EASTMED INFRASTRUCTURE IN THE NEXT DECADE
Economist event banner

April 11th 2019

Emily Mansfield

Violeta Bulc (Greek speech)


April 12th 2019

Emily Mansfield

Violeta Bulc (Greek text)

Christos Spirtzis (Greek text)

Kostas Hatzidakis (Greek text)

George Peristeris (Greek text)

Guillaume Le Bris

Ioannis Kaltsas

Konstantinos Petropoulos

David Wright (English speech)

Nikos Stathopoulos

Yiannis Economidis (English presentation)

Thanos Vourdas

Bill Halkias

Theodoros Papadopoulos (Greek presentation)

Philippos Tsalides (English presentation)

Thanos Psathas

Nikolaos Mantzoufas (Greek presentation)

Stephane Heddesheimer (English presentation)

George Agrafiotis

Theodore Zitounis

Dimos Sapidis

Nektarios Santorinios (Greek text)

Sotirios Theofanis

Aris Xenofos

Nektarios Demenopoulos

George Tziallas

Demetrios Iatrides

Dimitrios Dimitriou (English presentation) (Greek text)

  
 
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner