THE FUTURE WORKPLACE:
Economist event banner
March 28th 2019

Maximilien Lambertson
Kostas Gavroglu (Greek text)
Niki Kerameus (Greek text)
Georgios Markopouliotis (Greek text)
Anna Diamantopoulou (English presentation - Greek text)
Kostas Axarloglou (English presentation - Greek text)
Nikos Chatzinikolaou
Konstantinos Kyranakis
Manolis Vlatakis
Nikolaos Mavridis
Stelios Bollanos
Christina Bogiatzi (Greek presentation)
Popi Kalaitzi (Greek presentation)
Giorgos Patoulis
Yannis Pagoulatos
Rigas Potiropoulos
Roula Bachtalia
Elina Kordali
Yiannis Gavrielides
Anastasios Spanidis
Steve Bainbridge (Greek text)
Stefanos Zarkos (English speech)
Stavros Lagousis (English presentation)
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner