε από το βήμα του Economist o διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece Στέφανος Ησαΐας. Ο κ. Ησαΐας επεσήμανε ότι οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά την Ελλάδα και τις αλλαγές που υλοποιούνται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Υποστήριξε ακόμα ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και πως είναι ενθαρρυντικό ότι πλέον ανοίγει σιγά – σιγά τις πόρτες της στους ξένους επενδυτές.


Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος,
Lamda Development

«Ακατέργαστο διαμάντι» χαρακτήρισε την έκταση στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου, παρουσιάζοντας στο συνέδριο του Economist τα βασικότερα χαρακτηριστικά του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου για την περιοχή. Όπως είπε, πρόκειται ίσως για τη μοναδική έκταση στην Ευρώπη που συνδυάζει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, δίπλα στη θάλασσα, εντός του πολεοδομικού ιστού μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και με ιδανικό κλίμα. Στόχος της συγκεκριμένης επένδυσης, τόνισε ο κ. Αθανασίου, είναι να ξαναγίνει η Αθήνα κορυφαίος τουριστικός, πολιτιστικός και επιχειρηματικός προορισμός. Το σχέδιο αξιοποίησης του Ελληνικού, όπως είπε, περιλαμβάνει ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, ποδηλατόδρομους, πολιτιστικά κέντρα, χώρους κατοικιών και μαρίνες.


Γιάννης Γκικόπουλος, Εταίρος,
McKinsey & Company

Η Ελλάδα πρέπει – και μπορεί – να βάλει στόχο την προσέλκυση επενδύσεων περίπου 150 δις ευρώ μέχρι το 2020, ανέφερε ο ο εταίρος της McKinsey & Company Γιάννης Γκικόπουλος. Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, ο κ. Γκικόπουλος τόνισε ότι το ποσό αυτό είναι δυνατόν να προέλθει από το ΕΣΠΑ (45 δισ. ευρώ), τις ιδιωτικοποιήσεις (53 δισ. ευρώ) και τις ιδιωτικές επενδύσεις (53 δισ. ευρώ). Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ανέκτησε το 100% της ανταγωνιστικότητας, που έχασε την περίοδο πριν την κρίση, και πλέον κατανοεί τις δυνατότητές της στην προσέλκυση επενδύσεων.


Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
Intralot

Η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων μέσω μιας ανώνυμης εταιρίας, όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ, δεν αποτελεί το πλέον πρόσφορο μοντέλο διότι στερείται στρατηγικού σχεδιασμού, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist. Πρόσθεσε ακόμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, προ κρίσης, ήταν ιδιαίτερα εξωστρεφείς αλλά, πλέον, όσες από αυτές δεν έχουν παρουσία στη χώρα μας δεν μπορούν να αποκτήσουν εξαγωγική δυναμική. Ο κ. Αντωνόπουλος υποστήριξε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή μείωσε την ιδιωτική κατανάλωση και επιπλέον οι τράπεζες ήταν για μεγάλο διάστημα αποκλεισμένες από τις διεθνείς αγορές.

 

John Calamos, Sr, Chairman, CEO & Global Co-Chief Investment OfficerCalamos Investments

«Η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης», διαμήνυσε από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του Economist ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Calamos Investments John Calamos, ο οποίος μίλησε για πλεονεκτήματα της χώρας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και η ναυτιλία.

Διαπιστώνοντας σταδιακή βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ο ίδιος προέτρεψε για πολιτικές επιλογές οι οποίες θα αναδομήσουν τον ιδιωτικό τομέα, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες και θα αποφέρουν θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο χαρακτήρισε την πρόσβαση σε ρευστότητα, εκφράζοντας την άποψη ότι λόγω της δυστοκίας των τραπεζών προς αυτήν την κατεύθυνση, λόγω των επιπτώσεων της κρίσης, είναι προτιμότερο να αναζητηθούν δυνατότητες στις αγορές κεφαλαίων.

Vladimir
Yakunin, Πρόεδρος Ρωσικών Σιδηροδρόμων

Το ενδιαφέρον των Ρωσικών Σιδηροδρόμων για συνέργεια με την Ελλάδα στον τομέα της επαγγελματικής διαχείρισης των λιμενικών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων ως ένα ενιαίο σύστημα logistics εξέφρασε σήμερα στο συνέδριο του Economist ο πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων Vladimir Yakunin. Σε αυτό το πλαίσιο μίλησε για δυνητική υψηλή συνδρομή στην οικονομική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Τα περιουσιακά στοιχεία του μείζονος ενδιαφέροντός μας είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο σιδηροδρομικός διαχειριστής ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η εταιρεία επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού ROSCO», τόνισε ο κ. Yakunin ο οποίος μίλησε για «αναγκαία βήματα» με στόχο μία «επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση του ελληνικού τομέα μεταφορών»: επιβεβαίωση και παρουσίαση των σχεδίων για τη νέα σιδηροδρομική υποδομή, ευθυγράμμισή της με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αποσαφήνιση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων διαγραφής χρεών που συσσωρεύτηκαν πριν από την ιδιωτικοποίηση κ.ά.


Πάνος Ξενοκώστας,
President & CEO, Onex, Partner & Managing Member, LKS Partners

Η Ελλάδα μπήκε πρώτη στην κρίση και πιθανότατα θα βγει και πρώτη από αυτήν, υποστήριξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Onex Πάνος Ξενοκώστας μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ηγηθεί της προσπάθειας ενδυνάμωσης της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, όπως τόνισε ο κ. Ξενοκώστας, θα πρέπει να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας και να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις, κυρίως σε τομείς όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις όπως είναι η αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ξενοκώστας στο φορολογικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να είναι σταθερό και με απλές διαδικασίες επίλυσης των διαφορών.


Αλέξης Τσίπρας, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετέχει στη διαπραγμάτευση για το ελληνικό χρέος, διότι όπως είπε η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στην εφαρμογή των μνημονίων και κατ’ επέκταση έχει απολέσει τη δυνατότητα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, έστειλε από το βήμα του
 Economist ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αντέτεινε την πρόταση για τη διεξαγωγή μίας ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη ρύθμιση συνολικά του ευρωπαϊκού χρέους.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά «να ανοίξει τον δρόμο της διαβούλευσης» για το ζήτημα της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση για τη διεξαγωγή αντίστοιχου δημοψηφίσματος.

Αναφερόμενος ευρύτερα για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις, ανέφερε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιζητεί δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που -μετά από «ριζοσπαστική μεταρρύθμιση»- θα διασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα αγαθών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και θα λειτουργούν ως αναπτυξιακά εργαλεία.

Πρέπει να απεντάξουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια και να την επανεντάξουμε ως ισότιμο μέλος στην ΕΕ, στην Ευρώπη των κοινωνικών κατακτήσεων, είπε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «οι ευρωεκλογές ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε βασική επιλογή του ελληνικού λαού». 


Γιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Την πεποίθηση ότι ο τραπεζικός τομέας «είναι σταθεροποιημένος, έχει ανακτήσει κεφαλαιακή επάρκεια, έχει μειώσει τα λειτουργικά του κόστη και μπορεί να συμμετάσχει στη νέα διαδικασία ανάπτυξης της χώρας» εξέφρασε στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς.

Όπως είπε, η εξάρτηση από τη ρευστότητα του ELA έχει μειωθεί πλέον κοντά στο μηδέν, ενώ η ρευστότητα μέσω της ΕΚΤ μειώνεται συνεχώς (τώρα βρίσκεται κοντά στα προ της κρίσης επίπεδα των περίπου 50 δισ. €).

 

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ποσοστό των δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που υποστηρίζονται από το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα ευρωπαϊκά ταμεία έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα μηνών.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες, μίλησε για το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε όλες τις κατηγορίες, σημειώνοντας ότι ο χειρισμός τους αποτελεί προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες δεδομένου του ουσιαστικού μεγέθους τους, παρά το γεγονός ότι η κάλυψή τους με προβλέψεις υπερβαίνει το 50% στο σύνολο του τομέα (συνολικά 35 δις).

 

Douglas Renwick, Senior Director – Sovereign Ratings, Fitch Ratings, UK

Το δημόσιο χρέος είναι υπερβολικά υψηλό, ο ιδιωτικός τομέας έχει μετατοπιστεί σε υψηλή θέση χρέους λόγω των αποπληθωριστικών πιέσεων από την 6ετή ύφεση, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών είναι υψηλό, οι ενδείξεις προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων είναι περιορισμένες και η ανεργία κινείται σε υψηλά επίπεδα. Αυτές είναι οι αιτίες οι οποίες κρατούν ακόμη σε χαμηλό επίπεδο την πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, όπως τις διατύπωσε από το βήμα του Economist ο υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της Fitch Ratings από το Ην. Βασίλειο Douglas Renwick.

Ειδικότερα ως προς τη δημοσιονομική παράμετρο, ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται «δραματική διαγραφή του επίσημου χρέους», παρά μία σταδιακή διευκόλυνση των όρων αποπληρωμής του. Εξέφρασε δε την άποψη ότι θα χρειαστούν επιπλέον χρόνια δημοσιονομικής πειθαρχίας, ακόμη και πέραν των προγραμμάτων της τρόικας.

 

Thomas Müller-Marqués Berger, Εταίρος, EY, Γερμανία

Τη σημασία των υψηλών λογιστικών προδιαγραφών, προκειμένου για την αντανάκλαση της οικονομικής πραγματικότητας, τη λήψη ορθών αποφάσεων και κατ’ επέκταση την οικοδόμηση εμπιστοσύνης γύρω από την ελληνική οικονομία, επισήμανε στην ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Economist ο εταίρος της EY Γερμανίας Thomas Müller-Marqués Berger. Σε αυτό το πλαίσιο, εισηγήθηκε την εφαρμογή μιας ευρείας λογιστικής μεταρρύθμισης.

Άγγελος Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Την έλλειψη ρευστότητας εν μέσω «της σφιχτής πολιτικής που ακολουθούν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια» επισήμανε ως μείζον πρόβλημα για τον Έλληνα εξαγωγέα ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Άγγελος Κωτσιόπουλος, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στο υποστηρικτικό πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», εξηγώντας ότι οι εξαγωγικές εταιρείες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ και εντάσσονται στο πρόγραμμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την τράπεζα της επιλογής τους, με ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ τιμολογίων, με ανώτατο ανακυκλούμενο όριο ανά εξαγωγέα το 1.000.000 ευρώ, για διάρκεια πιστώσεων από 1 μέχρι 4 μήνες και με ευνοϊκό επιτόκιο.

«Οι τράπεζες που χρηματοδοτούν τους ασφαλιζόμενους στον ΟΑΕΠ εξαγωγείς, δεν απαιτούν «εμπράγματες» ασφάλειες, δεδομένου ότι ο ΟΑΕΠ έχει καταθέσει σε κάθε μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ένα συγκεκριμένο ποσό από το οποίο η τράπεζα αποζημιώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση των τιμολογίων από τους αγοραστές του εξωτερικού», πρόσθεσε.

Μάκης Βορίδης, Υπουργός Υγείας

Ξεκινώντας από την αφετηρία ότι το ελληνικό σύστημα υγείας «έπασχε από πλήθος στρεβλώσεων» -όπως φαινόμενα σπατάλης, ανυπαρξία ελέγχων και έλλειψη μηχανισμών οδηγιών συνταγογράφησης- ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης περιέγραψε από το βήμα του Economist τους βασικούς άξονες των αλλαγών οι οποίες εφαρμόζονται στο εθνικό σύστημα υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη πρωτοκόλλου συνταγογράφησης (αναγνώρισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα), στον εκσυγχρονισμό του ΕΟΦ, στην αποκατάσταση των πληρωμών προς τους παρόχους («υπάρχουν ακόμη πολλές δυσκολίες, πρέπει να υλοποιηθεί η σχετική υπουργική απόφαση») και στην παρέμβαση για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών.


Μαργαρίτης Σχοινάς
, Διευθυντής, Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας δεν έχουν απλώς δημοσιονομικό όφελος, αλλά πετυχαίνουν το λεγόμενο “value for money” για τον φορολογούμενο, ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist ο Διευθυντής και Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι προωθούμενες αλλαγές έχουν έντονο διαρθρωτικό χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα διαθέτει αναλογικά τους περισσότερους γιατρούς ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ (6,1 ανά 1.000 κατοίκους), το λιγότερο νοσηλευτικό προσωπικό και την υψηλότερη φαρμακευτική δαπάνη.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η φαρμακευτική βιομηχανία «μπορεί να τονώσει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας ‘παράγω και εξάγω’» και υπό αυτήν την έννοια θα πρέπει να είναι προνομιακός συνομιλητής στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ.


Δημήτριος Δέμος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη ότι η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί μέρος της λύσης του προβλημάτος», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία που πραγματοποίησε στο ετήσιο συνέδριο του Economist ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Δημήτριος Δέμος, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη διαφανών κανόνων και ορθής αξιολόγησης -όπως είπε- των πραγματικών υπαιτίων για την υψηλή κατανάλωση και δαπάνη του συστήματος.

 

Αναφερόμενος στη συνδρομή της φαρμακοβιομηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ, υπογράμμισε ότι στον κλάδο αντιστοιχεί πολλαπλασιαστής της τάξης του 3,4%. Πρόσθεσε δε ότι έχουν επενδυθεί 500 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό και 300 εκατ. στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ώρα που απασχολούνται περισσότερα από 50.000 άτομα. 


Platinum sponsors:
Capital Product Partners L.P., Globo, National Bank of Greece
Telecommunications provider: WIND
Gold sponsors: Greek Public Power Corporation, Edison, Amundi, DEPAPanhellenic Union of Pharmaceutical Industry, IGI Poseidon
Silver sponsors: Elpedison, Ernst & Young
Airline carrier: Aegean
Bronze sponsors: Onex, Intralot, TAP
Sponsor: On Telecoms, International broadcast media: CNN 
Contributors: Metaxa, Fisikon, Metaxas & Associates
Supporting organisations: Greek National Tourism Organisation, ECIO
Communication sponsor:Naftemporiki newspaper, Internet communication sponsor: naftemporiki.gr
Logistics supplier: DHL, IT sponsor: Sieben
With the support of Enterprise Greece


EUROPE AND THE ARAB WORLD SUMMIT

May 5th-6th 2014, Athenaeum InterContinental

 May 5th 2014

John Andrews, Consultant Editor, The Economist

The Economist Intelligence Unit’s forecast, according to which the growth in Middle East and Africa will be 4% in 2014, was presented by The Economist’s consultant editor John Andrews, who is also the chairman of The Economist’s Europe and the Arab world Summit, taking place today in Athens.

Describing the situation in the Arab countries almost four years after the ‘Arab Spring’, Mr Andrews, among others, spoke of civil war in Syria, anarchy in Libya, ongoing violence in Iraq and tension in Lebanon.

However, he also highlighted the other side of the coin, making reference to the dynamics related to the economic and social level, putting emphasis on the better educated young population. In parallel, he focused on the positive prospects of a cooperation between Europe and the Arab world.

Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Greece

Greek Deputy Prime-Minister, Evangelos Venizelos in his speech at the Economist event on Europe and the Arab World expressed his satisfaction with the participation of Arab funds in the process of privatization and recapitalization of banks, noting the strong presence of Greek businesses in the Arab countries. He also made a special reference to the meeting of the EU Ministers of Foreign Affairs and their counterparts of the Arab League Member-States, to be held in Athens in late June, and also stressed the great importance attached by Greece, as well as by the entire EU, to the consolidation of Euro-Arab relations. Mr. Venizelos also declared that Greece is emerging from the crisis after a difficult period of great depression and high unemployment rates. "We have achieved impressive results, such as, for example, the primary surplus, which is the highest in Europe", mentioned the Greek Deputy Prime Minister, who spoke about long-term debt sustainability.

Dr Nabil Elaraby, Secretary General, League of Arab States

Dr Nabil Elaraby, Secretary General of the League of Arab States in his speech at the Economist event on Europe and the Arab World, made reference to the long cultural, historic and economic relationship between Europe and the Arab countries. As Mr. Elaraby said, in spite of the progress that has been achieved in the Euro-Arab dialogue, the high expectations that had been created for the economic relations between the two parties haven't been confirmed, as, after the end of the Cold War, the various reforms have been exploited differently by the European and the Arab countries. He also mentioned that the necessary conditions for the development of the Arab countries and, by extension, of the Euro-Arab relations, are peace, stability and security. He made a particular mention to the agreement of the Arab countries on a crisis management tool, which should warn of the dangers of conflict in the region. At the same time, he was intensely critical to Israel's policy, arguing that it denies the Palestinians' right of existence. He also asked for an immediate truce in the Syria civil war.

HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud, Chairman, Kingdom Holding Company, Saudi Arabia

The great Arab interest in investing in the tourism sector in Greece was mentioned by HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al Saud, Chairman of the Saudi Arabian Kingdom Holding Company, in his speech at the Economist event on Europe and the Arab World. The chairman of the Kingdom Holding Company described Greece as a "gateway to Europe" for Arab companies and emphasized the need to achieve greater development of trade relations between Europe and the Arab world, with increasing imports – exports. He recognized the great progress of the Greek economy, particularly with regards to public finances. He also welcomed the views that Greece traditionally expresses in support of the Palestinians.

Abdel-Ilah, Prime Minister of Morocco

The lack of justice and democracy were the main reasons for the strong reaction of the Arab people against their governments in recent years, emphasized the Moroccan Prime Minister Abdel-Ilah Benkiran at the Economist event on Europe and the Arab World, adding that the young people did not get the answers that they were expecting from the interpreters of the Muslim religion. Mr. Benkiran pointed out that a stronger partnership of trust between Europe and the Arab World is needed, in order to strengthen the economic and trading links. The mutual economic development will relieve Europe of the immigrant flows, as well, argued the Prime Minister of Morocco.

Christian Berger, Director for North Africa, Middle East, Arabian Peninsula, Iran and Iraq , EEAS - European External Action Service, European Union
                                                     
During the period 2011-13, the EU allocated more than 4,5 billion euros for the support of the regions of the Middle East and North Africa through the ENPI (European Neighbourhood Policy Instrument), said Christian Berger, Director for North Africa, Middle East, Arabian Peninsula, Iran and Iraq in the European External Action Service (EEAS) of the European Union, in the context of his participation at The Economist event on Europe and the Arab world. He also added that the EU has committed more than 800 million euros in the field of investment, in view of development policies.

Referring to the European strategy for the region, Mr. Berger referred to 3 pillars:
• Democratic and institutional transformation
• Strengthening the cooperation with the citizens - supporting the civil society
• Sustainable development – emphasis on supporting small and medium-sized enterprises

"The ECB can now lend up to 1.7 billion in addition to the 8.7 billion that was already available for the region of the southern Mediterranean," Mr. Berger noted.

 
Dora Bakoyannis, MP & Chairperson, Committee of Political Affairs and Democracy to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

A call to the EU not to allow priorities concerning the issues of the Mediterranean to get disoriented by the developments in Ukraine was addressed by Dora Bakoyanni, MP and Chairperson of the Committee of Political Affairs and Democracy to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in the context of The Economist event on Europe and the Arab world. Looking back at the recent past, Ms Bakoyianni marked as rather decisive the disagreement between central and northern Europe regarding the creation of the Union for the Mediterranean, in which only Mediterranean countries would participate.

‘If we had gone faster in 2007, maybe today the situation in the region would be different. For a moment, the contact between Europe and the Arab world was lost’, Ms Bakogianni mentioned in her speech. 

She furthermore declared that "the struggle against fundamentalism must be a worldwide fight" and noted that she sees an opportunity for cooperation, interaction and promotion of economic growth through the Union for the Mediterranean.

‘Beyond crises and adversities, regional cooperation is feasible through institutionalized cooperation’, Ms Bakogianni added. 

At the same time, she urged the EU to take into account "the objections of the Arabs towards our options", in the sense that -in her opinion- no dialogue is preceded, through which the specificities of the societies of the Arab countries would be identified and the process would gain time. "Otherwise, Europe will cease to be a reliable partner and the progressive forces of those countries will be weakened", she estimated, declaring that Europe "has to do more" at the level of relations with the Arab countries.


Yannis Maniatis, Minister of Environment, Energy and Climate Change, Greece

The EU is advancing "blue" development, a new development model, which will create about 8 million new jobs, according to the Greek Minister of Environment, Energy and Climate Change Yiannis Maniatis, who took part in The Economist event on the ties of Europe and the Arab world. Mr. Maniatis also reported that Greece is planning total investments of 6.5 billion euros in the areas of environment and energy by 2020, with the aim of reducing greenhouse gas emissions by 40%, increasing the contribution of renewable energy sources in the energy balance of the country to 30% and achieving the electrical interconnection of the islands with mainland Greece by 100%.

Moreover, Minister Maniatis also noted that exploration of hydrocarbons in the areas of the Ionian Sea and south of Crete shall begin this summer, pointing out that revenues from mineral resources will fund the Generations National Solidarity Fund. He reported that there is interest for exploration in three areas of northern Greece. Additionally, Mr. Maniatis pointed out that the capacity of Revithousa in liquefied gas LNG will increase by 75%. Referring to the EU's relations with the Arab world, he noted that "it is particularly important to emphasize that these days, the headlines worldwide being on the Ukraine crisis, we have one more reason as European Union to see how the relations between the Union and the Arab world can become even stronger."


Panagiotis (Notis) Mitarachi, Vice Minister of Development and Competitiveness, Greece

Greece is a friendly country to investors and this is shown by the fact that direct foreign investment has returned to its pro-crisis levels, stressed Greek Deputy Minister for Development Notis Mitarachi, during his speech at the Economist event on Europe and the Arab world, expressing hope that Arab funds will have an even more permanent presence in the Greek economy. He made particular reference to the participation of Almabar from Abu Dhabi in the exploitation of Hellinikon Airport, the investment of AGC in the privatisation of Asteras Vouliagmenis, the investment of Qatar Petroleum in GEK TERNA and the participation of Altahr Agricultural in Loulis Mills. With regard to bilateral trade, as Dep. Minister Mitarachi said, imports in Greece reach 3.5 billion euros, i.e. 7.6% of total imports, and exports reach 3.3 billion euros, i.e. 12.4%. Mr. Mitarachi mentioned that the Greek economy has turned deficits into surpluses and no new measures are needed.


Abbas Ali Al-Naqi, Secretary General, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, State of Kuwait

An increase in global energy demand by 52% by 2035 was predicted by the Secretary General of the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries Abbas Ali Al-Naqi who was hosted as a keynote speaker in The Economist’s event on Europe and the Arab world, which is being held under the auspices of The Hellenic Presidency of the Council of the EU and the League of Arab States.

The Secretary General also stressed that fossil fuels will continue to have the largest share in the market, albeit with a slight reduction in the rate of oil. Renewable energy sources, as he said, will simply fill the needs. Referring to the Arab countries, Mr. Al-Naqi underlined that they produce 20.5 million barrels of oil per day, of which 3.8 million barrels are destined for Europe. At the same time, these countries produce 214 billion cubic meters of which 87 billion cubic meters are exported to Europe. He also pointed out that for 2035, the estimate is that the production of oil from countries of the Middle East and northern Africa will reach 38.2 million barrels per day, compared to 31.5 million barrels in 2012, while the production of natural gas will reach 985 billion cubic meters, compared to 604 billion cubic meters in 2011. In parallel, Mr. Al-Naqi questioned those who support that fossil fuels are the main cause of climate change.

Makis Papageorgiou, Deputy Minister of Environment, Energy and Climate Change of Greece

Energy security and ensuring low prices for energy products in the context of cooperation with international partners is a key priority of the Greek EU Presidency according to the Greek Deputy Minister of Environment, Energy and Climate Change
Makis Papageorgiou, who was hosted as a speaker in The Economist’s event on Europe and the Arab world. Ensuring ensure stable oil prices is a prerequisite for the recovery of the European economy, stressed Mr. Papageorgiou. He also added that the recent events in Ukraine demonstrate the great importance of the diversification of energy sources in order to achieve energy security. Greece is a reference point in the field of cooperation with the Arab world, as it is a factor of security and stability, argued Mr. Papageorgiou, noting in parallel the Government's intention to proceed decisively towards the liberalisation of the energy sector in Greece. 


Evangelos Meimarakis,
President of the Hellenic Parliament

"The geographical position of Greece is a focal point in EU's relations with the Arab world," according to the President of the Hellenic Parliament, who was the guest of honour and keynote speaker during the Official Gala Dinner of The Economist event on the political, business and investments ties of Europe and the Arab world. Mr Meimarakis pointed out that Europe should aim at the actual broadening of economic relations with the Arab countries and the democratic development of these neighbouring countries.

 "During the last years Greece has been through a hard time and had to make difficult decisions, which in the long term will help the country get into the path of growth," said Mr Meimarakis, stressing towards this direction the necessity of political stability.

 Within this context, he particularly expressed certainty, as he said, that the maturity of the Greek society will not allow it to risk the country's membership in Europe. 

Platinum sponsors: EP Global Energy, J&P
Gold sponsor: Consolidated Contractors Company
Airline carrier: Aegean
Sponsors: DEPA, On Telecoms
International broadcast partner: CNN
Communication sponsors:
Η Ναυτεμπορική, Real FM
Internet communication sponsor: naftemporiki.gr
Logistics supplier: DHL, IT sponsor: Sieben
Supporting organisation: Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development 

 BUSINESS ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF MALTA
Invigorating investment and growth
March 6th-7th 2014
Hilton Malta

LOUIS GRECH
Deputy Prime Minister and Minister for European Affairs of Malta 

“All those who are involved in the shaping and implementation of economic and financial strategies need to adopt a more holistic approach that integrates the specific realities of member states and its citizens” was stressed by Louis Grech, Deputy Prime Minister and Minister for European Affairs of Malta during his official opening speech at the Economist Business Roundtable with the Government of Malta, which is taking place in St Julians, Malta.

Moreover, Mr Grech stated that a balance between austerity and growth needs to be struck, between an open economy capable of stimulating growth and investment and one which is able to provide the necessary social safety net to its citizens.

Growth, investment, economic stability and employment are fields to focus upon, according to the Maltese Deputy Prime Minister, noting in parallel that preserving insecurity does not help productivity. 

Mr Grech also stressed that fiscal discipline and structural reforms are a priority, but without development nothing can be accomplished.

As far as Malta is concerned, the Deputy Prime Minister mentioned that its economy continues to perform better than the Eurozone average. It has reduced inflation, has created new jobs and has diversified the activities of its economy, according to Mr Louis Grech. In closing, the Deputy Prime Minister pointed as priorities –among others- the elimination of bureaucracy and high investment in education and innovation.

MARTIN SCHULZ
President of the European Parliament 

More and better investment opportunities for growth are needed, according to the President of the European Parliament Martin Schulz, who sent a message to the speakers and delegates of the Economists Business Roundtable with the Government of Malta. Furthermore, Mr Schulz stated that migration is a major challenge for Europe. However, reduction of youth unemployment was highlighted as Europe’s highest priority by the European Parliament’s president.

Mr Schulz expressed his optimism on Europe’s future provided that it changed its direction and within this context he considers the upcoming European elections as the first step towards European Union’s process of change.


THE RT HON LORD MANDELSON
Labour Party, UK, Former European Commissioner

The overall situation is better, but sustainable recovery still remains uncertain, according to Rt Hon Lord Mandelson of UK’s Labour Party. Lord Mandelson delivered a keynote address within the context of The Economists Business Roundtable with the Government of Malta, which is taking place in Malta. 

The focus should shift on the competitiveness of the European industry, Lord Mandelson proposed during his keynote speech. He also characterised Malta as an oasis of calm, stability and financial power in the European Union. 

Moreover, Lord Mandelson noted that Europe is certainly recovering from the crisis, but this recovery is fragile, highlighting among others the political consequences of the crisis. He furthermore considers 2014 a turning point. Lord Mandelson also mentioned that Eurozone’s borrowing costs have been drastically reduced, owing gratitude to Enrico Letta and Mario Monti (present at the conference) for taking the necessary steps in Italy.

Banking Union is definitely a priority for Europe according to Lord Mandelson, considering ECB’s closer supervision over the European banks a turning point towards the consolidation of the European banking system.

MARIO MONTI
President of Bocconi University and Former Prime Minister of Italy

Three bridges need to be built in the European Union: One to link north and south, another one to connect Britain and the rest of Europe and a third between the European Union and its citizens, Fmr Prime Minister of Italy and President of Bocconi University Mario Monti said in his keynote speech delivered at today at the Economists Business Roundtable with the Government of Malta.

Among others, Professor Monti stressed that –with the exception of Malta- Italy is the only south European country that has emerged from the crisis without receiving aid from the European mechanisms. He also estimated that during the last years the economies of the south European countries have made huge progress, describing as successful the culture of the social market economy combined with fiscal discipline and structural reforms.

In parallel, in view of Britain’s referendum on its European future, Italy’s Fmr Prime Minister expressed the opinion that Britain should not be defensive, but offensive and to ask from the rest of Europe to take seriously the single market, the open competition and the necessary reforms.

JOSEPH MUSCAT
Prime Minister of Malta

The Maltese Prime Minister during his welcome speech at the Official Gala Dinner of The Economists Business Roundtable with the Government of Malta set the agenda of the next day’s discussions, making reference to challenges such as single market’s development, migration and energy efficiency. 

JOHN PEET
Europe Editor, The Economist

The euro crisis isn’t over yet, according to The Economist’s Europe editor John Peet, co-chairman of The Economist Business Roundtable with the Government of Malta. Making reference to challenges that Europe is facing, John Peet said that the fiscal crisis is beyond, but today Europe is facing growth and job crisis. Moreover, he stated that democratic confidence of European citizens is low. 

JOSEPH MUSCAT
Prime Minister of Malta

“The Eurozone economic crisis and the general lack of political will have seen Europe under use its own clout. It has lacked the self-confidence to push through; It’s as if Europe remained at the starting block, paralysed by itself”, the Maltese Prime Minister Joseph Muscat said in his opening keynote speech at the Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

Furthermore, Mr Muscat mentioned that indeed Europe has what it takes to exert hard and soft power around the globe and any attempts to suggest otherwise would either be doing injustice to its successes or focusing on a narrow definition of power.

So, according to Prime Minister Muscat, the question remains: Does Europe want to act?

Malta’s Prime Minister made reference to ongoing threats, such as terrorism, cyber security and proliferation of weapons that–according to Mr Muscat-certainly leave no room for complacency. “Whether by circumstances or by choice, Europe has to act”, he stated.

Additionally, Mr Muscat expressed the opinion that EU has to remain open to enlargement believing that it is a process that both reinforces and reviews it. “Closing the door to enlargement will close the door to Europe’s future”, he characteristically said.

As for the immigration issue, the Maltese Prime Minister extended his plea to the international community to do more in the face of the ongoing situation, which –as Mr Muscat said “remains the tragic evidence of our global failures”.


ABDELILAH BENKIRANE
Prime Minister of Morocco

Our region needs to be seen as one region with common interests, according to Morocco’s Prime Minister Abdelilah Benkirane, who delivered a keynote address in the context of The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta, which took place in St Julians, Malta.

Making reference to his country’s reform programme which aims at long-term growth, Mr Benkirane spoke of improved performance of Morocco’s economy. 

Prime Minister Benkirane additionally mentioned that Morocco’s international relations are being strengthened by the open trade agreement.


ENRICO LETTA
Former Prime Minister of Italy

There will be no prosperity in Europe if the Mediterranean turns again into a dead sea, according to Italy’s Former Prime Minister Enrico Letta, who delivered a keynote speech at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta, which took place at St Julians, Malta. 

Leadership is needed in the Mediterranean, as Mr Letta said, stating in parallel that Malta is a natural place within the region in which we can talk on Europe’s future “without crying”. 

Within this context, the former Prime Minister of Italy also described The Economist’s collaboration with Malta as one of high importance.


NOUREDDINE ZEKRI
Secretary of State of Economy and Finance in charge of Development and International Cooperation, Tunisia

The course of the implementation of a roadmap accepted by all the parties, which aims at the improvement of Tunisia’s economic and financial situation, was presented by Noureddine Zekri, Secretary of State of Development and International Cooperation of Tunisia in his keynote address during The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta.

In parallel, the Tunisian Minister spoke of a deep reforms programme, which – among others- aims to enhance the role of the private sector. 

Mr Zekri added that his country has managed to achieve positive economic results, as growth rate was at 2.6% in 2013.


AMBASSADOR DR FADEL M. JAWAD KADHUM
Assistant Secretary General, Head of the Political Sector, League of Arab States

“Few places are as appropriate as Malta to discuss how to connect Europe and the Arab world. It is not just a matter of geography. Successive Maltese governments have recognised the need for a comprehensive Mediterranean solidarity. They have also gone beyond that. Almost exactly six years ago, it was thanks to a Maltese initiative that the foreign ministers of the member states of the EU and Arab League met together for the first time”, according to Ambassador Dr Fadel M. Jawad Kadhum, Assistant Secretary General, Head of the Political Sector of the League of Arab States, who delivered a keynote speech at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta.

Making reference to the cooperation between the European Union and the General-Secretariat of the League of Arab States, Ambassador Dr Fadel M. Jawad Kadhum said:

“Our medium-term aim is to set up a pan-Arab Early Warning System. Its purpose would be to support early action on conflict prevention and peace-building for both natural and man-made crises (…) We see this project as part of an Arab contribution to global peace and solidarity. Our horizons exclude no one. But it is natural that we should have a special relationship with Europe. We have a common heritage. We share a neighbourhood. We are interdependent. We are a community of destiny.”

GAMAL BAYOUMI
Ambassador of Egypt

Egypt is an economy of services, industry and agriculture, as Gamal Bayoumi, Ambassador of Egypt mentioned in his keynote address at the Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta, which took place in St Julians, Malta.

Furthermore, 55% of the Egyptians are young, according to Mr Bayoumi, who characteristically said that Egypt needs Europe and Europe needs Egypt.

We can always learn from other countries, but cannot replicate their culture, the Egyptian Ambassador stated.


ANNA DIAMANTOPOULOU
Former Minister, Greece, Former European Commissioner and President of DIKTIO Network for Reform for Greece and Europe

Former Greek Minister and Former European Commissioner Anna Diamantopoulou participated as a keynote speaker in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta, which took place in St Julians, Malta. 

More specifically, with regards to the Lisbon Strategy, Ms Diamantopoulou focused on the following:

1. The EU Leadership failed to predict the impact of the financial markets operating without sufficient political oversight.
2. The architecture of the euro. It was already mentioned that monetary policy alone, without economic policy was inadequate in dealing with the crisis. 
3. Certain countries, did not implement the required reforms to comply with the Eurozone rules. At the same time, the European Institutions were not successful (for reasons that were explained yesterday by Mario Monti), to monitor and enforce compliance, and were not also equipped with the appropriate mechanisms for dealing with it.

With regards to the Barcelona Process, Ms Diamantopoulou said that “for years the EU tried to increase collaboration with soft policies while we knew that the root causes of the major problems of poverty, huge social inequalities and the lack of freedom of expression could not be dealt solely by soft policy measures.”

“In contrast with what was said yesterday by my two esteemed co-Commissioners, I do not see convincing signs that we do overcome the crisis. Debts and unemployment remain alarmingly high. And it is utopic to believe that Europe can take the leading role while it faces turbulence on many fronts.”

“Greece is considered and is Eurozone’s weakest link; Athens is, at the same time gaining an important geopolitical role as the sole anchor of stability in the Eastern Mediterranean, the Middle East and a credible interlocutor for the U.S. and Israel in particular. Athens (despite its problems) appears as the only stable point of reference in Eastern Mediterranean.”

TIM REID
Regional Co-Head, CMB Europe, HSBC Bank

In 2006 the US was the largest trading partner of 127 countries and China was the largest trading partner of 70 countries, according to Tim Reid, Regional Co-Head, CMB Europe of HSBC Bank, who delivered a keynote speech at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta giving the business perspective regarding the future of Europe and the Mediterranean region. 

Furthermore, HSBC’s high-level representative mentioned that just five years later, those numbers had completely reversed. “HSBC’s global strategy is based on an outlook stretching to 2050, and the forecast that trade will grow faster than GDP over the long term. This is sustained by underlying fundamentals – the increase in the world population and the continued development of faster-growing economies. The implication is that there will be a major shift in global consumption. In fact, developed countries will offer less than 2% of the annual growth in consumption over the next four decades”, Mr Reid said in his speech.

Moreover, Tim Reid stated that "the good news is that Europe has many of the fundamentals to succeed in this new reality – the goods, services and trusted brands. We have unique capabilities in industries such as specialist manufacturing, automotives, luxury goods, pharmaceuticals, chemicals and industrial machinery. But Europe must move fast and continue to invest in R&D if it wishes to stay ahead”, were the words of Tim Reid.

Global trade has had a profound impact on societies and industries around the world over the past few decades, Tim Reid pointed. He also expressed the opinion that the world economy is rebalancing and shifting towards faster-growing markets, but this does not have to be bad news for Europe and other developed markets. 

Tim Reid added that indeed, by embracing strategic alliances within the business world, with government and between regions and countries, new opportunities for prosperity and economic success can be created.

CHRISTIAN CARDONA, Minister for the Economy, Investment and Small Business of Malta
"This is an incredibly stable economy. There was no banking crisis here. The Eurozone crisis was something we helped with, rather than suffered from. We have a growing economy with high rates of employment", according to Christian Cardona, Minister for the Economy, Investment and Small Business who participated in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

"132 projects were approved by Malta Enterprise in 2013 – a record. This amounts to investment of 166 million euros and getting on for three thousand new jobs", the Minister for Economy and Investment said in his presentation.

"We took the axe to the cost of electricity. Families get a 25% cut this month increasing their disposable income, and businesses will get a similar cut next work, reducing their costs", he added.

Moreover, Mr Cardona also stressed that they have cut red tape and simplified the process for businesses to apply for government contracts. 

MARIO DE MARCO, Deputy Leader for Parliamentary Affairs, Nationalist Party, Malta
Tourism in Malta, which represents 25% of GDP, is a major field to invest, according to Mario De Marco, Deputy Leader for Parliamentary Affairs of the Nationalist Party, who participated in The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta.


JOSEPH KHOURY, Vice-president and General Manager of European Automotive Division, Methode Electronic
The success of any country depends on the success of its business, according to the Vice-president and General Manager of the European Automotive Division of Methode Electronics Joseph Khoury. Moreover, products and processes will get even more complex, Mr Khoury stated during his presentation at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta. Mr Khoury stressed that Malta is part of a complex international network, mentioning in his closing that the attracting winners are: international networking, profitability and long term global view.

JOSEPH KHOURY, Vice-president and General Manager of European Automotive Division, Methode Electronic
The success of any country depends on the success of its business, according to the Vice-president and General Manager of the European Automotive Division of Methode Electronics Joseph Khoury. Moreover, products and processes will get even more complex, Mr Khoury stated during his presentation at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta. Mr Khoury stressed that Malta is part of a complex international network, mentioning in his closing that the attracting winners are: international networking, profitability and long term global view.

IOANNIS KATAKIS, Chief Executive Officer, Maltco Lotteries
Malta is one of the best countries as far as taxation is concerned, as opposed to the existing framework in Greece, said among others the Chief Executive Officer of Maltco Lotteries Ioannis Katakis, who participated in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

MARIO VELLA, Chairman, Malta Enterprise
The Chairman of Malta Enterprise Mario Vella during his address at the Economist Business Roundtable with the Government of Malta referred to a network that allows the Maltese companies to function in a productive way.

JOSEF BONNICI, Governor, Central Bank of Malta
Malta displayed strong economic resilience in terms of GDP, unemployment & employment growth, said the Governor of Central Bank of Malta Josef Bonnici in the context of his participation at The Economist Business Roundtable with the Government of Malta. Mr Bonnici noted that Malta has successfully diversified its economy, creating high value added job opportunities that raised living standards.

DAVID CURMI, President, The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry
Resources must be focused on sectors that optimally leverage opportunities. Malta must not be positioned as ‘everything’ to ‘everybody’, said David Curmi, President of The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry in the context of his participation at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta. Moreover, Mr Curmi supported that “productivity growth must be driven by human capital development and investment in new technologies. Access to finance, multi-skilling and life-long learning assume renewed importance”. The president of the Maltese Chamber of Commerce, Enterprise and Industry additionally stressed that RTDI and the commercialization of RTDI must become a fundamental cornerstone of Malta’s economy. 

MARK WATKINSON, Chief Executive Officer and Director, HSBC Bank of Malta
Taking part in the discussion of The Economist Business Roundtable with the Government of Malta under the topic “Investing in Malta”, the Chief Executive Officer and Director of HSBC Bank of Malta Mark Watkinson made reference to Malta’s two comparative advantages: tourism and the potential to act as a market place for the wider region. 

JOSHUA ZAMMIT, Deputy Chairman and CEO, Malta Industrial Parks
The CEO of Malta Industrial Parks Joshua Zammit taking part in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta mentioned that Malta is positioned in a strategic position, being a hub for Europe and Africa.

KONRAD MIZZI, Minister for Energy and Water Conservation of Malta
"As of the 31st of March of this year families will experience an average reduction of 25% on their electricity bills. Reductions for businesses and industry will follow early in 2015. This will provide an economic stimulus and will enhance competitiveness” according to Konrad Mizzi, Minister for Energy and Water Conservation of Malta, who delivered a keynote address at The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

Moreover, Minister Konrad Mizzi mentioned that Europe needs to reduce its energy production costs significantly, estimating in parallel that the United States has made tremendous breakthroughs in this field. Within the same contaxt, the Minister added that Europe needs to innovate to remain competitive.

"The challenge of lower cost energy production in the region may seem more daunting in the light of developments in the Ukraine. This prompts me to stress the importance of diversifying Europe’s energy sources of supply used for energy production and other purposes. This is a true worry for the European Union.

Since elected the new administration in Malta has stressed this point in European energy fora. There is a need for Europe’s energy strategy to have a Mediterranean dimension which defines energy flows which may include pipelines, terminals and other interconnections.

Such connections will make Europe less dependent on Northern sources of supply. The European Commission also supports these points and together we will push for a concerted effort to diversify energy sources for Europe such as Gas through the Mediterranean Region.

This may in the future also include physical electricity links between North Africa and Europe. In this context Malta will serve as a key connection point. However this is a longer-term view and requires stability in the Mediterranean region. The immediate attention on energy flows should focus on Gas supplies in the region as a means to diversify sources of supply for Europe” Mr Konrad Mizzi said.

TONY HAYWARD, Chief Executive Officer, Genel Energy
Shale gas and shale oil transform the landscape creating opportunities, according to the Chief Executive Officer of Genel Energy Tony Hayward, who was hosted as one of the keynote speakers of The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta. Furthermore, Mr Hayward mentioned that US exports will be able to go everywhere affecting the prices, estimating in parallel that Malta is very well positioned as far as attracting investments is concerned.

 

DAVID MCDONALD, Commercial Manager, Noble Energy International
The Commercial Manager of Noble Energy International David McDonald delivered a speech on “Oil and Gas Significant Developments in Northern Africa and Eastern Mediterranean” at The Economist Business Roundtable with the Government of Maltafocusing on the following:
• Production expected to more than double by 2017 
• Proven reserves projected to increase 114% over 5 years
• Eastern Mediterranean Levant Basin is an important core area for Noble Energy
• Israel is already on production, with further projects in the appraisal stage
• In Cyprus, the first appraisal well in Block 12 confirmed the presence of significant reserves of natural gas
• Further appraisal work will be required
• LNG commercialization is the preferred path
• Block 12 exploration potential will be followed up


JOE MIZZI, Minister for Transport and Infrastructure of Malta
The policy of the present Government is to strengthen the oil exploration sector and to give this sector the importance that it deserves, said Joe Mizzi, Minister for Transport and Infrastructure of Malta, speaking on Oil & Gas Development at The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.
According to Mr Joe Mizzi, the Government’s initiatives in this sector have been focused on:
• Increasing oil exploration activity
• Increasing the promotion of unlicensed areas/blocks
• Actively discussing with neighbouring states with the scope of joint activity in areas with overlapping claims.
• Strengthening the legislative framework with regard to Health, Safety and Environment Issues related to oil exploration.
• Amending existing legislation related to the continental shelf to bring it in line with UNCLOS.
• Evaluating applications for the permitting of Marine Scientific Research on Malta’s Continental Shelf.
• Developing a database for oil exploration data to enable better access of data for evaluation by oil companies.
• The setting up of an agency to better address the workings of this sector.
• Participation in a European Union project – EMODnet which aims at increasing maritime knowledge in the central Mediterranean.


JIM O’NEILL,
Visiting Research Fellow, Bruegel 
Former Chairman of Goldman Sachs Asset Management

Europe is on the mend, as all countries show signs of recovery, according to Bruegel’s Visiting Research Fellow and former chairman of Goldman Sachs Asset Management Jim O’Neill, who was hosted as one of the keynote speakers at The Economist’s Business Roundtable with the Government of Malta.


EDWARD SCICLUNA,
Minister for Energy and Water Conservation of Malta

“I should start by stating that the financial services sector in Malta was not affected by the financial crisis. This was mainly due to the conservative nature of the business models utilised by the local institutions as well as the proactive stance adopted by the regulatory authorities.”, Minister of Finance of Malta Edward Scicluna stated in his keynote address delivered in the context of The Economist Business Roundtable with the Government of Malta, which took place in St Julians, Malta.

Within this context, Mr Scicluna characteristically said that “here in Malta thankfully we still do not know the full meaning of the word “troika”’.

According to Minister Scicluna “financial institutions continued to grow with 6 new institutions being licensed during 2013 totalling to 29. The number of collective investment schemes continued to grow with 135 new schemes.”

Minister Scicluna also added that it is imperative to continue addressing the economic challenges in order to maintain a stable and growing economy because –according to the Minister - this sector generates further employment in financial intermediation services and also indirect employment in other professional and business services such as legal and accounting occupations.

KENNETH FARRUGIA, Chairman, FinanceMalta
Finance Malta’s Chairman, Kenneth Farrugia, taking part in the discussion on the financial services sector, raised the question whether too much regulation makes the EU more competitive.

JOHN C. GRECH, Chairman, FIMBank
The banking union is important but let’s not exaggerate, was an opinion expressed by FIMBank’s Chairman, MrJohn C. Grech, who participated in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta. Mr Grech furthermore proposed that we should go back to the basic banking objectives (capital transfer, investment promotion etc), noticing in parallel that we do not adapt effectively to the changes taking place around us.

JOE BANNISTER, Chairman, Malta Financial Services Authority (MFSA)
Joe Bannister, Chairman of Malta’s Financial Services Authority (MFSA) participated in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta taking part in the discussion on the financial services sector. Within this context, Mr Bannister focused on the following:

What makes Malta different from other locations?
- single passport (vis-à-vis non EU jurisdictions)
- product-driven environment (vis-à-vis most EU jurisdictions)
- relative cost advantage (vis-à-vis most established EU financial centres)
- English language (vis-à-vis all continental EU jurisdictions)

Malta Financial Services Authority (MFSA)
•Autonomous public institution, self-funded
•Avoidance of Prescriptive Regulation to allow promoters the flexibility to operate
•Risk-based supervision
•Regulation is proportionate to the size and nature of the business
•Direct contact with all license holders
•On-site and off-site supervision

The operating environment
•Well educated/low cost pool of labour
•Inexpensive and modern office developments with capacity
•Good telecommunications& IT infrastructure
•Very competitive tax regime
•Flexible legal and regulatory environment
•Multilingual community 
•Comprehensive Double Tax Treaty network


JOE MIZZI,
Minister for Transport and Infrastructure of Malta
"We are committed to attract more investment in maritime training with the possibility of leading to the creation of a Maritime Academy", the Maltese Minister for Transport and Infrastructure Joe Mizzi stated in the speech he delivered at The Economist Business Roundtable with the Government of Malta on the opportunities and challenges that the maritime sector is facing.

KARMENU VELLA, Minister for Tourism, Malta
"In 2012 the northern Mediterranean countries (mostly Spain, France and Italy) accounted for 23% of the total global market, whilst the southern countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, and Tunisia) accounted for only 7%. In spite of this disparity between the northern and southern countries, all of them regard tourism as one of their main economic activities" Karmenu Vella, Minister of Tourism of Malta said addressing the delegates of The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

As far as Malta is concerned, "the full economic impact of tourism in Malta likely represents around 25% of GDP, confirming tourism's key economic importance for the Maltese Islands. Last year's performance was the best ever so far with a 10% growth in arrivals, a 9% growth in bed nights and a corresponding 9% growth in revenue. Our arrivals hit 1.6m which is almost four times our population" Minister Karmenu Vella added.

"Air Malta and legacy airlines used to carry all the passengers to Malta. Today, 43% travel with Low Cost Carriers. Today's traveller is staying less and spending more" the Maltese Tourism Minister noted.

KERRY ANASTASSIADIS, Chief Executive Officer, Louis Cruises
A big problem is visa-access for non-EU tourists, there is need for multiple visas, not single entry, for ships that go in and out of EU ports, according to the Chief Executive Officer of Louis Cruises Kerry Anastasiadis, who participated in the recently held Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

TIM FAIRHURST, Head of Strategy and Policy, European Tour Operators Association (ETOA)
The future for European tourism is bright - 2014 will see continued growth - but we know our share of the global market is weakening. We need progress on service levels, product and infrastructure, said Tim Fairhurst, Head of Strategy and Policy of the European Tour Operators Association (ETOA) during a speech he delivered at The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

Malta should argue for an enterprising tourism market, not one that ties itself up in unnecessary knots, Mr Fairhurst furthermore added. 

JOHN HUBER,
Governor, FinanceMalta
"The main advantage of the residence programmes is a flat rate of tax of 15% on all income that is received in Malta. Malta does not charge tax on world-wide income that is not received in Malta to those persons that are not domiciled in Malta", according to John Huber, Governor of FinanceMalta, who participated as a guest speaker at The Economist Business Roundtable with the Government of Malta.


Mr Huber moreover said that the Government is also in the process of fine tuning another successful programme namely the Malta Retirement Programme which is effectively aimed at retirees that want to take up residence in Malta. The Governor of FinanceMalta also added that beneficiaries under this programme take advantage of Malta’s vast tax treaty network and live and pay tax in Malta.

EDWARD ZAMMIT LEWIS, Parliamentary Secretary for Competitiveness and Economic Growth, Malta
"The rate at which innovations in web technology are being spawned is so fast that they may be difficult to cope with if we are not sufficiently prepared", according to the Parliamentary Secretary for Competitiveness and Economic Growth Edward Zammit Lewis, who participated in the recently held Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

"We only have to think of how the cloud, social media, mobile devices and now the power of “big data” are creating new forms of monetisation, new business models and new trust patterns that are having a huge impact in the way we live and work and conduct business", the Parliamentary Secretary said.

"Until now Malta has always been successful in up-skilling its human capital to cope with the changes that have taken place. We have notable successes to boast about such as financial services, iGaming, aircraft maintenance and pharmaceuticals. ICT is another success story that has happened perhaps more silently." 

"ICT contributes nearly 6% to the GDP employing around 3,500 professionals and specialists in 2013, which is equivalent to 3.5 percent of our gainfully employed", Mr Zammit Lewis added.

 JOHN VASSALLO, Strategic Adviser, Microsoft Corporation

John Vassallo, Strategic Adviser of Microsoft Corporation, participated in The Economist Business Roundtable with the Government of Malta delivering a speech on ICT and Digital Gaming. Within this context, he mentioned the following:

69% of the world’s population will leave in urban areas by the year 2050
600m jobs will need to be created in the next 10 years
2/3 of new jobs available in 2020 have not be invented according to experts.
1M people are victims of cybercrimes every day.
75M young people worldwide are unemployed, 2x the overall rate
1.5B people are off the world’s power grids
2B people will be 60+ years old in 2050, twice the number today

KARMENU VELLA, Minister for Tourism, Malta
“The global aviation industry plays a vital role in the global economy, mainly by promoting trade and tourism and facilitating businesses. The latest forecasts indicate that the number of flights will increase from 10 million this year to some 15 million in the next 20 years", the Maltese Minister for Tourism Karmenu Vella said in his speech he delivered on the aviation industry.

“Business Aviation, or as sometimes called the private jet services, is today generating some €20bn worth of travelling, employing 164,000 around Europe and creating some €9bn worth of aircraft manufacturing. It is rapidly growing and in the next 10 years, it is estimated that around 10,000 new business jets worth about $250 billion will be delivered”, according to the Minister.

Moreover, Mr Karmenu Vella noted that “current estimates show that Europe, Middle East and Africa (EMEA) already make up 25% of the aviation activity worldwide. With Malta being smack in the middle of all that activity, one can only look towards the future with a positive outlook.”

The Tourism Minister stated that “in order to improve on the existing facilities offered to private jet services, Government is working with the airport managing body to develop and provide a Business Aviation Terminal. Whilst ensuring competitive fees for the commercial operators, the Government is also easing the handling regulations to support further the Business Aviation sector.”

“Another major project in the aviation industry, is the state-of-the-art Safi Aviation Park with an investment of €17 million. The Park was built to provide Malta’s aviation cluster with a better operative infrastructure as a fully functional airside facility with direct access to the main airport’s general infrastructure”, Mr Karmenu Vella added.

“The Government also recognises the value of a strong R&I platform and has embarked on the setting up of a National Aerospace Center. The NAC will bridge industry with academia, and support local industry primarily in maintaining competitiveness”, Minister Karmenu Vella mentioned.
 

JOE SULTANA, Director Network Manager, Eurocontrol
ECTL and European Commission are looking to expand the Single European Sky beyond the ECTL and EU Member States, according to Eurocontrol's Director Network Manager Joe Sultana, who participated in the recently organised Economist Business Roundtable with the Government of Malta.

CAPT. RAY ZARB, Chairman, AirX Malta
Captain Ray Zarb, Group Chairman of Falcon Alliance Group Malta, participating in the discussion on the aviation industry, noted that there will be huge demand for pilots over the next few years.

www.hazliseconomist.com

Facebook: The Economist Events for Greece, Cyprus and Malta
Tweeter: @Economist_SEUR

Platinum sponsor: HSBC
Gold sponsor: FinanceMalta
Silver sponsors: FIMBank, Palmali Holding
Bronze sponsor: GO
Sponsor: On Telecoms
Contributors: Malta Stock Exchange, Malta Enterprise, Maltco Lotteries
International broadcast partner: CNN International
Media partners: PBS, Times of Malta, Malta Independent, Malta Today, The Malta Business Weekly, InBusiness Malta, ONE, iNews, Naftemporiki, European Voice
Logistics supplier: DHL

Official supporting organisation: CountryProfiler 


PRESS RELEASE

THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT
Sea of Europe: Routing the map for economic growth
February 17th-18th 2014
Thessaloniki

17/2/2014

Siim Kallas
, Vice-president and Commissioner for Transport, European Commission

­­­

A core network of nine strategic corridors extended from Greece to Finland and from the shores of the Black Sea and the Mediterranean to the Atlantic was highlighted as a key issue in the context of the Trans-European Transport Network strategy by the European Commission’s Vice-president and Commissioner for Transport Siim Kallas during his Official Opening address at The Economist’s EU Presidency Summit in Thessaloniki.

Making reference to the revised policy of the Trans-European Transport Network, Mr Kallas talked about the Greek corridor “which connects the North, Baltic, Black and Mediterranean Seas. It starts and ends in ports, running from northern Europe and using the Motorways of the Sea concept to develop a maritime link from Greece to Cyprus.”

He also stressed that the European Commission has played its part to set aside funding in the project, even though he clarified that there won’t be enough resources to accommodate and finance every project, that is why “competition for CEF money will be tough”.

“In Greece’s case, CEF support (Connecting Europe Facility) is more likely to be focused on projects to improve rail infrastructure and road connections with neighbouring countries”, according to the European Commissioner for Transport.

At the same time, Mr Kallas put emphasis on the field of shipping, pointing out that more than 70% of the goods exported or imported to the EU go by sea. Within this context, he spoke of the need for new and cleaner fuels, for safe and efficient ships and high-performing ports. More specifically, he mentioned five Greek ports, including Piraeus and Thessaloniki, indicating their high importance to the field of European transport as a whole.

Mr Kallas proposed that all core maritime networks should have fuelling services for LNG by 2020, along with common standards for its use and supply.

However, I am concerned about attempts being made to delay this deadline by five - or even 10 – years, especially since 2020 will see low-sulphur fuels in force in all waters. Energy companies tell us that they see a business case. Investment is limited, the technology is available. Lets get this done.

 According to Commissioner Kallas, today around 37% of goods by volume that are unloaded in EU ports are brought by short sea shipping services, which are relatively clean and fuel-efficient compared with trucks.”

In addition, Mr Kallas mentioned that “while shipping is one of the most carbon-efficient forms of transport, it still produces 3% of the world's total greenhouse gas emissions and 4% of total EU emissions.

MARIA DAMANAKI, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission

EU’s objective in achieving “blue growth” to secure 7 million jobs and 600 million gross added value until 2020 was highlighted by European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, Maria Damanaki during her keynote address at
The Economist’s Greek-EU Presidency Summit in Thessaloniki.

Among others, Ms Damanaki noted that 75% of EU external trade and 37% of trade within the EU goes by sea. She furthermore estimated that by 2020 offshore wind energy will be able to cover 4% of electricity demand in the EU and secure 170.000 jobs. Moreover, the Commissioner mentioned that during the period 2005-2011 the EIB has granted loans of €3,3 bn for offshore wind projects.

According to Commisioner Damanaki, “Europe is called upon to take a step forward. But this perspective is not secured. Courageous choices that will have both costs and consequences are needed”, making reference to the broader financial and political environment. Within the same context, she described the European Elections as a critical crossroad, expressing the hope “that the voters vote for more and not for less Europe, as this is the only way for Europe’s survival in the global environment.” 

Siim Kallas, Αντιπρόεδρος και αρμόδιος Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
­­­

Ένα κεντρικό δίκτυο εννέα στρατηγικών διαδρόμων, το οποίο θα εκτείνεται από την Ελλάδα στη Φινλανδία και από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου προς τον Ατλαντικό, έθεσε στο επίκεντρο της στρατηγικής για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ο αντιπρόεδρος και αρμόδιος Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas.

Αναφερόμενος -από το βήμα του συνεδρίου της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ του Economist στη Θεσσαλονίκη- στην αναθεωρημένη πολιτική για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, ο κ. Kallas στάθηκε στον ελληνικό διάδρομο ο οποίος «συνδέει τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, αρχίζει και τελειώνει στα λιμάνια, εκτείνεται από τη βόρεια Ευρώπη και με τη χρήση των Διαδρόμων της Θάλασσας αναπτύσσει ναυτιλιακό σύνδεσμο από την Ελλάδα στην Κύπρο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση, αν και διευκρίνισε ότι δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν όλα τα υποψήφια έργα στην Ευρώπη, «γι’ αυτό και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος».

«Στην περίπτωση της Ελλάδας, η υποστήριξη του CEF (Connecting Europe Facility) θα επικεντρωθεί σε έργα βελτίωσης σιδηροδρομικών υποδομών και οδικών συνδέσεων με γειτονικές χώρες», σημείωσε ο Επίτροπος Μεταφορών.

Παράλληλα, ο κ. Kallas έδωσε έμφαση στον τομέα της ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι περισσότερο από το 70% των αγαθών που εξάγονται ή εισάγονται στην ΕΕ μεταφέρεται δια θαλάσσης. Σε αυτό το πλαίσιο, μίλησε για την ανάγκη να διασφαλιστούν νέα και πιο καθαρά καύσιμα, ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα πλοία, όπως και αποδοτικότερα λιμάνια. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε πέντε ελληνικά λιμάνια, περιλαμβανομένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ως υψηλής σημασίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών.

Ο κ. Kallas πρότεινε εκ νέου έως το 2020 όλα τα θαλάσσια λιμάνια του κεντρικού δικτύου ν­­­­­­­α διαθέτουν υπηρεσίες τροφοδότησης καυσίμων για LNG, μαζί με τα κοινά πρότυπα για τη χρήση και την προμήθειά του: «Ωστόσο, ανησυχώ για τις απόπειρες καθυστέρησης της προθεσμίας κατά 5 ή ακόμη και 10 χρόνια, δεδομένου μάλιστα ότι το 2020 θα δούμε σε ισχύ σε όλα τα ύδατα τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Οι επιχειρήσεις ενέργειας μας λένε ότι βλέπουν μία επιχειρηματική υπόθεση. Οι επενδύσεις είναι περιορισμένες, η τεχνολογία είναι διαθέσιμη. Ας το κάνουμε».

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Μεταφορών, σήμερα περίπου το 37% των αγαθών -κατά όγκο- τα οποία εκφορτώνονται στα λιμάνια της ΕΕ μεταφέρονται μέσω υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, «που είναι πιο καθαρές και αποδοτικές σε σύγκριση με τα φορτηγά».

Επίσης, «ενώ η ναυτιλία είναι μία από τις πιο αποδοτικές μορφές μεταφορών από άποψη άνθρακα, εξακολουθεί να παράγει το 3% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως και το 4% των συνολικών εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ».


ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ
, Αρμόδια επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον στόχο της ΕΕ, η «μπλε οικονομία» να διασφαλίσει 7 εκατ. θέσεις εργασίας και 600 εκατ. ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έως το 2020, ανέδειξε από το βήμα του Συνεδρίου του Economist για την Ελληνική Προεδρία στη Θεσσαλονίκη η αρμόδια Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρία Δαμανάκη.

Όπως είπε η κυρία Δαμανάκη, σε επίπεδο ΕΕ, η οικονομία που σχετίζεται με τη θάλασσα αντιστοιχεί σήμερα σε 5,4 εκατ. θέσεις εργασίας και σε 500 εκατ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Μεταφορές/κατασκευή πλοίων: 182,9 δις ευρώ
Τουρισμός: 159 δις
Ενέργεια/πρώτες ύλες: 124 δις
Αλιευτικά/θαλασσινά προϊόντα: 10,6 δις
Άλλα: 12 δις

Μεταξύ άλλων, η κα Δαμανάκη σημείωσε ότι το 75% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 37% των εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ γίνονται δια θαλάσσης, εκτίμησε ότι έως το 2020 η υπεράκτια αιολική ενέργεια μπορεί να καλύψει το 4% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και να διασφαλίσει 170.000 θέσεις εργασίας και επισήμανε ότι την περίοδο 2005-11 η ΕΤΕπ χορήγησε 3,3 δις ευρώ δάνεια για υπεράκτια αιολικά έργα.

Αναφορικά με τον τουρισμό της θάλασσας και των ακτών, έκανε λόγο για 2,6 εκατ. θέσεις εργασίας (1,1% της συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης) και επισήμανε ότι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί κρουαζιέρας στην Ευρώπη είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα με 2-2,5 εκατ. άτομα ετησίως (3,7% η απασχόληση στον ελληνικό τουρισμό ακτών).

Η κα Δαμανάκη κατέληξε ότι χρειάζονται θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, έρευνα για την καινοτομία, βελτίωση των δεξιοτήτων, γνώσεις για τη θάλασσα, στρατηγική για την ασφάλεια στη θάλασσα, θαλάσσιες ζώνες και «μπλε καινοτομία» (ανακοίνωση την άνοιξη του 2014).

«Η Ευρώπη καλείται να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αλλά αυτή η προοπτική δεν είναι εξασφαλισμένη. Χρειάζονται γενναίες επιλογές που θα έχουν και κόστος και συνέπειες», διαμήνυσε η Επίτροπος Αλιείας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, αναφερόμενη στο ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές ως ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι και εξέφρασε την ελπίδα οι ψηφοφόροι «να ψηφίσουν για περισσότερη και όχι για λιγότερη Ευρώπη, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσει η Ευρώπη στο διεθνές περιβάλλον». Η ίδια προέταξε το τρίπτυχο: δημοσιονομική σταθερότητα, διαρθρωτικές αλλαγές, κινητοποίηση όλων των αναξιοποίητων πηγών ανάπτυξης. 


JOHN ANDREWS, Σύμβουλος Έκδοσης, The Economist

«Είναι καλύτερο από το τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο σύμβουλος έκδοσης του Economist John Andrews στο συνέδριο της Ελληνικής Προεδρίας στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος στις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για «εύλογη μεγέθυνση στις αναδυόμενες αγορές (όχι θεαματική σε Κίνα και Ινδία, απογοητευτική στη Ρωσία)», για «έξοδο της ΕΕ από τα σκοτεινά δωμάτια της κρίσης» και για «επάνοδο της Ελλάδας στην επιφάνεια μετά από 6 χρόνια».


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Την άποψη ότι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης δεν θα πρέπει να αφορά στην πώληση μετοχών του οργανισμού αλλά στην παραχώρηση χρήσεων, και ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επιταχύνει τις διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση, εξέφρασε από το βήμα του Economist ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

«Έχουμε μείνει πίσω, κάθε μέρα που καθυστερούμε, η Θεσσαλονίκη χάνει σε ανταγωνιστικότητα», διαπίστωσε ο κ. Μπουτάρης, ο οποίος προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέζει περισσότερο την ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει πιο γρήγορα αποφάσεις σε αντίστοιχα θέματα.

Σε διάλογο με τον Επίτροπο Μεταφορών Siim Kallas, ο κ. Μπουτάρης έλαβε την απάντηση ότι οι ακριβείς συνθήκες ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα, σημειώνοντας ότι η Κομισιόν δεν βάζει όρους, αλλά θέτει το γενικό πλαίσιο με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας χαρακτήρισε επιτυχημένο το παράδειγμα του Πειραιά και συμφώνησε με τον δήμαρχο της Αθήνας ότι όσο πιο σύντομα προωθηθούν αντίστοιχες διαδικασίες και στη Θεσσαλονίκη, τόσο το καλύτερο για την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του λιμανιού.

Στο μεταξύ, ο κ. Μπουτάρης παρατήρησε ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν της πόλης ως μεγάλου μεταφορικού και κατ’ επέκταση εμπορικού και χρηματοπιστωτικού κέντρου, σήμερα η πόλη είναι απομονωμένη από τα ελληνικά νησιά και από άλλες χώρες, κυρίως στο επίπεδο της μεταφοράς ανθρώπων.
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ, Υφυπουργός Εξωτερικών

 Περιφερειακό κέντρο στρατηγικής σημασίας, ιδίως εν μέσω της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη στη σημερινή του ομιλία στο συνέδριο του Economist για την Ελληνική Προεδρία ο υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας.

«Η διαδικασία ενσωμάτωσης και περιφερειακής συνεργασίας κάτω από την ομπρέλα της ΕΕ είναι μη αναστρέψιμη και έχει απτά αποτελέσματα για όλους μας», ανέφερε ο κ. Κούρκουλας, ο οποίος μίλησε για μεγάλα διασυνοριακά έργα με τη χρηματοδότηση των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα.

 Ο ίδιος έκανε λόγο για εντυπωσιακή ανάπτυξη των Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια αλλά και για σωρευτική απώλεια της τάξης του 25% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, για την οποία παρατήρησε ότι «άντεξε, κατόρθωσε την πιο εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή και για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα, έχοντας ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της ανταγωνιστικότητας που είχε χάσει μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη».

Sverre strandenes, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος, PGS (Petroleum Geo-Services), Νορβηγία

­­­

Στόχος του ελληνικού σεισμικού προγράμματος είναι μία καλύτερη κατανόηση του δυναμικού των υδρογονανθράκων, γεγονός που θα απαιτήσει πολλή δουλειά πριν από την πλήρη διερεύνηση του φαινομένου, υπογράμμισε σήμερα από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της PGS Νορβηγίας Sverre Strandenes.

Όπως είπε, η διαφοροποιημένη υπεράκτια γεωλογία στην Ελλάδα προσφέρει μια ποικιλία πετρελαϊκού δυναμικού που εκτείνεται στο βόρειο Ιόνιο (με αναλογίες στα ιταλικά και αλβανικά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου), στη δυτική Πελοπόννησο (με την απόδειξη ύπαρξης πετρελαϊκών συστημάτων όπως στο Κατάκολο) και στη νότια Κρήτη (που αντιπροσωπεύει μία σχεδόν ανεξερεύνητη συνοριακή περιοχή).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το 2014 αποτελεί μία χρονιά υψηλής δραστηριότητας για την εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή, με γύρους αδειοδοτήσεων στον Λίβανο, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα («τα ελληνικά δεδομένα οριστικοποιούνται και τίθενται στη διάθεση της βιομηχανίας για επεξεργασία»), ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης στην Αίγυπτο.

 

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Το τρίπτυχο: Eφοδιασμός – Aσφάλεια – Bιωσιμότητα υπογράμμισε στη σημερινή του ομιλία στο συνέδριο του Economist ως κεντρικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για τα ενεργειακά δίκτυα ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Πάνος Καρβούνης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε 3 πυλώνες:

·      Ένα όραμα για μια πανευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2013

·      248 έργα προτεραιότητας, τα οποία καθόρισε η Επιτροπή (τα λεγόμενα «έργα κοινού ενδιαφέροντος»)

·      Τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα συμβάλει στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Ο κανονισμός για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και περιλαμβάνει συνολική χρηματοδότηση 5,85 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα ενεργειακής υποδομής. Αυτό θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μόχλευση της απαιτούμενης ιδιωτικής και κρατικής χρηματοδότησης.

 
RIKARD SCOUFIAS, Διευθυντής για την Ελλάδα, TAP (Trans Adriatic Pipeline)

Τον ρόλο της Ελλάδας ως «δυναμικού παίκτη» στην ευρωπαϊκή στρατηγική ενέργειας επισήμανε στο συνέδριο για την Ελληνική Προεδρία που διοργανώνει το Economist στη Θεσσαλονίκη ο διευθυντής του TAP για την Ελλάδα Rikard Scoufias, ο οποίος αναφερόμενος στο έργο του αγωγού TAP (550 χλμ στην ελληνική επικράτεια) μίλησε για 10.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, όπως είπε, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Προμήθειας Αερίου, ΔΕΠΑ

Τη σημασία της ανάπτυξης υποδομών για την υποδοχή φυσικού αερίου στην Ελλάδα από διαφοροποιημένες πηγές τροφοδοσίας, γεγονός που θα μειώσει και τις τιμές στην ελληνική αγορά, επισήμανε από το βήμα του Ecοnomist στη Θεσσαλονίκη ο διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Προμήθειας Αερίου της ΔΕΠΑ Κώστας Καραγιαννάκος. Αναφερόμενος στον αγωγό TAP, σημείωσε ότι -εκτός της διασφάλισης φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας- πετυχαίνει και «αντίστροφη» ροή από την Ευρώπη προς την Ελλάδα (μετά το 2019). Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος της ΔΕΠΑ είναι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα να φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα, όπως αυτά προκύπτουν από τις επίσημες στατιστικές.


ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ

 «Τα τελευταία 5,5 χρόνια η ΔΕΗ δεν έχει αυξήσει τα τιμολόγια υψηλής τάσης, τα οποία έχουν μείνει στο ίδιο επίπεδο από το 2008. Την ίδια στιγμή, τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί και στη μέση και πολύ περισσότερο στη χαμηλή τάση», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, σχολιάζοντας τις επικρίσεις για το υψηλό ενεργειακό κόστος με το οποίο φέρεται να είναι αντιμέτωπη η ελληνική βιομηχανία.

Ευρύτερα, ο κ. Ζερβός μίλησε για ετήσιες επενδύσεις της ΔΕΗ της τάξης του 1 δις ευρώ την τελευταία περίοδο («νέα Μονάδα φυσικού αερίου, νέος Υδροηλεκτρικός Σταθμός, νέα Μονάδα φυσικού αερίου που βρίσκεται σήμερα στο τελικό στάδιο κατασκευής»).

Ο ίδιος δήλωσε ότι προχωρά το έργο διασύνδεσης των ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα: «προς αυτήν την κατεύθυνση δύο από τα πιο φιλόδοξα έργα μας είναι η διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα». 

Αναφέρθηκε δε στην προτεραιότητα της αύξησης της διασυνοριακής ικανότητας μεταφοράς.

Ο κ. Ζερβός σημείωσε επίσης ότι ο προγραμματισμός της Στρατηγικής Ανάπτυξης του Συστήματος απαιτεί, εκτός από την επίτευξη των στόχων για το 2020, μία γενικότερη ρεαλιστική εθνική χωροταξική πολιτική ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα σε επίπεδο πενταετίας: «Είναι προφανές ότι το Σύστημα δεν μπορεί να αναπτυχθεί μαζικά προς όλες τις κατευθύνσεις βασιζόμενοι μόνο σε εξαγγελίες νέων έργων παραγωγής».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ -με 7,4 εκατ. πελάτες και χαρτοφυλάκιο σταθμών παραγωγής συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12,5 GW- «έχει προχωρήσει και επιτύχει πρωτοφανή, συνολική μείωση μισθολογικού κόστους που ανήλθε στο ποσό των 634 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2009-2012, δηλαδή, μείωση της τάξης του 37%».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, Διαχειριστής εταίρος, Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι

Τις τάσεις στην ΕΕ, όπως αυτές απορρέουν από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τις τιμές ενέργειας και το ενεργειακό κόστος, περιέγραψε σήμερα στο συνέδριο του Economist για την Ελληνική Προεδρία ο Αντώνης Μεταξάς, διαχειριστής εταίρος της Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα εξής:

 • Υπό προϋποθέσεις επιχορηγήσεις των κρατών μελών προς ενεργοβόρες βιομηχανίες, τηρουμένου του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.
 •  Επίσπευση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ενέργειας, η οποία θα οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού, μέσω της δραστηριοποίησης περισσότερων επιχειρήσεων και στη μείωση τελικά των προσφερόμενων τιμών.
 • Λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.
 • Βελτίωση υποδομών ενέργειας και διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας ενέργειας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών

­­­

Την πεποίθηση ότι μία οριστική στροφή εξόδου της Ελλάδας από την κρίση το τρέχον εξάμηνο θα αποτελέσει μία έμπρακτη και αποστομωτική απάντηση στις δυνάμεις του ευρωσκεπτικισμού εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών και προεδρεύων των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ Ευάγγελος Βενιζέλος από το βήμα του συνεδρίου του Economist για την Ελληνική Προεδρία στη Θεσσαλονίκη.

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα εργαστήριο διαχείρισης της πολυδιάστατης ευρωπαϊκής κρίσης, στο οποίο κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία της Ευρωζώνης και της ΕΕ.

Αφού σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τις εθνικές από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, μίλησε για δυναμική εκτίναξης της ευρωπαϊκής ανάπτυξης μέσω ενδογενών πόρων όπως οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Ο ίδιος εξέφρασε το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες, όπως είπε, έρχονται να διασταυρώνονται με θεσμικές πρωτοβουλίες που μπορούν να διασφαλίζουν χρηματοδότηση αλλά και πολιτική υποστήριξη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη συχνά υπονομεύει «το πολύ μεγάλο κεφάλαιο της εμπιστοσύνης» απέναντι στους πολίτες αλλά και στις αγορές επικαλούμενος τις πρώτες φάσεις της ευρωπαϊκής διαχείρισης της παγκόσμιας κρίσης.

Μίλησε πάντως για «κοινό παρονομαστή των αξιών που μας κρατά ενωμένους απέναντι στην ευρωπαϊκή ιδέα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να διασωθεί η λάμψη εκείνων των κινήτρων που κάνουν τους πολίτες να πιστεύουν στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟς, Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

­­­

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης πάνω στους άξονες: Σύγχρονες υποδομές – Μεταφορές - Ανταγωνιστικότητα διατύπωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος, μιλώντας από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για μεγάλα έργα υψηλής ποιότητας τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τα κοινοτικά ταμεία, εκφράζοντας την άποψη ότι η ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών θα καταστήσει τις μεταφορές «εξυπνότερες».

Ο υφυπουργός Μεταφορών στάθηκε στις προοπτικές οι οποίες -κατά τη γνώμη του- διανοίγονται για την Ελλάδα στον τομέα των logistics, ιδίως μέσα από την εκμετάλλευση της γεωγραφικής της θέσης («μόνιμη επιτροπή με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς προετοιμάζει αντίστοιχο σχέδιο νόμου το οποίο θα προωθεί τις συνδυασμένες μεταφορές»).

Ο ίδιος αναφέρθηκε στους στόχους του υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών, για συνέργειες μεταξύ της ναυτιλίας και των logistics αλλά και για την ανάπτυξη εμπορευματικών σταθμών (π.χ. Θριάσιο) σε σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα χορηγηθούν οι πρώτες άδειες για τη χρήση υδροπλάνων, με στόχο να έχουν αρχίσει οι πρώτες πτήσεις έως την αρχή του καλοκαιριού.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

 Την πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει συμφωνήσει στο πιο φιλόδοξο πρόγραμμα μεταφορών, το οποίο αφορά ένα καλύτερα διασυνδεδεμένο και βιώσιμο σύστημα, εξέφρασε σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως «ο ευρωβουλευτής του 2013 για τον τομέα των μεταφορών».

«Σήμερα είμαστε σε θέση να συνδέσουμε κάθε γωνιά της Ευρώπης», ανέφερε ο κ. Κουμουτσάκος, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για 9 διαδρόμους και 328 λιμάνια που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο ως βασικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας (η Ελλάδα συμμετέχει με 25 λιμάνια, 5 από τα οποία διαδραματίζουν κομβικό ρόλο).

Ο ίδιος μίλησε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού, για καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο στρατηγικές επενδύσεις.


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
, Πρόεδρος ΔΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ

«Η συμφωνία μεταξύ των HP-COSCO-ΤΡΑΙΝΟΣΕ μειώνει τον χρόνο από την Κίνα προς την Ευρώπη κατά 10 ημέρες για ακόμη λιγότερα δολάρια...», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, μιλώντας για «το πρώτο success story» στη νέα εποχή για τη σιδηροδρομική εταιρεία.

Όπως είπε, μετά την αναδιάρθρωσή της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρουσίασε κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ (EBITA) το 2012 και σχεδόν 2 εκατ. (ΕΒΙΤΑ) το 2013, εκτελώντας 330 δρομολόγια την ημέρα (2.500 χλμ στην ελληνική επικράτεια) και απασχολώντας 800 υπαλλήλους (το 45% του προσωπικού μετατάχθηκε στον δημόσιο τομέα).

Ο κ. Ζηλιασκόπουλος σημείωσε ότι διαβλέπει ευκαιρίες για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι οποίες κατά τη γνώμη του προκύπτουν από τους εξής 3 παράγοντες:

 •   «Την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης στο λιμάνι του Πειραιά και στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων»
 •  «Την ολοκλήρωση της διπλής γραμμής και της ηλεκτροκίνησης/σηματοδότησης/τηλεχειρισμού (ETCS Level 3) στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη έως το 2016 (η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, απομένουν άλλες δύο)»
 • «Το γεγονός ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει περάσει όλες τις δοκιμές και έλαβε την ευρεία ευρωπαϊκή άδεια σιδηροδρομικού χειριστή, που επιτρέπει στην εταιρεία να εισέλθει στην σιδηροδρομική αγορά της κεντρικής Ευρώπης μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, όπως και Τουρκίας».


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΛΕΠΕΣ
, Γενικός Διευθυντής, Ναυτεμπορική

 Την ανάγκη να προσδιοριστούν οι στόχοι και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναφορικά με τη δημιουργία υποδομών σε επίπεδο οδικών αξόνων, σιδηροδρομικού δικτύου, αεροδρομίων και θαλάσσιων μεταφορών επισήμανε στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist για την Ελληνική Προεδρία στη Θεσσαλονίκη ο γενικός διευθυντής της Ναυτεμπορικής Γιάννης Περλεπές.

«Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια βραδυπορίας. Αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, θα προλάβουν κάποιοι άλλοι, περισσότερο έτοιμοι και δραστήριοι και θα πείσουν τις Βρυξέλλες ότι είναι περισσότερο αναγκαία τα έργα που πρέπει να γίνουν στη χώρα τους και θα διεκδικήσουν περισσότερα κονδύλια», είπε ο κ. Περλεπές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και σήμερα κατασκευάζονται οδικοί άξονες οι οποίοι «έπρεπε να είχαν γίνει χθες». 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ, προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στη σημερινή του ομιλία στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει καταλήξει σε μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς σκοπεύει να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μοντέλο από εκείνο το οποίο υιοθετήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, «όμως αυτό είναι στο χέρι των μετόχων». Επισήμανε δε ως στόχο την επίτευξη λύσης εντός του 2014.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμο να εγκριθεί ο Φιλικός Διακανονισμός ΟΛΠ – COSCO από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η συμφωνία, περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 230 εκατ. ευρώ για (α) την κατασκευή και εκμετάλλευση του Δυτικού Προβλήτα III του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ Α.Ε. από τη ΣΕΠ Α.Ε, (β) την κατασκευή για λογαριασμό του ΟΛΠ Α.Ε του Προβλήτα Πετρελαιοειδών και (γ) την αναβάθμιση με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό των Προβλητών II και Ανατολικού Προβλήτα ΙΙΙ ΣΕΜΠΟ.

Μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι «ο Πειραιάς από ένα περιφερειακό λιμάνι έχει γίνει κεντρικό λιμάνι της Ένωσης (6ος πλέον σε κατάταξη)». Διαπίστωσε δε πολλαπλασιαστικά οφέλη από τη δραστηριοποίηση της Cosco.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε για δημοσιονομικό στόχο εσόδων της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, από την αξιοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών λιμενικών υποδομών. Ευρύτερα, εξέφρασε την άποψη ότι «το πρωτογενές πλεόνασμα μας επιτρέπει να μιλάμε με αισιοδοξία για το μέλλον».

Ο υπουργός Ναυτιλίας χαρακτήρισε τις ναυτιλιακές μεταφορές υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας. Όπως είπε, η άτυπη υπουργική σύνοδος για τη ναυτιλία τον Μάιο στην Αθήνα, θα αποτελέσει την ενδιάμεση αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής των θαλάσσιων μεταφορών με χρονικό ορίζοντα το 2018. «Οι στόχοι της ενίσχυσης της τεχνογνωσίας και της αύξησης της απασχόλησης παραμένουν επίκαιροι», σημείωσε.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

«Όποιες αποφάσεις ληφθούν είτε μεταρρυθμιστικά, είτε για ιδιωτικοποιήσεις, θα πρέπει να είναι συμβατές με τις βασικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου», τόνισε σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Γιώργος Ανωμερίτης.

Αναφερόμενος στον ΟΛΠ Α.Ε., μίλησε για έναν οργανισμό «δημόσιας εξουσίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας». Όπως είπε, λειτουργεί αυτόνομα και μέσα από ένα σύστημα 322 συμβάσεων παραχώρησης με ιδιωτικούς φορείς, πιο σημαντική των οποίων είναι η Σύμβαση Παραχώρησης Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων προς τη ΣΕΠ Α.Ε., θυγατρικής της Cosco Pacific Ltd, ΚΠΑ ύψους 678 εκ. ευρώ.

 «Ήδη βρίσκεται υπό εξέλιξη και νέα επιχειρηματική συμφωνία ύψους 230 εκ. ευρώ, με την ίδια εταιρεία», σημείωσε, προσθέτοντας: «Ο ΟΛΠ Α.Ε. εκτελεί επενδυτικά έργα με κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ύψους 150 εκ. ευρώ. Στο Ν. 4150/2013 προβλέπεται η δημιουργία της εταιρείας holding “Αττικό Λιμενικό Σύστημα”, με ενσωμάτωση στον ΟΛΠ Α.Ε. τριών λιμένων Α.Ε., της Ραφήνας, του Λαυρίου και της Ελευσίνας. Ο ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί πλέον τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ) και επομένως δυνητικού αποδέκτη ποσών εκ του Ταμείου “Συνδέοντας την Ευρώπη”, το οποίο έχει προϋπολογισμό 23 δισ. ευρώ».

Ως προς τη μετοχική σύνθεση των λιμανιών της υπόλοιπης ΕΕ, παρατήρησε:

·       κατά 90% δημόσιου χαρακτήρα με μετόχους το δημόσιο, την αυτοδιοίκηση, τις περιφέρειες, τα επιμελητήρια, τους χρήστες

·       κατά 7% πλήρως κρατικά και

·       κατά 3% πλήρως ιδιωτικά

Το Λιμάνι του Πειραιά: Με έκταση κρηπιδοτοίχων 44 χλμ, εξυπηρετεί ετησίως 40.000 αφιξοαναχωρήσεις πλοίων, 15.000.000 επιβάτες, 3.000.000 οχήματα, 500.000 οχήματα – εμπορεύματα (car-terminal) 2.500.000 εμπορευματοκιβώτια (ΣΕΠ Α.Ε. και ΟΛΠ Α.Ε.) και πλέον των 2.000.000 επιβατών κρουαζιέρας. Ασκεί έργο σε 7 κλάδους λιμενικής δραστηριότητας: (α) Ακτοπλοΐα, (β) Κρουαζιέρα, (γ) Car-terminal, (δ) Ro-Ro, (ε) εμπορευματοκιβώτια, (στ) ναυπηγοεπισκευή και (ζ) περιβαλλοντικές και εφοδιαστικές εργασίες.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

«Πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε στον συγκεκριμένο τρόπο της λεγόμενης ιδιωτικοποίησης και να τον συνδέσουμε με την ανάπτυξη», ανέφερε από το
  βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Στυλιανός Αγγελούδης, σημειώνοντας: «Ο ιδιώτης πρέπει να επενδύσει, να επενδύσει στα εμπορευματοκιβώτια και το πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης που είναι ο σιδηρόδρομος, να συνδεθεί άμεσα με αυτήν τη διαδικασία». 

Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο από τον επόμενο μήνα να αρχίσει τη δρομολόγηση block trains: «Συνδέσεις υπήρχαν, αλλά θα ξεκινήσουμε πλέον δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση με τα Σκόπια, τον Απρίλη με τη Σόφια, και στο τρίτο και τέταρτο στάδιο θα πάμε Βελιγράδι και Κωνσταντινούπολη».

«Τα ανταγωνιστικά λιμάνια για μας είναι το Δυρράχιο και το Μπάρι, το Μπουργκάς, και εγώ πηγαίνω και λίγο παραπάνω, στο Κόπερ, γιατί θεωρώ ότι αντέχουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό», εκτίμησε ο κ. Αγγελούδης.

Ο ίδιος επισήμανε: «Εδώ και 3,5 χρόνια, μετά από μια καμπή η οποία προήλθε με την απώλεια φορτίων από το 2008 και 2009, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι διότι σε ό,τι αφορά τη διακίνηση του συμβατικού φορτίου είμαστε στα 3.615.000 τόνους το 2009 και έχουμε σταθεροποιηθεί στα 4.500.000 τόνους περίπου τα τελευταία 3 χρόνια [...] Ξεκινήσαμε το 2009 από τα 4,5 εκατομμύρια, πήγαμε στα 6,5 περίπου το 2010 και το 2012 έχουμε μετά φόρων ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν κοντά στα 23 εκατομμύρια και επειδή θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα τα νέα μας στοιχεία μπορώ γενικά  να πω ότι θα κινηθούμε ακριβώς στα ίδια υψηλά περίπου επίπεδα [...] Η αξία της μετοχής της εταιρείας έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα χρόνια αύξηση της τάξης του 112%».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου

Η επέκταση της αποβάθρας VI (εκτιμώμενος προϋπολογισμός 17 εκατ. ευρώ), το έργο της ανανέωσης μηχανολογικού εξοπλισμού (εκτιμώμενος προϋπολογισμός 10 εκατ. ευρώ) και το πρόγραμμα της βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών (σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης) αποτελούν τα νέα projects στο λιμάνι του Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Ιωάννη Μπρα, ο οποίος παρέθεσε ομιλία στο συνέδριο του Economist για την Ελληνική Προεδρία στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπρας αναφέρθηκε στην καθημερινή σύνδεση του λιμανιού με τον Πειραιά (2 πλοία, χωρητικότητας 5000 ατόμων) και στην εβδομαδιαία σύνδεσή του με τα νησιά.

Μίλησε δε για δράσεις ενίσχυσης της κρουαζιέρας μέσω αντίστοιχου προγράμματος επενδύσεων.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
, Πρόεδρος, Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

«Η κίνηση του λιμένα έχει ανακάμψει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, το έτος 2013 έκλεισε αισιόδοξα, με τις τιμές για τους επιβάτες εξωτερικού να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 5,7% και για τους επιβάτες εσωτερικού το 11,28%», υπογράμμισε από το βήμα του Economist στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Βασίλειος Διαμάντης.

Όπως είπε, ο Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του κλειστού αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας «έδωσαν στο λιμάνι το χαρακτήρα του ως έναν από τους πιο σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους της Δυτικής  Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα».

Ετησίως διακινούνται από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας 2,5 εκατομμύρια επιβάτες και περίπου 230.000 φορτηγά, από και προς λιμένες εσωτερικού και εξωτερικού. Κύριες συνδέσεις του λιμένα αποτελούν οι ιταλικοί λιμένες (Μπάρι, Πρίντεζι, Ανκόνα, Βενετία, Τεργέστη και Ραβέννα), καθώς και η νήσος της Κέρκυρας.

Ο προϋπολογισμός για μια σειρά έργων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ανέρχεται στα  3.033.857,00 € . ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π., πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π. και πρώην Γενικός Γραμματέας Λιμένων Υ.Ν.Α.

Το πρόγραμμα της ΕΕ της τάξης των 26 δις τα οποία θα δαπανηθούν για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών δικτύων, είναι η τελευταία ευκαιρία των ελληνικών υποδομών να έρθουν πιο κοντά στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, εκτίμησε ο Καθηγητής του ΕΜΠ και πρώην Γενικός Γραμματέας Λιμένων Υ.Ν.Α Κώστας Μουτζούρης συμμετέχοντας στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος μίλησε για γραφειοκρατικές νομοθετικές αγκυλώσεις στον τομέα προσέλκυσης επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι το Πολυτεχνείο της Αθήνας έχει καταγράψει στην Ελλάδα 1.150 λιμένες, σε πολλούς εκ των οποίων -όπως είπε- υπάρχουν πολλά να γίνουν σε τεχνικό επίπεδο.

Ο ίδιος μίλησε για μεγάλα περιθώρια στον τομέα της κρουαζιέρας.

7/2/2014

Europe’s plans and initiatives in the fields of energy, transport and digital technology are the main subject of the upcoming Economist Greek EU Presidency Summit entitled Sea of Europe: Routing the Map for Economic Growth, which is scheduled to take place on February 17th and 18th at the Thessaloniki Hyatt Regency and is being organized under the auspices of the Hellenic Presidency of the Council of the European Union, with the support of the Representation of the European Commission in Greece.

Greek Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Evangelos Venizelos shall address the conference’s official gala dinner as a guest of honour, while a keynote speech during the official opening will be given by the European Commission’s Vice President and Commissioner for Transport Siim Kallas. The conference shall additionally host -among others- European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Maria Damanaki, Greek Minister of Environment, Energy and Climate Change Yannis Maniatis, Greek Minister for Infrastructure, Transport and Networks Michalis Chrisochoidis and Greek Minister of Shipping and the Aegean Miltiadis Varvitsiotis. The summit’s sessions shall conclude with a keynote address by Greece’s Main Opposition Leader and President of the Parliamentary Group of SYRIZA Alexis Tsipras. The Economist’s forecast on Europe’s growth will be provided by John Andrews, who will also chair the entire Greek EU Presidency Summit.  

Views and insights shall furthermore focus on prospects of growth through marine and maritime policy, port development and trans-European transport networks, as well as on Greece’s potential as a hub for international trade, but also on the obstacles.

Sessions are also dedicated to Europe’s energy inter-connection with parallel development of its endogenous energy sources, as well as on digital technology innovation and telecommunications. Moreover, business prospects and financing European projects will also be discussed in the context of the forthcoming Greek EU Presidency summit.

Read the detailed conference agenda.

Telecommunications provider: WIND
Gold sponsors: Public Power Corporation, Ericsson
Silver sponsors:Public Gas Corporation, Piraeus Port Authority
Bronze sponsor: Tuvunu
Sponsor: On Telecoms, Airline Carrier: Aegean Airlines, Contributors: TAP, Metaxas & Associates
Communication sponsors: Naftemporiki, Real News, Agelioforos, Internet communication sponsor: naftemporiki.gr
Logistics supplier: DHL, IT sponsor: Sieben, Supporting organization: Greek International Business Association (SEVE)

 

Τρίτη 21/1/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

The Economist
Έτσι θα είναι ο κόσμος το 2014.

Η Δύση παίρνει τη σκυτάλη της ανάπτυξης, τα golden boys των τραπεζών κάνουν στην άκρη για να περάσει η ελίτ της τεχνολογίας, το ψηλότερο κτήριο ανά την υφήλιο ξεπροβάλλει στην Κίνα και τα 2/5 του παγκόσμιου πληθυσμού στέκονται μπροστά σε μία κάλπη την ώρα που γίνεται πραγματικότητα το πρώτο εμπορικό ταξίδι στο διάστημα.

Ο διευθυντής σύνταξης του περιοδικού The Economist Daniel Franklin παρουσίασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την ετήσια έκδοση του βρετανικού ομίλου «Ο Κόσμος το 2014» για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο υπεύθυνος της έκδοσης προέβλεψε ότι το 2014 τα καλά οικονομικά νέα θα έρθουν από τη Δύση, με τις χώρες του G4 να συνδράμουν το παγκόσμιο πραγματικό ΑΕΠ κατά $544 δις (ΗΠΑ - $370 δις, Ιαπωνία – $91 δις, Βρετανία – $43 δις, Γερμανία – $40 δις).

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η ελίτ των επιτυχημένων επιχειρηματιών στον τομέα της τεχνολογίας θα διαδεχθεί τα golden boys των τραπεζών στο παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο και κατ’ επέκταση θα αποτελέσει το «κόκκινο πανί» για τη διεθνή κοινή γνώμη.

Στην κορυφή της κατάταξης με βάση την ταχύτητα οικονομικής ανάπτυξης τοποθέτησε -στη θέση της μέχρι πρότινος πρωτοπόρου Κίνας, η οποία είναι πλέον χώρα μεσαίου εισοδήματος με πιο αργή ανάπτυξη- χώρες όπως το Νότιο Σουδάν και η Μογγολία.

Παράλληλα, μετέφερε την εκτίμηση του Economist ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης, γεγονός το οποίο απέδωσε στο έβδομο συνεχιζόμενο έτος ύφεσης της οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, στάθηκε στην ένταση η οποία απορρέει από το ευαίσθητο θέμα των νησιών ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία.

O Daniel Franklin είπε ακόμη για το 2014:
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το Sky City (Σαγκάη) θα είναι το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο με ύψος 838 μέτρα.
 • Ο ιδρυτής της Virgin Richard Branson θα διοργανώσει το πρώτο εμπορικό ταξίδι στο διάστημα, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο ίδιος μαζί με τα δύο παιδιά του.
 • Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα προσελκύσει τα βλέμματα του φιλοθεάμονος κοινού στη Βραζιλία. Πιθανές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, με αιχμή το κόστος ανάληψης της διοργάνωσης, ενδεχομένως να επισκιάσουν τα ματς.
 • Το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού θα κληθεί να ψηφίσει σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που οφείλεται στη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών σε μεγάλες χώρες, όπως η Ινδία και η Βραζιλία.
 • Ποιος θα ηγεμονεύσει το 2014; Μεγάλοι «παίκτες», όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ αλλά και η Κίνα θα έχουν σκυμμένο το κεφάλι στα εσωτερικά μέτωπα εν μέσω πολιτικής αστάθειας που θα απορρέει από τις οικονομικές δυσκολίες.
Αναλύοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες η Ελλάδα εισέρχεται στο 2014, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ Αντώνης Μακρής μίλησαν για εξαντλούμενες αντοχές της ελληνικής κοινωνίας λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης λιτότητας και της ύφεσης της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασαν την άποψη ότι οι εταίροι της Ελλάδας, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη κατανόηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτίμησαν δε ότι έως σήμερα το μεγαλύτερο βάρος έχει σηκώσει ο ιδιωτικός τομέας σε αντίθεση με τον δημόσιο.

Την εκτίμηση ότι η παγκόσμια ρευστότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2014, αν και σε χαμηλότερο ρυθμό, εξέφρασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Amundi Eric Mijot, ο οποίος πάντως επισήμανε ότι δεν έχουν επιστρέψει όλα τα ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών στα επίπεδα του 2008.

Για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές το 2014 έκανε λόγο ο γενικός διευθυντής διαχείρισης κινδύνων του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και του ομίλου ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς, o οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για «θεμελιακά στοιχεία που παραπέμπουν, ακόμη μία φορά, σε ένα ισχυρό δολάριο».

Oι προοπτικές για την κυπριακή οικονομία το 2014 δεν προμηνύονται θετικές, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Φειδίας Πηλείδης, υπογραμμίζοντας ότι η ύφεση θα συνεχιστεί, οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα ανεργίας και σε πιθανή μετανάστευση ταλέντων. Πάντως, συμπλήρωσε ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ετήσια έκδοση του Economist Ο Κόσμος το 2014 από τη Hazlis & Rivas θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 με τη Real News.

Proudly sponsored by:
Amundi
National Bank of Greece
WIND

Airline carrier: Aegean Airlines 
Communication sponsor: Real News

 

The Economist Events

Hazlis & Rivas

 

25/11/2013ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9η Συνάντηση Κορυφής του 
Economist
CYPRUS ON THE MEND?
Ανοιχτή συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης, τρόικας και της επιχειρηματικής κοινότητας
25 Νοεμβρίου 2013, Λευκωσία


ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Μόνο μέσω της πιστής εφαρμογής του μνημονίου θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονομία», διαμήνυσε από το βήμα του Economist στη Λευκωσία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης

Ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για δύο θετικές αξιολογήσεις από την τρόικα όσον αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος στην Κύπρο. Σημείωσε δε ότι το μέγεθος της ύφεσης θα είναι μικρότερο από το αναμενόμενο για το 2013. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε για οδυνηρά αλλά αναγκαία οικονομικά μέτρα, σημειώνοντας πως η τήρηση δημοσιονομικής πειθαρχίας αποκαθιστά την εμπιστοσύνη για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ύψιστη προτεραιότητα της κυπριακής κυβέρνησης τη νεανική απασχόληση, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου έως το τέλος του Δεκεμβρίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε δύο προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και υπογράμμισε ότι η συγχρηματοδότηση έργων ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αυξήθηκε από το 60% στο 95%.

Αναφορά στο Κυπριακό:

«Πέραν, όμως, των όσων έχω αναφέρει θέλω να κάνω μια αναφορά στην οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για λύση του κυπριακού προβλήματος. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε μια τελική επίλυση του κυπριακού προβλήματος θα δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας, θα διευρύνει τις προοπτικές έτσι που μια επανενωμένη Κύπρος, πλήρες μέλος της ΕΕ, με απόλυτη υλοποίηση των όσων έχει υποχρέωση, αλλά και των όσων δικαιωμάτων της παραχωρούνται, να δημιουργήσει τις προοπτικές έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των στοιχείων των δύο κοινοτήτων, των επιχειρηματιών, ευρύτερα των πολιτών για να δημιουργήσει προοπτικές συνδημιουργίας μέσα από την ειρηνική συμβίωση, αλλά και μέσα από ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι για την αποφασιστικότητα μας να εργαστούμε με την ίδια συνέπεια που εργαζόμαστε για την ανάκαμψη της οικονομίας, με την ελπίδα ότι και η άλλη πλευρά θα επιδείξει την ίδια καλή θέληση σύντομα και μετά από μια συμφωνία πάνω στις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λύση, να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα διάλογο ουσίας που θα μας οδηγήσει το συντομότερο δυνατόν σε λύση ενός μακροχρόνιου προβλήματος που μόνο πόνο και προβλήματα έχει προκαλέσει στους πολίτες αυτής της χώρας».

 
PABLO ZALBA BIDEGAIN
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την πεποίθηση ότι η ΕΕ πραγματοποιεί μέσα σε 5 χρόνια όσα οι ΗΠΑ υλοποίησαν μέσα σε 150 χρόνια εξέφρασε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist στη Λευκωσία ο αντιπρόεδρος της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pablo Zalba Bidegain, αναφερόμενος στην πρόκληση ενοποίησης της ΕΕ. Ο ίδιος επισήμανε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί μόνο οικονομικό αλλά και πολιτικό project και επικαλέστηκε παλιότερη αναφορά του τέως προέδρου της ΕΚΤ Ζαν Κλον Τρισέ σύμφωνα με την οποία «το ευρώ είναι το κοινό μας πεπρωμένο». Παράλληλα, μίλησε για πρόοδο της κυπριακής οικονομίας μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και μεταξύ άλλων στάθηκε στις προοπτικές του ενεργειακού της τομέα. Επιπλέον, εκτίμησε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ακόμη αδύναμη, αλλά -όπως είπε- πλέον βλέπει φως στην άκρη του τούνελ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προωθούμενες διεργασίες για την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ
Πρύτανης, Κάτοχος της έδρας Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 «Δεν αποτελεί έκπληξη ότι μετά τις αποφάσεις του Μαρτίου, η ΕΕ δεν είναι δημοφιλής στην Κύπρο –σύμφωνα με κάποιες έρευνες έως και το 85% της κυπριακής κοινής γνώμης δεν εμπιστεύεται την Ένωση», διαπίστωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας Μιχάλης Ατταλίδης στην ομιλία του στην 9η Συνάντηση Κορυφής του Economist στη Λευκωσία. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ως ρίζα της σημερινής ευρωπαϊκής κρίσης το υψηλό πλεόνασμα της Γερμανίας λόγω των εξαγωγών της προς τις χώρες της περιφέρειας. Υπογράμμισε δε πως στην Κύπρο υπήρξε μεν εισροή κεφαλαίων, αλλά αυτή δεν προήλθε από τη Γερμανία παρά από πηγές εκτός ΕΕ, όπως η Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση -και αναγνωρίζοντας τις εγχώριες ευθύνες της κυπριακής κρίσης- τάχθηκε υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφοντας τις επιπτώσεις μιας κυπριακής εξόδου από το ευρώ, μίλησε για νομισματική υποτίμηση της τάξης του 50-70%. Σημείωσε επίσης ότι η διαδικασία αξιοποίησης των αποθεμάτων φυσικού αερίου, η οποία κατά τη γνώμη του είναι πιθανό να διασυνδεθεί τόσο με την οικονομική κρίση όσο και με το Κυπριακό, θα είναι πιο ασφαλής εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.

 

ΜAARTEN VERWEY
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με τον αρχαιοελληνικό μύθο του Ίκαρου παρομοίασε την περίπτωση της κυπριακής κρίσης ο επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν για το πρόγραμμα της Κύπρου Maarten Verwey, επισημαίνοντας από το βήμα του Economist ότι τα χρόνια που προηγήθηκαν υπήρχε φτηνή ρευστότητα, χαμηλή ανεργία και υψηλή ανάπτυξη, αλλά πολύ λίγη έμφαση δόθηκε στους κινδύνους στους οποίους ήταν εκτεθειμένος ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Ο ίδιος μίλησε για καθοριστικό ρόλο του ελληνικού PSI στην κυπριακή χρηματοπιστωτική κρίση. Πάντως, έκανε λόγο για σημαντικά βήματα προόδου της κυπριακής οικονομίας και υπογράμμισε ως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ελληνική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια. Αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του τραπεζικού συστήματος ως τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική πρόκληση, συμπέρανε: «Τα σχέδια υπάρχουν. Μένει να εφαρμοστούν».

Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Verwey, η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο θα παραμείνει ιδιαίτερα δύσκολη και το 2014, αλλά το 2015 αναμένεται να αποκτήσει θετικό πρόσημο. Ο ίδιος διαπίστωσε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και μίλησε για την ανάγκη επιτάχυνσης πριν από την καταβολή της επόμενης δανειακής δόσης. Ευρύτερα, χαρακτήρισε σημαντική την ισορροπημένη επίλυση του προβλήματος που αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προέκρινε τον στόχο της δημιουργίας προϋποθέσεων για την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.


ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Για την ανάγκη να μην επιβληθεί περαιτέρω φορολόγηση στην κυπριακή οικονομία μίλησε στο συνέδριο του Economist ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Χάρης Γεωργιάδης. Αντ’ αυτού, προέκρινε την επιπλέον περικοπή δαπανών. «Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις», διαμήνυσε και απηύθυνε έκκληση στην κυπριακή κοινή γνώμη να μην περιμένει από μηχανής θεούς. Αναφερόμενος στο φλέγον ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων στην κυπριακή οικονομία, το χαρακτήρισε μεν ευαίσθητο, αλλά κατά τα άλλα μίλησε για ένα απλό και δοκιμασμένο εγχείρημα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την πρόθεση της κυπριακής κυβέρνησης για ειλικρινή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και για κινήσεις οι οποίες δεν θα θίξουν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων. Εξέφρασε άλλωστε την εκτίμηση πως όλες οι πλευρές θα βγουν κερδισμένες από ένα καλύτερο management των εταιρειών προς ιδιωτικοποίηση, το οποίο συν τοις άλλοις θα μεγιστοποιήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ανάμεσα σε άλλα, ο ίδιος διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ποια είναι η εναλλακτική την οποία υπερασπίζονται όσοι απλώς διαμαρτύρονται κατά των μέτρων λιτότητας. Περιγράφοντας τα αίτια της κυπριακής κρίσης, μίλησε για μη βιώσιμα δημόσια οικονομικά αλλά και για έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος ξόδευε περισσότερα από όσα κατανάλωνε. Σημείωσε δε πως ο τραπεζικός τομέας επί της ουσίας δεν χρηματοδοτούσε πραγματικά αναπτυξιακές δράσεις παρά την κατανάλωση. Αναφερόμενος στην προωθούμενη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, ο ίδιος τάχθηκε υπέρ ενός εθνικού σχεδίου το οποίο θα διασφαλίζει την αυτονομία και την αυξημένη αποδοτικότητα των δημόσιων νοσοκομείων.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας

Η επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων, η ανάταξη της οικονομίας το 2014 μέσω της αύξησης των επενδύσεων και της αύξησης των εξαγωγών, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους αποτελούν τον τριπλό στόχο της ελληνικής κυβέρνησης, όπως τον διατύπωσε από το βήμα του Economist στη Λευκωσία ο αναπλ. Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Χρήστος Σταϊκούρας. Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε απαραίτητη την αρωγή των Ευρωπαίων εταίρων της Ελλάδας με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, λέγοντας πως «το ζήτημα παραμένει ανοιχτό». Ο ίδιος προέβλεψε τη μερική επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στις αγορές το 2014, ανέδειξε ως προτεραιότητες την επίτευξη ρευστότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας και υπογράμμισε ότι φέτος για πρώτη φορά μετά από μία 10ετία θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ παρά το γεγονός ότι η αρχική πρόβλεψη έκανε λόγο για μηδενικό πλεόνασμα.  Ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε συλλυπητήρια για την πρόσφατη απώλεια του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη.


DELIA VELCULESCU
Deputy Unit Chief, European Department, ΔΝΤ

Οι κυπριακές αρχές έχουν επιτύχει μεγάλη πρόοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά η ύφεση συνεχίζεται και οι κίνδυνοι παραμένουν, συμπέρανε η επικεφαλής εκπρόσωπος του ΔΝΤ για το κυπριακό πρόγραμμα Delia Velculescu σε ομιλία της στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία, η οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω οικονομικών μέτρων μεσοπρόθεσμα. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι αντοχές της κυπριακής οικονομίας αποδεικνύονται μεγαλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις, υπογράμμισε ότι η κατανάλωση εμφανίζει μικρότερη μείωση από ό,τι αναμενόταν και διαπίστωσε ότι τηρουμένων των αναλογιών ο τουρισμός και οι εξαγωγές βρίσκονται σε σχετικά καλό επίπεδο. Παρατήρησε δε πως οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με σχετική άνεση. Ωστόσο, υπενθύμισε με έμφαση τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να προχωρήσουν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και στην αναδιοργάνωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Η κα Velculescu προέτρεψε επίσης για την προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της Κύπρου πέραν του χρηματοοικονομικού τομέα, σε τομείς στους οποίους επίσης η Κύπρος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα (τουρισμός, ενέργεια κ.ά.). Σημειωτέον, στο τέλος του Σεπτεμβρίου η ανεργία στην Κύπρο καταγράφηκε στο 17%.

 
ISABEL VON KOEPPEN MERTES
Advisor, Market Operations Analysis Division, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ως ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί ταχείες αποφάσεις επισήμανε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο η επικεφαλής του κλιμακίου της ΕΚΤ για το κυπριακό πρόγραμμα Ιsabel von Koeppen Mertes, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία. Σε αυτό το πλαίσιο, προέτρεψε τη Λευκωσία να αντλήσει παραδείγματα από τη διαχείριση του αντίστοιχου προβλήματος στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, προέκρινε τη σημασία όχι της ποσότητας αλλά της ποιότητας των μηχανισμών με τους οποίους θα προχωρήσει η κυπριακή οικονομία ως προς τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χαρακτήρισε δε εντυπωσιακές τις επιδόσεις στον τομέα των δημόσιων οικονομικών. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη ιδιωτικοποιήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια και ο τουρισμός, οι οποίες κατά τη γνώμη της θα διευκολύνουν τη μεταβίβαση σε ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας.


ΚΡΙΣΤΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου

Τρεις εξελίξεις, ως θετικές και ενθαρρυντικές για την κυπριακή οικονομία, επισήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης μιλώντας στο συνέδριο του Economist:

1.     Συνεχής μεγέθυνση του διεθνούς επιχειρηματικού τομέα

2.     Εσωτερική υποτίμηση της κυπριακής αγοράς η οποία προσαρμόζει τιμές και μισθούς στην πραγματική οικονομία

3.     Εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής εν μέσω δύο θετικών αξιολογήσεων από την τρόικα

Ο ίδιος μίλησε για επαναστατικές αλλαγές στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου, ο οποίος -όπως είπε- περιορίζει το μέγεθός του, αλλάζει τη δομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, ενώ προσαρμόζεται με βάση διεθνή επιχειρησιακά σχέδια. Στάθηκε δε στη σημασία της εποπτείας του τραπεζικού τομέα, όπως και της αναθεώρησης των πρακτικών δανεισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμήνυσε: «Το τραπεζικό μοντέλο των προηγούμενων 10 ετών δεν υπάρχει πλέον».

 

ΦΕΙΔΙΑΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ

 Πρόεδρος Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

«Η επιχειρηματική κοινότητα θα ήθελε να δει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις ιδιωτικοποιήσεις και στον περιορισμό υπηρεσιών οι οποίες πλέον δεν χρειάζονται», ανέφερε από την πλευρά του στο συνέδριο του Economist ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φειδίας Πηλείδης.

«Επίσης, θα θέλαμε να δούμε την επιτάχυνση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στον τραπεζικό τομέα ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες», καθώς «η κρίση ρευστότητας στοιχειώνει τον χρηματοπιστωτικό τομέα», συμπλήρωσε. Πάντως, αναγνώρισε τα βήματα προσαρμογής τα οποία κατά τα άλλα έχουν πραγματοποιηθεί και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος βρίσκεται στον σωστό δρόμο.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)


«Το 40% των κυπριακών και το 32% των ελληνικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζουν ως σημαντικότερο πρόβλημα την πρόσβαση σε δανεισμό. Πρόκειται για τα δύο μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακολουθούν οι ισπανικές ΜμΕ με 23% και οι ιταλικές με 20%», υπογράμμισε από το βήμα του
 
Economist ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Μίχαλος. Αναφερόμενος στις προσπάθειες προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας παρατήρησε: «Χάρη στις θυσίες των πολιτών της, η Ελλάδα κατάφερε να εξαλείψει μέσα σε λιγότερα από 4 χρόνια, ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 24 δις ευρώ». Ο κ. Μίχαλος επικαλέστηκε στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων σύμφωνα με τα οποία την τελευταία διετία περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα επέλεξαν να επεκταθούν σε ξένες αγορές.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Γερμανία εφάρμοσε αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις την περίοδο 2003-04 μέσα σε ένα περιβάλλον άνθησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε αντίθεση με τη σημερινή Ελλάδα η οποία χρειάζεται επειγόντως ένα εργαλείο που θα της παράσχει οξυγόνο σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας, παρατήρησε με γλαφυρό τρόπο ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος, παραθέτοντας ομιλία στο συνέδριο τουEconomist. Ο διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού επί θητείας του Έλληνα πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου έκανε λόγο για μία κολοσσιαία προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών αλλά και σε επίπεδο επιχειρηματικού μοντέλου. Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη μεγαλύτερης συνδρομής της ΕΚΤ στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ειδικότερα για την Ελλάδα προέκρινε ως αποτελεσματικότερες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες κατά τη γνώμη του θα πρέπει να επισκιάσουν τα μέτρα λιτότητας. Ανάμεσα σε άλλα, υπογράμμισε ότι έως το 2020 το εργατικό κόστος στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί έως και κατά 30%, γεγονός που θα οδηγήσει τις εξαγωγές περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.


ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συνεταίρος και επικεφαλής των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, PwC Cyprus

Την πεποίθηση ότι η κυπριακή οικονομία θα πρέπει να δώσει έμφαση σε τομείς όπως η ναυτιλία, η τεχνολογία, ο τουρισμός και η ενέργεια εξέφρασε στην ομιλία του στο συνέδριο του Economistμεταξύ άλλων ο συνεταίρος και επικεφαλής των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών της PwCCyprus Λιάκος Θεοδώρου, ο οποίος χαρακτήρισε θετική ένδειξη τη διαπίστωση της τρόικας ότι στην Κύπρο καταγράφεται πρόοδος. Υπογράμμισε δε ότι η Ελληνική Τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε με ιδιωτικά κεφάλαια.


JOHN KOENIG
Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο

Στην εκτίμηση ότι η επίλυση του Κυπριακού θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει 30.000 θέσεις εργασίας αναφέρθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Λευκωσία John Koenig σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist, ο οποίος στάθηκε στις οικονομικές προοπτικές οι οποίες συνοδεύουν τομείς στην Κύπρο όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά. «Στην αγορά και στους επενδυτές δεν αρέσει η αστάθεια», υπογράμμισε, προτρέποντας για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος ως μιας εξέλιξης από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Σε αυτό το πλαίσιο, διαφώνησε με την άποψη ότι το timing είναι σε βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς η οποία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω της οικονομικής κρίσης, συμπληρώνοντας ότι οι Κύπριοι είναι ικανοί να διατυπώσουν εποικοδομητικές προτάσεις. Ο ίδιος μετέφερε ότι ανέμενε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της συνάντησης -την ίδια ημέρα- των κ.κ. Αναστασιάδη και Έρογλου και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται στενά με τον ΟΗΕ για μία λύση στο Κυπριακό.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ως πρωταρχικό μας στόχο έχουμε θέσει τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, εργαζόμαστε προς υλοποίηση του προτεινόμενου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου και προχωρούμε με τις διαδικασίες εξεύρεσης της φθηνότερης λύσης έλευσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή», ανέφερε στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου Γιώργος Λακκοτρύπης.

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του τόπου μας είναι απόλυτα συνυφασμένες με τη βέλτιστη αξιοποίηση των γηγενών αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη. Όπως είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζετε, έχει πρόσφατα πιστοποιηθεί η υψηλή ποιότητα και η σημαντική ποσότητα φυσικού αερίου του κοιτάσματος Αφροδίτη στο Τεμάχιο 12, το οποίο με μέσο όρο τα 5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ανακάλυψη στη Λεκάνη της Λεβαντίνης. Επιπλέον, η κοινοπραξία των ENI και KOGAS, καθώς και η εταιρεία TOTAL, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών στα Τεμάχια 2,3 και 9 και 10 και 11 αντίστοιχα, προγραμματίζοντας την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων για εντοπισμό φυσικού αερίου ή και πετρελαίου, σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα.

Από την πλευρά της η κυβέρνησή μας, προχωρά με προσεκτικούς χειρισμούς στον σχεδιασμό της απαραίτητης υποδομής για την αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένου του τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, για σκοπούς εξαγωγής.

Είμαστε βέβαιοι ότι το τερματικό υγροποίησης, αλλά και γενικότερα η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ μας, θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της μετατροπής της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Είναι δε σημαντικό πως πέραν από τις πιθανές συνεργασίες με τις γείτονες χώρες, παρατηρούμε ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες του εξωτερικού για δημιουργία εγκαταστάσεων στην Κύπρο για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γεωτρήσεις έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, σε ολόκληρη τη Νοτιανατολική Μεσόγειο».


JULIAN
 LEE
Aναλυτής του Κέντρου Παγκοσμίων Ενεργειακών Μελετών του Ην. Βασιλείου 

Τις προοπτικές οι οποίες διανοίγονται από την τρίτη μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στο κυπριακό οικόπεδο Αφροδίτη, επισήμανε στο συνέδριο του EconomistJulian Lee, ο οποίος αναφέρθηκε στην αντίστοιχη δραστηριότητα του Ισραήλ αλλά και σε παρόμοιες διεργασίες στο Λίβανο. Ως προς τις εκδοχές εξαγωγής του φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου, αναφέρθηκε τόσο στην επιλογή των υποδομών LNG («την οποία προκρίνει η Κύπρος»), όσο και στην επιλογή του αγωγού ή προς Ιορδανία και Αίγυπτο ή προς Ελλάδα («αν και υπάρχουν μεγάλες τεχνικές δυσκολίες») ή προς Τουρκία («που παρουσιάζει επίσης δυσκολίες»). Ο ίδιος παρατήρησε ότι θα ήταν ένα μεγάλο βήμα για το Ισραήλ να αποφασίσει να υγροποιεί το φυσικό του αέριο σε μία δεύτερη χώρα, ένα σενάριο που, όπως είπε, απαιτεί μεγάλη διμερή εμπιστοσύνη τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική οπτική.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ
Διευθυντής Ερευνών, ΙΔΙΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Την εκτίμηση ότι οι υδρογονάνθρακες της Κύπρου δεν θα αποτελέσουν σπίθα ανάφλεξης, διότι «ούτε οι κρατικοί, ούτε οι επιχειρηματικοί, ούτε οι εξωτερικοί ισχυροί δρώντες έχουν να επωφεληθούν στο ελάχιστο κυρίως λόγω του ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι οριακή και δεν χωράει επιπλέον αντιπαραθέσεις», εξέφρασε από το βήμα του Economist στη Λευκωσία ο διευθυντής ερευνών, ΙΔΙΣ του Παντείου Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Φίλης. Συμπλήρωσε δε ότι οι ενεργειακοί πόροι θα διευκολύνουν συμπράξεις ακόμη και μεταξύ κρατών που τα χωρίζουν πολλά. «Η πορεία προς την εκμετάλλευση (σ.σ. των ενεργειακών πόρων) είναι προδιαγεγραμμένη από την ίδια την αγορά», σημείωσε. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ μιας «επιτελικότερης συνεργασίας» Ελλάδας και Κύπρου στον συγκεκριμένο τομέα.

 

FIONA MULLEN
Διευθύντρια, Sapienta Economics

Αναλύοντας την εκδοχή μεταφοράς του φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω ενός αγωγού ο οποίος θα περνά από την Ελλάδα, η διευθύντρια τηςSapienta Economics Fiona Mullen επισήμανε ως πλεονεκτήματα τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά δίκτυα αγωγών και την προώθηση της διαδικασίας χωρίς την προηγούμενη επίλυση του Κυπριακού ως προαπαιτούμενης. Από την άλλη πλευρά, έκανε λόγο για μειονεκτήματα όπως το εκτιμώμενο υψηλό κόστος.


AYLA G
ÜREL
Senior Research Consultant, Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη, Όσλο (PRIO)

«Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τώρα είναι η ώρα για συμβιβασμό, παρά για περαιτέρω επιδείνωση των παραδοσιακών τους αντιπαλοτήτων», ανέφερε στην ομιλία της στο συνέδριο του Economist η υψηλόβαθμη εκπρόσωπος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη, Όσλο (PRIO) Ayla Gürel, σχολιάζοντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται για τις διεθνείς σχέσεις στην ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με τις ανακαλύψεις υδρογονανθράκων.


CHARLES 
ΕΛΛΗΝΑΣ
Πρόεδρος της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου

Έως το τέλος του 2015 θα έχουμε μία καλή εικόνα για τις ακριβείς ποσότητες φυσικού αερίου που υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο της Κύπρου, σημείωσε στο συνέδριο του Economist ο πρόεδρος της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου Χαράλαμπος Έλληνας, ο οποίος στο συνέδριο του Economist εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο προωθούμενος τερματικός σταθμός υγροποίησης στον Βασιλικό μπορεί να αποτελέσει έναν δορυφόρο φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε ως μία «σοβαρή εκδοχή» για το Ισραήλ τη μεταφορά των ενεργειακών αποθεμάτων του μέσω LNG.


GREGORY BEARD
Εμπορικός Διευθυντής, LNG, Noble Energy, ΗΠΑ

Για «παγκόσμιας κλάσης» ενεργειακά κοιτάσματα, όπως αυτά επιβεβαιώθηκαν από την πρώτη εκτίμηση στο οικόπεδο 12 της Κύπρου, έκανε λόγο στο συνέδριο του Economist στη Λευκωσία ο εμπορικός διευθυντής, LNG, της Noble Energy Gregory Beard, σημειώνοντας ότι η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μία σημαντική περιοχή για τη Noble, η οποία -όπως είπε- εργάζεται από κοινού με την κυπριακή κυβέρνηση για το πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το χερσαίο έργο LNG. 

Gold sponsor: PwC
Silver sponsors: J&P, Bank of Cyprus
Bronze sponsor: 
Noble Energy
Airline carrier: 
Aegean Airlines, Sponsor: On Telecoms 
Contributors: 
Cyprus Tourism Organisation, Nespresso, Coneq
Media partner: 
European Voice, Communication sponsor: Kathimerini Cyprus
Logistics supplier: 
DHL, IT sponsor: Sieben

14/11/2013

PRESS RELEASE
AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS
November 25th 2013

Hilton Park Nicosia

An open discussion with the Cypriot government, the troika, business representatives and prominent analysts is being hosted by The Economist Events on November 25th 2013 in Nicosia in association with the Jean Monnet Chair at the University of Nicosia and the European Parliament Office in Cyprus and is being supported by the Cyprus Chamber of Commerce and Industry.

The 9th Cyprus Summit entitled “Cyprus on the mend?” shall host top-flight speakers who will analyze issues regarding Cyprus’s stability programme, Cyprus’s changing financial and business landscape and developments on the eastern Mediterranean’s energy map.

The summit’s official opening shall be addressed by the President of the Republic of Cyprus Nicos Anastasiades, while the Cypriot Finance Minister Harris Georgiades, IMF’s representative in Cyprus Delia Velculescu, European Commission’s Dep. Director-General for Economic and Financial Affairs Maarten Verwey and European Central Bank’s advisor of Market Operations Analysis Division Isabel von Köppen Mertes take part in an open discussion on Cyprus’s stability programme under the chairmanship of The Economist’s Europe Editor John Peet. In the same context the alternate Greek Minister of Finance Christos Staikouras shall set forth the Greek experience aiming at drawing useful conclusions.

Latest developments in respect to the European Banking Union and prospects for Eurozone’s recovery shall be covered by the Vice-Chair of the Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament Pablo Zalba Bidegain, while the Rector and Jean Monnet Chair Holder of the University of Nicosia Michalis Attalides shall touch upon the Cyprus crisis and Cyprus-EU relations.

Cyprus’s changing financial services and business landscape shall be the topic of discussion for the chairman of Bank of Cyprus Christis Hassapis, the president of Cyprus Chamber of Commerce and Industry Phidias Pilides, the president of  Athens Chamber of Commerce and Industry Constantine Michalos, the professor of  Athens University of Economics and Business George Pagoulatos and the partner and head of assurance and advisory of PwC Cyprus Liakos Theodorou.

The US perspective on the way towards a solution on the Cyprus issue shall be given by the official luncheon’s keynote speaker US Ambassador to Cyprus John Koenig, while the Cypriot Minister of Energy, Commerce, Industry and Tourism Yiorgos Lakkotrypis will speak on prospects for recovery and development.

The latest developments in the energy sector shall be presented by Julian Lee, senior energy analyst of the Centre for Global Energy Studies, UK and by Constantinos Filis, research director, IIR of Panteion University. The session will be followed by a panel on Cyprus’s energy reserves, whereby Fiona Mullen, director of Sapienta Economics, Ayla Gürel, high-level representative of the Peace Research Institute Oslo (PRIO) and the Executive President of Cyprus National Hydrocarbons Company (CNHC) Charles Ellinas participate, while the business perspective shall be provided by the Commercial Manager, LNG of Noble Energy Gregory Beard and the senior advisor on business innovation in the Eastern Mediterranean of EP Global Energy Sherif El Diwany.

Gold sponsor: PwC
Silver sponsors: J&P, Bank of Cyprus
Bronze sponsor: Noble Energy
Airline carrier: Aegean Airlines, Sponsor: On Telecoms
Contributors: Cyprus Tourism Organisation, Nespresso, Coneq
Media partner: European Voice, Communication sponsor: Kathimerini Cyprus
Logistics supplier: DHL, IT sponsor: Sieben

31/10/2013

Economist Oxford Style Debate

ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ;

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας
Steve Bainbridge ΝΑΙ: 51,08%
Μιχάλης Ιακωβίδης ΟΧΙ: 48,92%

Με μικρή διαφορά (2,16%) επικράτησε η άποψη ότι οι δεξιότητες των νέων είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, μετά από ψηφοφορία του κοινού το οποίο στις 30 Οκτωβρίου παρακολούθησε debate του Economist στην Αθήνα .

Τις απόψεις τους αναμέτρησαν ο αναλύτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Steve Bainbridge και ο αναπλ. καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του London Business School Μιχάλης Ιακωβίδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο συντάκτης του περιοδικού Economist John Andrews. Την επίσημη έναρξη κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Country Officer της Citi Grant Carson.

Steve Bainbridge

«Ζητούμενο σε αυτό το debate δεν είναι να αποδείξει κανείς ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά να δώσει αυτοπεποίθηση στους νέους», σημείωσε ο κ. Bainbridge, ο οποίος τόνισε ότι οι προηγούμενες γενιές δεν ήταν καλύτερα καταρτισμένες από τη σημερινή. «Όταν ο Neil Armstrong ήταν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο γνώριζε κανείς ότι θα πήγαινε στο φεγγάρι; Φυσικά και όχι. Τον προετοίμασαν; Ασφαλώς και ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά και μετέφερε την πρόβλεψη ότι έως το 2025 αναμένεται να δημιουργηθούν στην ΕΕ περίπου 10 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.

«Διαμορφώνεται ένα είδος πόλωσης στην αγορά εργασίας. Οι περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης θα απαιτούν είτε πολύ υψηλές είτε στοιχειώδεις δεξιότητες».

Ο κ. Bainbridge μίλησε για μία παγκόσμια οικονομία η οποία «χρήζει επιδιόρθωσης» και επισήμανε προβλήματα όπως οι αυξανόμενες ανισότητες, η κλιματική αλλαγή και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού που θα αγγίξει τα 10 δις έως το 2060, αντιμέτωπος με περιορισμένους φυσικούς πόρους και πολιτικές εντάσεις μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον κ. Bainbridge, η νέα γενιά θα πρέπει να είναι προσαρμοστική, ευέλικτη, με φαντασία και αποφασιστικότητα, χωρίς προκαταλήψεις.

«Προτού ψηφίσετε, ρωτήστε τον εαυτό σας αν πραγματικά πιστεύει ότι τα παιδιά και τα εγγόνια σας θα σας απογοητεύσουν».

«Μόνο για ένα πράγμα δεν είναι προετοιμασμένη η νέα γενιά: για την ανεργία. Το ζήτημα είναι να δοθούν ευκαιρίες, ώστε να αξιοποιηθεί το υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι οι δουλειές σε όλα τα επίπεδα θα έχουν λιγότερη ρουτίνα, καθώς αυτή καλύπτεται ολοένα περισσότερο από την τεχνολογική εξέλιξη.

Μιχάλης Ιακωβίδης

«Προκειμένου να αντιμετωπίσει κανείς ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το εντοπίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιακωβίδης, εξηγώντας το σκεπτικό με το οποίο εξέφρασε την άποψη ότι η νέα γενιά δεν είναι επαρκώς καταρτισμένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του πανεπιστημίου, το οποίο κατά τη γνώμη του απευθύνεται ουσιαστικά στο 1% του πληθυσμού, λειτουργώντας με βάση χαρακτηριστικά άλλων εποχών.

«Μετά το 2009, αυξάνονται οι άνθρωποι που ψάχνουν δουλειά και συγχρόνως επιμένει η ανεργία. Έχουμε δημιουργήσει μη απασχολήσιμο ανθρώπινο δυναμικό».

«Δημιουργούμε ακόμη κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και ψυχολόγους. Ζητάμε ακόμη από τους νέους να αποστηθίζουν. Σήμερα όμως την πληροφορία την αντλεί κανείς εύκολα με μία αναζήτηση στο google», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το μυστικό της επιτυχίας πρέπει να σταματήσει να είναι μυστικό».

Σύμφωνα με τον κ. Ιακωβίδη, οι νέοι χρειάζονται σήμερα προσαρμοστικότητα, επαναθεώρηση των αξιών και συνδυαστική γνώση. «Οι σταθερές δεξιότητες, οι σταθερές εταιρείες και οι σταθερές καριέρες αποτελούν παρελθόν» σημείωσε και πρότεινε την εισαγωγή κοινωνικών εγχειρημάτων στην εκπαίδευση, τα οποία θα δεσμεύουν τους νέους σε πράγματα που μπορούν να αποβούν χρήσιμα για την κοινωνία.

«Η ανεργία στην Ελλάδα αντιμετωπίζει και διαρθρωτικό ζήτημα. Συχνά υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση των κατάλληλων ατόμων για κάποιες θέσεις εργασίας».

Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη στοχευμένων προγραμμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία θα δίνουν έμφαση σε εκείνους που μπορούν αλλά δεν γνωρίζουν τι να κάνουν.

John Andrews

«Το πλαίσιο της συζήτησης υπαγορεύεται από τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας στις ηλικίες 16-24 ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 60%».

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

«Μεγάλη σημασία έχουν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά κανείς έξω από την τυπική εκπαιδευτική διαδικασία (σύγχρονες τεχνολογίες, social media κ.ά.)».

Grant Carson

«Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αφορά το μέλλον των παιδιών και ευελπιστούμε οι ιδέες που διατυπώνονται σε αντίστοιχες συζητήσεις να μετουσιώνονται σε πράξεις. H Citi έχει χρηματοδοτήσει μία έρευνα που αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εύρεση εργασίας και στην εύρεση μιας αειφόρου εργασίας».

Ομιλίες: www.hazliseconomist.com
Φωτογραφίες: Facebook (The Economist Events for Greece, Cyprus and Malta)

With the support of WIND
Sponsor: Citi
Contributors: Diageo, Fujitsu, LSE (The Hellenic Alumni Association of the London School of Economics and Political Science)
Communication sponsors: Naftemporiki, Real News, Real FM
Powered by SAP
Internet communication sponsor: naftemporiki.gr
Logistics supplier: DHL
IT sponsor: Sieben


17/10/2013

PRESS RELEASE
The EU-Balkan Summit
October 17th-18th 2013, Sofia, Bulgaria


Laza Kekic
, Regional Director, Europe, Economist Intelligence Unit

The global economy was relieved after the agreement achieved by the Democrats and the Republicans in the USA in respect of the country's maximum limit of public debt, according to the Regional Director for Europe of the Economist Intelligence Unit Laza Kekic, who welcomed the delegates of the Economist’s EU-Balkan Summit in Sofia: "The good news is that the US avoided and prevented the worst".

JOAN HOEY, Senior Analyst and Regional Editor, Europe, Economist Intelligence Unit

Slow recovery of the Balkan economies with growth rate between 1-2% on average was the 2013 forecast provided by Joan Hoey, Senior Analyst and Regional Editor of the Economist Intelligence Unit during the opening session of the Economist's EU-Balkan Summit in Sofia. Apart from Croatia, which is expected to meet a recession, the rest of the Balkans will present a slight growth (0.6% Bulgaria, 2% Romania).

Describing the difficulties that the region is facing, Ms Hoey spoke of "fragile" exports. She additionally referred to the absence of large bank loans, which in the recent past contributed significantly to the development of the Balkan countries. The EIU's senior analyst spoke of high levels of corruption, unemployment and aging population, as well as of high political risk, which is particularly discouraging for the foreign investors.

Ms Hoey recommended the Balkan governments to intensify their efforts to combat bureaucracy and improve the regulatory framework for entrepreneurship and education in order to improve investment prospects in the region. 

Referring to the risk regarding the euro zone's cohesion, Ms Hoey expressed the opinion that it has been narrowed but not eliminated, adding that Greece still remains the greatest risk. Within the same context, EIU's senior analyst also made reference to the major European economies of Italy and Spain. She concluded, however, that the possibility of  a country-member exiting the euro zone now is relatively low.

PLAMEN ORESHARSKI, Prime Minister of Bulgaria

"The important thing is that the crisis didn't kill us", the Bulgarian Prime Minister Plamen Oresharski said paraphrasing a famous quote during the official opening of the Economist's EU Balkan Summit in Sofia. 

The Prime Minister of Bulgaria expressed the view that his country has dealt successfully with the challenge of the European economic crisis and furthermore stood with emphasis in favour of a regulatory framework which will encourage private initiative and free market. 

Mr Oresharski talked about weakened competitiveness among the big euro zone economies, which has consequently affected the rest of the European countries. Within this context, he spoke of foreign investment shrinkage which has significantly reduced productive activity in Bulgaria. 

Among other things, he estimated that the Bulgarian banking system remains stable "with adequate liquidity and no toxic products", he spoke of "excellence" of the Bulgarian trade in the Balkans and noted the low taxation at the level of 10%.

In parallel, the Prime Minister said that there is need for better administration of the state enterprises and also for greater emphasis in the fields of innovation and exports.

When asked what his advice would be -based on his experience- towards younger EU members such as Croatia, he prompted to speed up structural reforms, not as an obligation towards Brussels, but as a necessary prerequisite for the reinforcement of entrepreneurship. 

Replying to a relative question, he denied that the government policy of fiscal discipline is responsible for the recent extensive demonstrations in Bulgaria, adding that the Bulgarians are the first that have demostrated against options of fiscal looseness.

Asked to comment on the prospects of cooperation with China, he expressed the desire of Sofia for "serious Chinese investments which will enhance the technological dynamics of Bulgaria".

LIVIU-NICOLAE DRAGNEA, Deputy Prime Minister and Minister of Regional Development and Public Administration, Romania

The need for cooperation among the Balkan countries aiming at growth of employment was stressed by the Deputy Prime Minister and Minister of Regional Development and Public Administration of Romania Liviu-Nicolae Dragnea during his official opening speech at The Economist’s EU-Balkan Summit in Sofia.

Referring to the broader perspective of the Balkans, he noted: “Growth rates may still be low, but
steps are being taken in the right direction to achieve the dynamics, which will combat the regions problems and disputes”.

Mr Dragnea also said that he identifies opportunities for cooperation between the Balkan countries and the euro zone in the field of infrastructure and especially in the public energy projects.

In parallel, the Romanian deputy minister noted that the Balkans should reinforce their online accessibility and placed emphasis on the constructive management of EU funds coming from the accession of Balkan countries in the EU.  

Following a relative question, he expressed Romania’s intention for close cooperation with China, noting that projects in the fields of infrastructure, energy and mining are already being discussed.

ROSEN PLEVNELIEV, President of Bulgaria

The dynamic activity that is being developed in the Balkan region through the EU’s investment programme of 40 billion euros by 2020 was highlighted by Bulgaria’s President Rosen Plevneliev, the keynote speaker of The Economist EU-Balkan Summit’s official gala dinner.

Mr Plevneliev spoke of significant improvement of bilateral relations within the Balkans – he also made reference to the bilateral relations between Turkey and Greece – in the sense that it holds prospects for prosperity. Within this context, he urged the investors to trust the broader region.

Referring to the risks towards this direction, he spoke of lack of common infrastructure and investments that will create new jobs, of deficits in institutions, as well as of problems arising from bureaucracy.

The Bulgarian president made special reference to the field of energy, expressing satisfaction for the “green light” regarding TAP. However, he pointed out the promoted interconnection between Bulgaria and Greece in the field of natural gas and also the need for further cooperation in the energy sector with Serbia and Croatia. He also expressed hope that Bulgaria will be able to connect to TAP through the Greek network thus also benefiting from the pipeline.

Mr Plevneliev pointed out that Bulgaria is the link between Europe and Asia, a fact that can be used constructively in the markets’ interconnection. 

Referring to the economic relations of Bulgaria with its neighbouring countries, the Bulgarian president cited the following figures as far as bilateral trade is concerned: Turkey $ 5 billion (another $1 billion to follow), Serbia $ 700 million, Croatia $ 7 million.

Mr Plevneliev also noted the growing exchange of tourists with Greece, stressing that the Balkans welcome 1,5 million tourists annually. 

 

08/10/2013

PRESS RELEASE 

The conditions under which the Balkan countries are attempting to achieve the goal of sustainable development will be discussed by high-level politicians, senior business executives and financial analysts during the Economist’s EU-BALKAN SUMMIT, to be held in Sofia on October 17th – 18th 2013.  

The summit’s official opening shall be addressed by the Prime Minister of Bulgaria Plamen Oresharski and the deputy Prime Minister of Romania Liviu-Nicolae Dragnea, while an official gala dinner will be held with guest of honour the President of Bulgaria Rosen Plevneliev.   

In the complex environment shaped by the general financial and political crisis, weaknesses, advantages and prospects for the wider Balkan region shall be discussed by Srpska’s President Milorad Dodik, deputy Prime Minister of Albania Niko Peleshi, deputy Prime Minister of Bulgaria Daniela Bobeva and Greece’s deputy Minister of Foreign Affairs Dimitris Kourkoulas.   

Within this context, Economist Intelligence Unit’s prominent editors and analysts Laza Kekic and Joan Hoey shall provide a forecast on the Balkan region. 

Among others, the banking outlook for the Balkans shall be given by the Group Chief Economist of Piraeus Bank Ilias Lekkos, while immediate priorities for banking and business in the region shall be analyzed by Oxford University’s Visiting Fellow Max Watson, EBRD’s senior economist Peter Sanfey and The World Bank’s country sector coordinator for the western Balkans Wolfgang Fengler

The importance of attracting investments will be discussed by The Hon. Sergio Marchi, chairman of the advisory board of Arton Capital and Milen Keremedchiev, vice-president business development of Arton Capital Bulgaria and the prospects for IT and Telecoms will be analyzed by Pat Gelsinger, CEO of VMware, USA.    

The liberalization of the energy market and opportunities for joint ventures shall be addressed by Andreas Mitafidis, Director of the Energy Management Division of the Greek Public Power Corporation, while the developments in the energy sector will be thoroughly discussed by the Bulgarian deputy minister of economy and energy Ivan Ayolov along with DEPA’s (Greek Public Gas Corporation) chairman and CEO Harry Sachinis, IGI Poseidon’s CEO Elio Ruggeri and TAP’s managing director Kjetil Tungland.

Platinum sponsor: Arton Capital
Gold sponsors: Piraeus Bank, Greek Public Power Corporation, Greek Public Gas corporation, Edison, IGI Poseidon, Trans Adriatic Pipeline (TAP)
Silver sponsor: Corporate Commercial Bank
Bronze sponsor: EY
International broadcast partner: CNN International
Media partner: European Voice
Sponsors: On Telecoms, Audi
Communication sponsors: BNT, 24 chasa, Trud, Naftemporiki
Internet Communication sponsor: naftemporiki.gr
Logistics supplier: DHL, IT sponsor: Sieben
Supporting organisations: British-Bulgarian Chamber of Commerce, Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgarian-Nordic Chamber of Commerce, Chamber of Commerce and Industry of Romania,Chamber of Economy of Montenegro, Hellenic Business Council in Bulgaria, SEVE Greek International Business Association, PR Agency: Creative Solutions

20/6/2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Economist Debate
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ
ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ;
20 Ιουνίου 2013, Divani Apollon Palace & Spa, Βουλιαγμένη

ΝΑΙ: 76,38%
ΟΧΙ: 23,62%

Θα έπρεπε η Ελλάδα να προχωρήσει σε μία μονομερή οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αυτό αποφάνθηκε μετά από ψηφοφορία το κοινό σε σχετικό debate που διοργάνωσαν τα Economist Events και η Hazlis & Rivas στην Αθήνα. Προηγήθηκαν αντίστοιχες εισηγήσεις από τον Θεόδωρο Καρυώτη και τον Χρήστο Ροζάκη, όπως και σχόλια από τους Ιωάννη Μάζη και Πέτρο Λιάκουρα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πανεπιστημιακό Σύστημα του Μέρυλαντ, ΗΠΑ
Ο κ. Καρυώτης εξέφρασε την άποψη ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, επί της ουσίας, η ανακήρυξη ΑΟΖ αποτελεί εξ ορισμού μονομερή πράξη η οποία «δεν απαιτεί τη συγκατάθεση κανενός». Υπογράμμισε δε πως έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 134 αντίστοιχες ενέργειες. «Η Κύπρος το έκανε το 2004 και δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας πως σε μονομερή ανακήρυξη ΑΟΖ προέβη και η Τουρκία το 1986 στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο διπλωματικό λάθος, καθώς βασίστηκε στην αρχή της μέσης γραμμής, «την οποία η ίδια χώρα τόσο απεχθάνεται».

«Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν διεξαχθεί 53 συναντήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα. Δεν έχουν καταλήξει πουθενά».

Αναφερόμενος εκ νέου στην περίπτωση της κυπριακής ΑΟΖ, παρατήρησε ότι η ΕΕ στήριξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Τάχθηκε άλλωστε υπέρ της παρέμβασης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς την κατεύθυνση μιας αντίστοιχης κοινής πολιτικής Ελλάδας – Κύπρου – Ιταλίας – Μάλτας.

«Το γεγονός ότι τα δικαιώματα αλιείας ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΕ τεκμηριώνει την έννοια της ευρωπαϊκής ΑΟΖ».

«Ήρθε η ώρα», διαμήνυσε ο κ. Καρυώτης, υπογραμμίζοντας ότι η ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ συνιστά ζωτικό θέμα για την ενεργειακή επιβίωση της Ευρώπης. Υπερασπιζόμενος την ανάλυση σύμφωνα με την οποία η ελληνική ΑΟΖ είναι συγχρόνως ευρωπαϊκή ΑΟΖ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Καστελλόριζο δεν είναι μόνο νησί της Ελλάδας αλλά και νησί της ΕΕ».

«Η ΕΕ έχει προειδοποιήσει την Τουρκία ότι αν δεν λύσει τις διαφορές στη θάλασσα, δεν θα γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου, Συμβούλιο της Ευρώπης
Λόγω των ιδιότυπων γεωγραφικών συνθηκών της περιοχής οι οποίες δεν επιτρέπουν την πλήρη άσκηση του δικαιώματος στην οριοθέτηση της ΑΟΖ (το διεθνές δίκαιο προβλέπει 200 ν.μ. οικονομικής ζώνης, ωστόσο, εν προκειμένω, δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα 400 ν.μ.), η Ελλάδα οφείλει προηγουμένως να συνδιαλλαγεί με τις γειτονικές χώρες, υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Ροζάκης, ο οποίος συν τοις άλλοις υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι η χώρα να αποφύγει τη δημιουργία νέων «μετώπων» στη σημερινή αρνητική συγκυρία.

«Η ευρωπαϊκή ΑΟΖ αποτελεί ένα πλάσμα το οποίο δεν υφίσταται. Η διεθνής σύμβαση του 1982 υπαγορεύει ότι η ΕΕ δεν αποκτά αυτοδύναμα δικαιώματα».

Όπως είπε, το άρθρο 74 της διεθνούς σύμβασης, η οποία υπογράφηκε το 1982, προσδιορίζει πως η οριοθέτηση ΑΟΖ προκύπτει βάσει προηγούμενης συμφωνίας στη βάση του διεθνούς δικαίου και άρα μία μονομερής ανακήρυξη ΑΟΖ χωρίς τη μεσολάβηση διαπραγμάτευσης με τις γειτονικές χώρες θα έθετε σε κίνδυνο το βασικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στις διεθνείς της συνδιαλλαγές: το γεγονός ότι παραδοσιακά έχει σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

«Αν η Ελλάδα προβεί σε μονομερή ανακήρυξη χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση, μπορεί ξαφνικά η Τουρκία ‘να τραβήξει μία γραμμή’ στο μέσο του Αιγαίου».

Οι περιπτώσεις τις οποίες επικαλέστηκε ο κ. Καρυώτης ως επιτυχημένα παραδείγματα μονομερών ανακηρύξεων ΑΟΖ αφορούν σε κράτη τα οποία δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα με άλλες χώρες, πρόσθεσε ο κ. Ροζάκης και συμπλήρωσε: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις (σ.σ. με την Τουρκία), τότε μπορούμε να οριοθετήσουμε ΑΟΖ, ενεργοποιώντας εσωτερικό νόμο ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα οριοθέτησης μέσης γραμμής ίσης απόστασης, ελλείψει συμφωνίας. Πρέπει όμως πρώτα να γίνει η προσπάθεια για συμφωνία και μετά να προβούμε σε μία αντίστοιχη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, θα δώσουμε την ευκαιρία στους συμμάχους μας να μας βοηθήσουν».

«Προτείνω απλώς τη σύννομη διαδικασία από μία χώρα που έχει ανάγκη να είναι σύννομη, διότι τυχόν αυθαιρεσίες θα τη φέρουν σε δύσκολη θέση».

ΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
Ο καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Μάζης διαπίστωσε ότι οι δύο ομιλητές δεν διαφωνούν επί της ουσίας, χαρακτήρισε ρεαλιστική προοπτική τη μονομερή ανακήρυξη ΑΟΖ και σημείωσε για την Τουρκία: «Αν επιθυμεί την ένταξη στην ΕΕ, θα πρέπει να κάνει κάτι με το casus belli».

Ο  επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς Πέτρος Λιάκουρας διευκρίνισε ότι η ανακήρυξη ΑΟΖ δεν συνεπάγεται αυτομάτως την άσκηση δικαιωμάτων, επισήμανε τα προβλήματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές αντιλήψεις των εμπλεκομένων χωρών και πρόσθεσε ότι η διεθνής σύμβαση του 1982 αναδεικνύει την επίτευξη συμφωνίας ως μόνιμη λύση και ασφαλή μέθοδο επικύρωσης.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Τούρκος διπλωμάτης, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση, ζήτησε και έλαβε τον λόγο ώστε να επισημάνει ότι το διεθνές δίκαιο προκρίνει την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη για ανάλογα ζητήματα. Ο ίδιος διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ποιος είναι ο στόχος μια μονομερούς πράξης από μία χώρα όταν είναι γνωστό ότι η άλλη πλευρά προβάλλει ενστάσεις και μίλησε για την ανάγκη συνεννόησης προκειμένου -όπως είπε- να μην υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
«Όσοι τάσσονται υπέρ της οριοθέτησης ΑΟΖ, ουσιαστικά ζητούν να κηρυχθεί διεθνής νόμος, διότι εφόσον διαφωνήσει η άλλη πλευρά, το ζήτημα θα εξεταστεί από το διεθνές δικαστήριο και άρα θα προκύψει λύση».

«Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε άμεσα. Αύριο (μεταφορικά) έρχονται στη χώρα πετρελαϊκές εταιρείες. Θα πάμε να ‘τρυπήσουμε’ ή όχι; Προσοχή, μην μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά την οποία θα αφήσουμε όλες τις εξουσίες στους δικηγόρους και θα καταλήξουμε για τα επόμενα 100 χρόνια να συζητάμε...»

«Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι Ευρώπη, τότε τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης».

«Γιατί δεν ξεκινάμε από τα εύκολα; Γιατί δεν οριοθετούμε πρώτα ΑΟΖ με την Ιταλία; Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε μια διαδικασία, επί της ουσίας, ευρωπαϊκής ΑΟΖ».


Facebook: The Economist Events for Greece, Cyprus and Malta
Twitter: @Economist_GR

Official supporting organization: University of Piraeus, Department of International and European Studies
With the support of WIND
Sponsor: Citi
Contributors: DEPA, Fujitsu
Communication sponsors: Naftemporiki, Real News, Real FM

Powered by SAP
Internet communication sponsor: naftemporiki.gr
Logistics supplier: DHL
IT sponsor: Sieben

 

 

 29/5/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ο Συνέδριο Ενέργειας
29 Μ
αΐου 2013, Βρυξέλλες


Win - win το ενεργειακό παιχνίδι στη ΝΑ Μεσόγειο
Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κύπρο δεν είναι τουρκικά, διαμήνυσε σήμερα από το βήμα του συνεδρίου ενέργειας του Economist στις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την ενέργεια Günther Oettinger, κληθείς να σχολιάσει τις αιτιάσεις της Άγκυρας απέναντι στην εν εξελίξει διαδικασία αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της περιοχής. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα συνεχιστούν πάνω σε μία πραγματιστική βάση.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Κύπρος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και χαρακτήρισε τις προοπτικές οι οποίες διανοίγονται στον τομέα του φυσικού αερίου «win - win» για όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Υπό αυτήν την έννοια, δήλωσε βέβαιος ότι η Τουρκία θα τηρήσει μία εποικοδομητική στάση, καθώς έχει και η ίδια να αποκομίσει πολλά οικονομικά οφέλη μέσα από τη μεταφορά των πόρων.

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο ενεργειακό μείγμα της έως το 2020, ακριβώς όπως όλες οι χώρες - μέλη της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε τις δυνατότητες ανάπτυξης της παραγωγής ηλιακής ενέργειας, οι οποίες κατά τη γνώμη του είναι σε θέση να καταστήσουν την Ελλάδα αντίστοιχο εξαγωγέα σε όλη την Ευρώπη.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Ήλιος», παρατήρησε ότι κάποιες χώρες – μέλη της ΕΕ ενδιαφέρονται ήδη να επενδύσουν, ωστόσο, μίλησε για την ανάγκη να προηγηθούν στην Ελλάδα περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση απελευθέρωσης της αγοράς, διευκόλυνσης χρηματοδοτήσεων, διασφάλισης εγγυήσεων κ.ο.κ.

Αναφορικά με τις ενστάσεις της Ρωσίας ως προς το τρίτο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ, ο κ. Oettinger τόνισε την προσήλωση της Ένωσης στη διαφοροποίηση των πηγών και των προμηθευτών με στόχο τον καλύτερο δυνατό ανταγωνισμό προς όφελος της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. «Το μονοπώλιο δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο εμείς μπορούμε να παίξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρωσία, αλλά συγχρόνως θα αναζητεί και νέους προμηθευτές.

Άλλωστε, ερωτηθείς γιατί η Γερμανία πετυχαίνει καλύτερες τιμές κατά την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημείωσε ότι το Βερολίνο έχει περισσότερες επιλογές εφοδιασμού και άρα καταφέρνει να μειώνει το κόστος.

Ένας κόσμος... γεμάτος ενέργεια
Η Κίνα θα παραμείνει ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας, η κατανάλωση στις ΗΠΑ θα μείνει σχετικά σταθερή, η Ινδία και η Ρωσία θα καταναλώσουν περισσότερους ενεργειακούς πόρους απ’ ό,τι η Γερμανία και η Ιαπωνία, η ενεργειακή κατανάλωση θα αυξηθεί από 11,654 mtoe (2010) σε 15,311 mtoe και o άνθρακας θα παραμείνει η βασική πηγή ρύπων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της πρόβλεψης του Economist Intelligence Unit για το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο με ορίζοντα το 2020, όπως τα διατύπωσε ο Consultant Editor του The Economist John Andrews στο συνέδριο ενέργειας του περιοδικού που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη:

Η Ασία και η Μέση Ανατολή θα οδηγήσουν την αύξηση της ζήτησης.

 • Η Βόρεια Αμερική θα οδηγήσει την αύξηση της παραγωγής.
 • Η Βραζιλία σχεδόν θα διπλασιάσει την παραγωγή πετρελαίου έως το 2020.
 • Στην Ευρώπη η αύξηση της ζήτησης θα είναι φειδωλή.
 • Το σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα οδηγήσει την αύξηση της παραγωγής αερίου.
 • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας «θα περάσουν δύσκολα» στις ΗΠΑ χάρη στο πλεόνασμα φυσικού αερίου.
 • Η πυρηνική πολιτική της Ιαπωνίας παραμένει αβέβαιη μετά τη Φουκουσίμα.
 • Η Ιαπωνία έχει μεγάλα σχέδια για την ηλιακή ενέργεια.


Το πολιτικό ρίσκο επισκιάζει την ενεργειακή δυναμική της ανατολικής Μεσογείου
Τις σύνθετες πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες της ανατολικής Μεσογείου (Τουρκία, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος κ.ά.) ως ιδιαίτερο εμπόδιο για την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων της περιοχής επισήμανε μιλώντας στο 3ο Συνέδριο Ενέργειας του Economist που διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο υψηλόβαθμος εκπρόσωπος του German Marshall Fund of the United States Ian Lesser, ο οποίος στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε και την παράμετρο της κρίσης στη Συρία. Παράγοντα – κλειδί για τις εξελίξεις χαρακτήρισε «τι προτίθεται και τι δεν προτίθεται να κάνει» η Τουρκία. Αν και εμφανίστηκε μάλλον απαισιόδοξος αναφορικά με το επίπεδο συνεργασίας το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί σε αυτό το πεδίο, χαρακτήρισε περισσότερο ρεαλιστική την προοπτική συνεννόησης σήμερα, σε σύγκριση με τα δεδομένα προ 20 ετών.

Ρωσικός «πάγος» στο ευρωπαϊκό πακέτο ενέργειας
Την εντατικοποίηση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ και τη Ρωσία, με ορίζοντα το 2050, επισήμανε σήμερα από το βήμα του Economist στις Βρυξέλλες ο πρέσβης Vladimir Chizhov, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην ΕΕ, ο οποίος ωστόσο έκανε λόγο για «παραφωνίες» οι οποίες προκύπτουν μέσα από το τρίτο ενεργειακό πακέτο της Ένωσης.

Ειδικότερα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Μόσχας αναφορικά με περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ με στόχο την αποφυγή μονοπωλιακών καθεστώτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι κανόνες τους οποίους εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες περιορίζουν τις επενδυτικές προοπτικές των ρωσικών εταρειών, οι δυνατότητες των οποίων συνιστούν, όπως είπε, «φυσικό φαινόμενο» που θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παρέθεσε ο κ. Chizhov, η Ρωσία καλύπτει το 30% των αναγκών της Ευρώπης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. 

Το φυσικό αέριο είναι εδώ 
«Μέσα από την επιλογή του φυσικού αερίου, η ενέργεια στην ΕΕ μπορεί να είναι ασφαλής, ανταγωνιστική αλλά και καθαρή», διαμήνυσε από το βήμα του Economist σήμερα στις Βρυξέλλες η Γενική Γραμματέας της Eurogas Beate Raabe, η οποία επισήμανε τη δυναμική τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον τομέα της μεταφοράς. Όπως είπε, το φυσικό αέριο αποτελεί τον πιο φτηνό τρόπο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (παράγει κατά 50% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με τον λιγνίτη). Σε αυτό το πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση για την εκπόνηση μιας ξεκάθαρης, μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής πολιτικής με προοπτική στον τομέα του φυσικού αερίου.

Η Ευρώπη χρειάζεται εναλλακτικές
Την πεποίθηση ότι η προοπτική του ενεργειακού διαδρόμου Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό συμφέρον και άρα οφείλει να διατηρηθεί εξέφρασε η ευρωβουλευτής Νίκη Τζαβέλα, μιλώντας σήμερα στο Συνέδριο Ενέργειας του Economist στις Βρυξέλλες. «Υπάρχει προβληματισμός διότι οι παρόντες σχεδιασμοί μεταφοράς καθιστούν την Τουρκία μονοπωλιακό εταίρο της Ένωσης στις χώρες μεταφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενη ευρύτερα στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, η ίδια προέταξε το τρίπτυχο: «ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια προμήθειας, βιωσιμότητα». Επισήμανε δε τη σημασία εξερεύνησης πιθανών ενεργειακών πόρων εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.


Πεδίο δόξης λαμπρόν για τον Νότιο Διάδρομο
Tην εξάρτηση της ΕΕ στις εισαγωγές, εν μέσω περαιτέρω μείωσης των πηγών εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, επισήμανε στο συνέδριο ενέργειας του Economist στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος του Νοτίου Διαδρόμου της BP Shah Deniz II Development John Baldwin. Ο ίδιος προέβλεψε ότι η ανάπτυξη του φυσικού αερίου θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το πλαίσιο, περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του Νοτίου Διαδρόμου ο οποίος ενώνει το κοίτασμα του Sah Deniz στην Κασπία με την ευρωπαϊκή αγορά.


Ο ΤΑP για τον Νότιο Διάδρομο
Επένδυση ιστορικών προδιαγραφών χαρακτήρισε τον Νότιο Διάδρομο Αερίου στη σημερινή του ομιλία στο συνέδριο ενέργειας του Economist στις Βρυξέλλες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΡ Kjetil Tungland, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του προτεινόμενου αγωγού ΤΑP, τον οποίο στηρίζουν μέσω διακρατικής συμφωνίας οι Ιταλία – Ελλάδα – Αλβανία.


Ο Nαμπούκο για τον Νότιο Διάδρομο
Με το σύνθημα «ο Ναμπούκο γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κασπία», ο διευθυντής εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Nabucco Christian Dolezal αναφέρθηκε στα βασικά σημεία της έτερης πρότασης για τον Νότιο Διάδρομο Αερίου, παραθέτοντας σήμερα ομιλία στο συνέδριο ενέργειας του Economist που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.


Ελλάδα: Υδρογονάνθρακες και TAP υπό τη σκιά των μνημονίων
«Είμαστε σε θέση να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής», διαμήνυσε από το βήμα του συνεδρίου ενέργειας του Economist στις Βρυξέλλες ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, επικαλούμενος αναλύσεις και οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι κατά τη γνώμη του επιβεβαιώνουν τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, την ανάκτηση της αξιοπιστίας και τη σταδιακή κάλυψη του κενού ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Μαθιουδάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα συνεισφέρει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της ΕΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο αγωγός ΤΑΡ θα προτιμηθεί ως η καλύτερη επιλογή για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία στην Ευρώπη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρόσφατες ανακαλύψεις στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες της Κύπρου και του Ισραήλ, υπό το πρίσμα ότι διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, επισήμανε τη δυναμική η οποία παρατηρείται μέσα από την προωθούμενη εξερεύνηση των πιθανών ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, τονίζοντας ότι είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των στοιχείων, τα οποία συλλέχτηκαν από τις έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος και στη νότια Κρήτη (έως το τέλος του 2013 θα υπάρχει μία καθαρή εικόνα για τις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ είναι σε εξέλιξη αντίστοιχες διεργασίες στον Πατραϊκό Κόλπο, στα Ιωάννινα και στο Κατάκολο).

Ο κ. Μαθιουδάκης μίλησε για ταυτόχρονη προσπάθεια ανοικοδόμησης των τομέων του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ευθυγράμμιση με το τρέχον πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.