TAKING CYBERSPHERE TO THE NEXT LEVEL
Economist event banner
March 18th 2019

John Andrews
Mariya Gabriel
Nikos Pappas
Anna Michelle Asimakopoulou (English presentation) (Greek speech)
Rami Efrati
Aidan Ryan
Kyriakos Pierrakakis
Nimrod Kozlovski (English speech)
Yannis Sirros (Greek presentation)
Konstantinos Megas
Dimitris Tsapoulis
Ioannis Damianos
Konstantinos Kokkalis
Dan Blumberg (English presentation)
Katerina Pramatari (English presentation)
Isidoros Sideridis (English presentation)
Ram Aviram
Vassilis Kikilias
Andreas Derdemezis (English presentation)
Leonidas Panagopoulos
Stavroula Kampouridou
George Tsinos (English presentation)
John Fokker
Marianna Pyrgioti (Greek presentation)
Christos Onoufriou
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner