DIGITAL METAMORPHOSIS
                                                                                                                                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέδριο Economist
Ψηφιακή Μεταμόρφωση
Επιτυγχάνοντας ανάπτυξη σε τράπεζες και σε επιχειρήσεις
8 Οκτωβρίου 2018
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

                                                                                                                                           Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

«Σήμερα έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ευρωστία και την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος και οι ελληνικές τράπεζες έχουν βελτιώσει όλους τους χρηματοοικονομικούς τους δείκτες, ρευστότητας και καταθέσεων, κεφαλαιακής επάρκειας, μείωσης των NPEs, πρόσβασης στις αγορές και χρηματοδότησης της οικονομίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος Καραμούζης, σχολιάζοντας την τρέχουσα συγκυρία για τις ελληνικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε: «Πολλά κρίσιμα ζητήματα έχουν επιλυθεί, το νέο θεσμικό πλαίσιο μας λύνει τα χέρια, αρκετές όμως προκλήσεις τις έχουμε ακόμη μπροστά μας και πρέπει να τις χειριστούμε με αποφασιστικότητα, σχέδιο, συνεργασία και υπομονή». Ειδικότερα, επεσήμανε τρεις παραμέτρους από τις οποίες θα κριθεί και η μάχη του ανταγωνισμού:

Πρώτον, «από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε αποτελεσματικά και να μειώσουμε ταχύτατα το σημαντικό ύψος των NPEs, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική μας ευρωστία, την πρόσβαση στις αγορές και την εμπιστοσύνη πελατών, αγορών και εποπτικών αρχών».

Δεύτερον, «από την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της τεχνολογικής μας αναβάθμισης, καθώς και της λειτουργικής και επιχειρησιακής μας προσαρμογής, κυρίως, την επιτυχή εμπορευματοποίηση των νέων front and back office  ψηφιακών εφαρμογών με ανταγωνιστικό κόστος».

Τρίτον, «από την ικανότητα της κάθε τράπεζας να ενισχύει καθημερινά τα άυλα και ποιοτικά στοιχεία του ανταγωνισμού, που αποτελούν και το διαρκές και μονιμότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κυρίως να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, την άριστη εξυπηρέτηση, την ισχυρή εταιρική ταυτότητα, την ικανοποίηση, την εργατικότητα και αφοσίωση του προσωπικού, την εκτίμηση και αναγνώριση της κοινωνίας, την εμπέδωση εσωτερικής κουλτούρας επιχειρηματικότητας, διαφάνειας, εντιμότητας, καθήκοντος και συνεργασίας, καθώς και την προσήλωση του οργανισμού στη συνετή διαχείριση κινδύνων».

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, ιδιαίτερα επιμέρους μικρά θέματα ανά τράπεζα «πρέπει να επιλύονται ταχύτατα, δεν πρέπει να αφήνονται να μετατρέπονται αναίτια σε ευρύτερο συστημικό πρόβλημα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, το καλό κλίμα και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των αγορών είναι κρίσιμες  μεταβλητές για να συμβάλουν στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς υπέρμετρο οικονομικό κόστος.


Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή. Είναι εδώ, και πρέπει να τον διαχειριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, τονίζοντας ότι το τραπεζικό σύστημα καλείται να περάσει στη νέα εποχή συναλλαγών, με ανταγωνιστές τους νέους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι, μέσα σε μία πενταετία, και ενώ θα έχουν εξαφανιστεί πολλοί νεοεισερχόμενοι παίκτες, κάποιοι θα έχουν ισχυροποιηθεί και θα έχουν επεκταθεί, και ο τραπεζικός κλάδος θα έχει διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά: «Γι’ αυτούς τους λόγους δεν είναι εφικτή η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. Καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε την αποστολή μας και να μεταμορφωθούμε από τη βάση μας, να καταθέσουμε νέες προτάσεις δημιουργίας αξίας πέραν των κλασικών τραπεζικών υπηρεσιών, και να είμαστε πιο δεκτικοί σε εξωτερικά προϊόντα και διαύλους διάθεσης. Παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκοπούμε από τα βασικά συστατικά στοιχεία των εργασιών μας: τη σχέση μας με τον πελάτη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός «είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να κατανοήσουμε και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας», υπογραμμίζοντας ότι «η Εθνική Τράπεζα προετοιμάζεται για τη νέα ψηφιακή εποχή και θεωρεί τον στόχο αυτό βασικό παράγοντα της συνολικής προσπάθειας του μετασχηματισμού της».

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, η εμπιστοσύνη, τα δεδομένα και η ευελιξία είναι τα πλέον σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να κατέχει μια τράπεζα: «Εμείς, η Εθνική Τράπεζα, διαθέτουμε ήδη τα δύο πρώτα, αλλά οφείλουμε να κατακτήσουμε/να αποκτήσουμε και το τρίτο. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για να διαφυλάξουμε τα πλεονεκτήματα αυτά».

Sébastien de Brouwer, Chief policy officer, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών (EBF)

Οι τράπεζες θα παραμείνουν απαραίτητες στο μέλλον ως κινητήριος δύναμη χρηματοδότησης της ανάπτυξης στην Ευρώπη και θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στον κόσμο του αύριο διατηρώντας τα τρία βασικά τους προσόντα: εμπιστοσύνη, διαχείριση ρίσκου, εμπειρία πελάτη.

Την εκτίμηση αυτή εξέφρασε κατά την ομιλία του ο chief policy officer της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών (EBF)  Sébastien de Brouwer, τονίζοντας ότι στις τράπεζες εξακολουθεί να αναλογεί η μεγαλύτερη δύναμη πωλήσεων οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Ο κ. Brouwer επεσήμανε ότι η EBF αντιπροσωπεύει 3.500 τράπεζες από 45 χώρες, οι οποίες απασχολούν περίπου 2 εκατ. εργαζόμενους και διαθέτουν δάνεια ύψους 20 τρισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανά την Ευρώπη.  

Jim O’ Neill, πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Asset Management και πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας

«Αν είσαι μικρός και δεν έχεις καλή παραγωγικότητα, είσαι ευάλωτος στις διεθνείς αναταράξεις», τόνισε με νόημα στην ομιλία του ο πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Asset Management και πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Jim O’ Neill. Όπως είπε, οι μισές από το top 25 των χωρών - οδηγών στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη βρίσκονται στην Ευρώπη, ωστόσο, καμία από αυτές δεν είναι η Ελλάδα ή η Ιταλία.  Ο κ. O’ Neill χαρακτήρισε εξαιρετικά αδύναμη την παραγωγικότητα στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές και καλύτερη εκπαίδευση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρεθούν σε σημαντικές πιέσεις, στο σενάριο της επιβράδυνσης για την κινεζική οικονομία - οι Κινέζοι καταναλωτές αντιπροσωπεύουν το 25% του παγκόσμιου ονομαστικού ΑΕΠ αυτήν τη 10ετία. Στο πλαίσιο αυτό, παρατήρησε ότι η Γερμανία σήμερα εξάγει περισσότερο στην Κίνα (πλέον, ο πρώτος της εμπορικός εταίρος) απ’ ό,τι στην Ιταλία.

Ευρύτερα, ο κ. Ο’ Neill εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παγκόσμια οικονομία δεν τα πηγαίνει σήμερα τόσο άσχημα όσο πολλοί νομίζουν, καθώς η ανάπτυξη δεν είναι μεν τόσο δυναμική, όσο ήταν την προηγούμενη δεκαετία, αλλά είναι ακόμη πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι, για παράδειγμα, τις δεκαετίες 1980 και 1990.


Στέργιος Πιτσιόρλας, Aναπλ. υπουργός Οικονομίας και Ανάπυξης

Η επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, που συμπεριλαμβάνουν αφενός «κούρεμα» υποχρεώσεων και αφετέρου πλειστηριασμούς. Στην παραδοχή αυτή προέβη μέσα από την ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, τονίζοντας ότι σχεδόν το 50% των δανείων είναι «κόκκινα».

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι το πρόβλημα είναι «κατεξοχήν πολιτικό και συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα στη χώρα». Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, «τα δάνεια αυτά δεν δημιουργήθηκαν από κακές εκτιμήσεις των τραπεζικών στελεχών ή των επιχειρήσεων αλλά από την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου και κυρίως από τη διαπλοκή που υπήρχε ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα, την πολιτική ηγεσία και τον επιχειρηματικό κόσμο».

Έως την αρχή του 2019 θα υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, δεσμεύτηκε ο κ. Πιτσιόρλας, αναφορικά με το εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναγνωρίζοντας: «ξεκινάμε από πολύ χαμηλά, είμαστε πολύ πίσω». Ο ίδιος προανήγγειλε τη συγκρότηση εθνικού συμβουλίου για τα θέματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης «πολύ σύντομα».


Χρήστος Σταϊκούρας, Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπλ. υπουργός Οικονομικών

«Οι αυταπάτες και η δημιουργική ασάφεια κόστισαν ακριβά, στερώντας την εμπιστοσύνη αποταμιευτών και επενδυτών», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του ο τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στην τρέχουσα «ταραγμένη περίοδο στις τράπεζες, την οποία δεν μπορούμε να προσπεράσουμε».

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε νέες μεγάλες προκλήσεις και μίλησε για την ανάγκη ουσιαστικής επιστροφής των καταθέσεων, αποκατάστασης της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων, πλήρους άρσης των capital controls και εν τέλει σταδιακής πιστωτικής επέκτασης. Επεσήμανε δε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το μέλλον το κατακτούν οι κοινωνίες που το σχεδιάζουν».

Όπως είπε, «κλειδί» για όλα αυτά είναι η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη, που προϋποθέτουν κυβερνητική αξιοπιστία και σοβαρότητα, στοιχεία για τα οποία ο ίδιος δεσμεύτηκε, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης.


Παρουσιάσεις:    
www.hazliseconomist.com                                                                                
www.digitalmetamorphosis.ecomomist.com

 Ιδρυτικός Χορηγός:  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χορηγός επικοινωνίας: Το Βήμα, Τα Νέα


Μιχαήλ Ιακωβίδης
, Κάτοχος της έδρας Sir Donald Gordon Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, 

Αν. Καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας, London Business School

Με τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει στην οικονομία η εξέλιξη της τεχνολογίας ξεκίνησε την ομιλία του ο κάτοχος της έδρας Sir Donald Gordon Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας και αναπλ. καθηγητής Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητα του  London Business School Μιχαήλ Ιακωβίδης, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι το 52% των εταιρειών που συγκαταλέγονταν στον δείκτη Fortune το 2000 δεν υπάρχουν πια και ότι το 2016 οι 5 πρώτες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες ήταν εταιρείες τεχνολογίας. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Amazon, τονίζοντας ότι η Amazon δεν θέλει να υποκαταστήσει τις τράπεζες, αλλά να τις περιθωριοποιήσει προκειμένου να βγάλει η ίδια περισσσότερο κέρδος. Επεσήμανε ότι τα παραδοσιακά όρια τομέων και επαγγελμάτων καταρρέουν. Η ψηφιοποίηση δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης νέων ανταγωνιστών, που φέρνουν γνώσεις και στοιχεία από άλλες αγορές. Η ψηφιοποίηση κάνει επίσης τον κόσμο πιο διασυνδεδεμένο. Ο Μιχαήλ Ιακωβίδης αναφέρθηκε, επίσης, στην έννοια του «οικο-συστήματος» στην τεχνολογία. Κλείνοντας, τόνισε ότι το “digital” δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά κυρίως την αλλαγή των επιθυμιών και προσδοκιών των καταναλωτών. Οι εταιρείες θα πρέπει να ξεχάσουν τους παραδοσιακούς τομείς και να δημιουργήσουν το δικό τους οικοσύστημα.

Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Kotsovolos – Dixons Carphone Group

Ο καταναλωτής του μέλλοντος θα απαιτεί προτάσεις προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες ή καλύτερα στο δικό του προφίλ το οποίο και δυναμικά θα χτίζεται τόσο στον online όσο και στον offline κόσμο. Θα κάνει “opt out” από μη «σχετικούς» διαλόγους και θα εκνευρίζεται όταν στην πρώτη σελίδα του online καταστήματος θα εμφανίζονται πλυντήρια, ενώ εκείνος έψαχνε στο google τις προηγούμενες δύο ώρες για τηλεοράσεις. Με τον τρόπο αυτόν, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kotsovolos – Dixons Carphone Group Γιάννης Βασιλάκος περιέγραψε μια πτυχή της πραγματικότητας που θα συνοδεύει τη μελλοντική σχέση μιας εταιρείας με τους καταναλωτές μετά τις αλλαγές που ήδη επιφέρει η τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, η αυτοματοποίηση των αποθηκών μέσα από την εκτεταμένη χρήση ρομπότ στις διαδικασίες της περισυλλογής και προετοιμασίας των παραγγελιών σε συνδυασμό με τη χρήση machine learning τεχνολογιών για την πρόβλεψη της ζήτησης και άρα τη βελτιστοποίηση του πλάνου των παραγγελιών προς τους προμηθευτές και της αναπλήρωσης των καταστημάτων θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Ο ίδιος επεσήμανε δύο βασικές προκλήσεις στη μορφή ερωτημάτων: «κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τις μεγάλες προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στον χώρο της λιανικής» και «κατά πόσο το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα επιτρέψει τόσο την συγκομιδή όσο και την επεξεργασία συμπεριφορικών δεδομένων των καταναλωτών, ώστε μέσα από big data analytics οι εταιρείες λιανικής να παρέχουν προσωποποιημένες προτάσεις σε αυτούς».


Κώστας Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Plaisio Computers

Και τα πέντε θεμέλια του τομέα των λιανικών πωλήσεων (κατηγορίες προϊόντων, δίκτυο πωλήσεων, ομάδα ανθρώπων, σύστημα logistics, σύστημα πληρωμών) υφίστανται ήδη “disruption”, τόνισε μεταξύ άλλων από το βήμα του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Plaisio Computers Κώστας Γεράρδος. Το επόμενο μοντέλο στον τομέα θα είναι το λεγόμενο “seamless”, με τον οποίο ο καταναλωτής θα μπορεί να κάνει οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ συμβατικής και ηλεκτρονικής πώλησης. Το customer service επίσης έχει αλλάξει, καθώς ο καταναλωτής δεν περιμένει να πληροφορηθεί για το προϊόν από τον πωλητή, και τα ρομπότ θα φέρουν ακόμα περισσότερες αλλαγές ως προς αυτό. Το delivery, επίσης, αλλάζει, καθώς η προοπτική είναι η παράδοση αυθημερόν, ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες. Ο κ. Γεράρδος τόνισε ότι η δυνατότητα γρήγορης παράδοσης αλλάζει το retailing, το οποίο «σπάει» σε δύο κομμάτια, convenience και experience, δηλαδή, πώληση προϊόντων για τα οποία ο καταναλωτής δεν πηγαίνει πια στο κατάστημα και προϊόντων για τα οποία ο καταναλωτής πηγαίνει στο κατάστημα, αναζητώντας όμως κυρίως την εμπειρία του “shopping”. Συμπερασματικά, το νέο retail εξαλείφει οτιδήποτε δημιουργεί κόπωση ή πρόβλημα στον καταναλωτή.

Δημήτρης Καραγιάννης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία, όπως και η αξία της καινοτομίας, παραμένουν ως οι παράγοντες - κλειδιά, σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία μεταβάλλει τα υφιστάμενα μοντέλα παραγωγής και ανάπτυξης, επεσήμανε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης Δημήτρης Καραγιάννης.

«Ο επόμενος ανταγωνιστής σας πιθανότατα δεν θα προέλθει από τον δικό σας τομέα βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγιάννης, περιγράφοντας τις εν εξελίξει ανατροπές στην παραγωγική διαδικασία όπως ήταν γνωστή μέχρι σήμερα.

Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη λειτουργία του OmiLab -συμμετέχουν 57 πανεπιστήμια και αναμειγνύονται 55 χώρες- το οποίο έχει αναπτύξει περισσότερα από 50 εργαλεία μοντελοποίησης.

Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Πρόεδρος της Στρατηγικής Επιτροπής της ΕΕΤ για θέματα Digital Banking

Το τετράπτυχο που αποτελεί οδηγό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, αντίστοιχα και στον τραπεζικό τομέα, ανέπτυξε χαρακτηριστικά από το βήμα του συνεδρίου η πρόεδρος της Στρατηγικής Επιτροπής της ΕΕΤ για θέματα Digital Banking Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου:

Ÿ “A” για Artificial Intelligence and Automation. «Θα πρέπει οι τράπεζες να γίνουμε ταχύτερες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να αυτοματοποιούμε τις εργασίες ρουτίνας».

Ÿ “Β“ για Big Data και Big Tech. «Θα γίνουμε εξυπνότερες, με τεχνολογίες big data και analytics, όπως κάνουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια η Google και η Amazon».

Ÿ “C“ για Core Banking, Cloud computing και Challengers. «Θα γίνουμε αποτελεσματικότερες, χρησιμοποιώντας σύγχρονες υποδομές, απλοποιώντας την αρχιτεκτονική των legacy συστημάτων μας και βελτιώνοντας την απόδοση των υψηλών επενδύσεων που κάνουμε σε τεχνολογίες πληροφορικής».

Ÿ “D“ για Digital assets. «Aυτά που χρειαζόμαστε ως επιχειρήσεις για να συνεχίσουμε να παράγουμε αξία στο μέλλον».

Η κ. Τζάκου επικαλέστηκε μελέτη της Standard & Poor’s, σύμφωνα με την οποία ο μέσος χρόνος ζωής των επιχειρήσεων μειώνεται συστηματικά τα τελευταία 50-60 χρόνια: Το 1958 ήταν 61 χρόνια, το 1980 ήταν 25 χρόνια και το 2011 μόλις 18 χρόνια. «Άρα, ο έγκαιρος και αποτελεσματικός ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά θέμα επιτυχίας. Είναι θέμα επιβίωσης».


Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας

«Η ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας παραμένει σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζει να ανήκει στην ομάδα των χωρών με χαμηλές επιδόσεις», ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει ως στόχο μια οικονομία παραγωγική, ψηφιακή, καινοτόμο, που θα προσελκύει επενδύσεις σε υγιείς βάσεις. Η κυρία Ασημακοπούλου άσκησε κριτική στην παρούσα κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στον σχεδιασμό ψηφιακής πολιτικής και την υλοποίηση των σχετικών έργων. Το μέλλον της ψηφιοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας απαιτεί να αρθούν πολύ γρήγορα τα θεσμικά εμπόδια και να οικοδομηθεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο, πρόσθεσε. Η κ. Ασημακοπούλου τόνισε ότι στη μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αιχμή του δόρατος της ψηφιακής πολιτικής θα είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. «Για να προλάβουμε το τραίνο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης θα χρειαστούμε μια “Ψηφιακή Ομάδα ΔΕΛΤΑ”», είπε χαρακτηριστικά.


Stephan Balzer, Διευθύνων σύμβουλος, Red Onion και Πρέσβης, TEDx and Singularity University

Τους βασικούς πυλώνες των ραγδαία εξελισσόμενων τεχνολογιών ανέπτυξε κατά την ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος της Red Onion και πρέσβης του TEDx and Singularity University Stephan Balzer, αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, τη βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική, τα δίκτυα & υπολογιστικά συστήματα, την ιατρική και νευροεπιστήμη, καθώς και τη νανοτεχνολογία και ψηφιακή παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, περιέγραψε επίσης τις παραμέτρους που κατά τη γνώμη του διαμορφώνουν την κατάλληλη νοοτροπία απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις: βασική τεχνολογική γνώση, ενσυναίσθηση, ευκινησία, αυθεντικότητα, ταπεινότητα και θάρρος.

Ο ίδιος μίλησε χαρακτηριστικά για τα έξι “D” της τεχνολογίας: Digitized (ψηφιοποίηση), Deceptive (παραπλάνηση), Disruptive (ανατροπή), Dematerialized (αποϋλοποίηση), Demonetized (απονομισματοποίηση), Democratized (εκδημοκρατισμός).


Francesco Brenna, executive partner, IBM Global Business Services

Στο παράδειγμα της Orange Bank, ενός project στο οποίο εργάζεται ο ίδιος με την ομάδα του, αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο executive partner της IBM Global Business Services Francesco Brenna. Η εν λόγω γαλλική ψηφιακή τράπεζα ήθελε να διαφοροποιηθεί, να γίνει μια τράπεζα αναλυτικής προσέγγισης. Η λογική μιας διαδραστικής τράπεζας είναι να επικεντρώνεται στον πελάτη παρά στο προϊόν. Η δέσμευση μεταξύ των δύο μερών γίνεται μέσω διαλόγου και ανταλλαγής κειμένων. Μπορεί κανείς να θέσει ερωτήματα και να πάρει απαντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Brenna εξήγησε τη λειτουργία των chatbox και τόνισε ότι οι άνθρωποι κατανοούν και μαθαίνουν μέσω της διάδρασης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι επιτυχημένη μόνο αν τη συνδυάσουμε με τον άνθρωπο, κατέληξε.

Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Στη μεγάλη άνοδο του ελληνικού τουρισμού αναφέρθηκε συνοπτικά κατά την έναρξη της ομιλίας του ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλλας, επισημαίνοντας ότι αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Τόνισε ότι ο τουρίστας που ξέραμε έχει αλλάξει και συνέδεσε την αλλαγή αυτή με έξι παράγοντες από τον χώρο της τεχνολογίας: mobile integration, τεχνητή νοημοσύνη, Internet of Things, έξυπνες συσκευές, big data (που επιτρέπουν την προσωποποίηση των υπηρεσιών) και εικονική πραγματικότητα. Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι η «καρδιά» του τουρισμού είναι πάντα ο ανθρώπινος παράγων και η φιλοξενία, ωστόσο πρέπει να επιλέγουμε τα καλά της τεχνολογίας και να τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας.


Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, AIROTEL Group of hotels

«Ο νέος ταξιδιώτης είναι απαιτητικός και διαρκώς on line και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόσουμε το προϊόν μας», τόνισε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Airotel Group of hotels Αλέξανδρος Βασιλικός, χαρακτηρίζοντας τον τουρισμό ιδανική πύλη της Ελλάδας στον νέο ψηφιακό κόσμο.

Για τον λόγο αυτόν, επεσήμανε ο κ. Βασιλικός, το Ξ.Ε.Ε. πρόσφατα δημιούργησε ένα accelerator για τις start ups του τουρισμού. «Η χρήση του διαδικτύου και των social media κάνει τα ξενοδοχεία μας να βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο σε "ζωντανή μετάδοση". Τα λάθη απλά απαγορεύονται. Ποιότητα κι εμπιστοσύνη είναι η μόνη συνταγή επιτυχίας», υπογράμμισε ο κ. Βασιλικός.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η μόνη σταθερά μέσα στο κύμα της ψηφιακής μεταμόρφωσης είναι «η "καρδιά" της φιλοξενίας, που είναι πάντα οι άνθρωποι». Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό, η ψηφιακή επανάσταση και οι εφαρμογές της στον τουρισμό δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά προκειμένου να τολμήσει, να επιχειρήσει, να καινοτομήσει, να διακριθεί και να πετύχει.

Itai Green, Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Innovate Israel

«Ό,τι δουλεύει σήμερα, δεν θα δουλεύει αύριο. Γιατί θα συμβαίνει αυτό; Επειδή ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής στον κόσμο είναι εξαιρετικά γρήγορος και σταθερά επιταχύνεται», τόνισε κατά την ομιλία του ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Innovate Israel Itai Green.

 «Η Uber είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στον κόσμο και δεν έχει ούτε ένα ταξί δικό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία προκαλεί “disruption” και “revolution”.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ ως “startup nation”, ο κ. Green σημείωσε ότι στη χώρα υπάρχει μία startup για κάθε 1.800 κατοίκους. «Όταν βλέπεις κάποιον νέο σε ένα καφέ με ένα laptop, βλέπεις μια startup», επεσήμανε, παραθέτοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ισραήλ βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε επίπεδο κατά κεφαλήν επενδύσεων σε πατέντες και R&D.


Dan Sinker, διευθυντής, Knight-Mozilla OpenNews project, ΗΠΑ

«Καθώς μπαίνουμε σε έναν γενναίο νέο κόσμο οικείας τεχνολογίας, που θα μάθει από εμάς για τις ανάγκες μας, είναι σημαντικό να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να ρωτήσουμε: πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτά τα συστήματα που θα μας ενισχύσουν δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μας, με τρόπους που μας έχει ήδη δείξει η τελευταία δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του Knight-Mozilla OpenNews project από τις ΗΠΑ Dan Sinker, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα την πρακτική της μεθοδευμένης προπαγάνδας μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το twitter και το facebook.

«Μπορούμε να το καταφέρουμε», υποστήριξε ο κ. Sinker, τονίζοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ειδικότερα, όπως είπε, θα πρέπει: να ενσωματωθεί το σύνολο των εμπειριών στον σχεδιασμό της, να τεθούν οι ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο, και -εν τέλει- η διαδικασία να βουτήξει στα βαθιά της ηθικής διακρίνοντας το σωστό από το λάθος.

Παρουσιάσεις:    
www.hazliseconomist.com                                                                                
www.digitalmetamorphosis.ecomomist.com

 Ιδρυτικός Χορηγός:  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χορηγός επικοινωνίας: Το Βήμα, Τα Νέα


4 Οκτωβρίου 2018

                                                                                                                                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Economist
Ψηφιακή Μεταμόρφωση
Επιτυγχάνοντας ανάπτυξη σε τράπεζες και σε επιχειρήσεις
8 Οκτωβρίου 2018
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τα επιτεύγματα που σημειώνονται στον χώρο της τεχνολογίας αποτελούν σημαντική δύναμη μετασχηματισμού και σε ένα τέτοιο πλαίσιο «ψηφιακής μεταμόρφωσης» δημιουργείται συνακολούθως μία νέα πραγματικότητα για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Με έμφαση στις αλλαγές που σημειώνονται στους τομείς της λιανικής, των τηλεπικοινωνιών και του τουρισμού, το προσεχές συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών στόχο έχει να θέσει τις προκλήσεις που προκύπτουν με τα νέα δεδομένα, να εκτιμήσει τον ρόλο των υφιστάμενων μοντέλων, να διερευνήσει νέους ορίζοντες, αλλά και να θέσει ερωτήματα που αφορούν τη στάση του σύχρονου ανθρώπου απέναντι στην εξέλιξη των μηχανών και τη συνδρομή τους στην ανάπτυξη των τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Στο συνέδριο συμμετέχουν:
 Jim O’ Neill, πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Asset Management και πρώην υπουργός
  Οικονομικών της Βρετανίας
Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
  και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας
Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Dan Sinker, Director, Knight-Mozilla OpenNews project, ΗΠΑ
Sébastien de Brouwer, Chief policy officer, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών (EBF)
Μιχαήλ Ιακωβίδης, Κάτοχος της έδρας Sir Donald Gordon Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,
 Αν. Καθηγητής Στρατηγικής, London Business School
Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Πρόεδρος, digital banking strategy committee, Ελληνική Ένωση
 Τραπεζών
Stephan Balzer, Διευθύνων σύμβουλος, Red Onion και Πρέσβης, TEDx and Singularity University
Francesco Brenna, executive partner, IBM Global Business Services
Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Kotsovolos – Dixons South East Europe
Κώστας Γεράρδος, Αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Plaisio Computers
Δημήτρης Καραγιάννης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης
Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος
  και διευθύνων σύμβουλος, AIROTEL Group of hotels
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων σύμβουλος, Aldemar Resorts
Itai Green, Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Innovate Israel

Αναλυτικό πρόγραμμα
:    
www.hazliseconomist.com                                                                  www.digitalmetamorphosis.ecomomist.com


 Ιδρυτικός Χορηγός:  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χορηγός επικοινωνίας: Το Βήμα, Τα Νέα

Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner