THE METAMPORPHOSIS OF GREECE AND THE ROLE OF THE INSURANCE INDUSTRY
Economist event banner

Thursday March 30th 2017

Yannis Stournaras (Greek speech) (English speech)


Friday March 31st 2017

Christophoros Sardelis (Greek speech) (English presentation)
Peter Bofinger (English presentation) (Greek text)
Åsa Johansson (English presentation)
Platon Tinios
Anastasios Petropoulos (Greek text)
Yiannis Vroutsis
Anna Diamantopoulou
Dimitrios Mazarakis
Efi Koulouridi
Dimitrios Bourlos
Vassilis Oikonomou
Giorgos Veliotes (Εnglish presentation)
Konstantinos Konstantinidis (English presentation)
Lycurgus Liaropoulos (Greek presentation)
Heracles Daskalopoulos (Greek speech) (Greek presentation)
Evi Hatziandreou
David Sislen (Εnglish presentation)
Harry Theoharis
Stavros Konstantas (Greek speech)
Stavros Krasadakis (Εnglish presentation)
Stefano Bellandi (Εnglish presentation)
Yannis Perlepes
George Zafiris (Greek speech)
Ioannis Tozakidis (Greek speech)
Pantelis Pitoglou (Greek speech)
George Foufopoulos (Greek speech)
Zak Soussis (Greek speech)
Vaggelis Abeliotis (Greek speech)
Marina Drakatou
László Andor (English presentation)

Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner