Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής τους για την εκπαίδευση, τα συνέδρια του Economist, η Microsoft και το Βρετανικό Συμβούλιο πραγματοποιούν από κοινού τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Εκπαίδευση και καινοτομία στον 21ο αιώνα: Ανοίγοντας ορίζοντες στην αγορά εργασίας».

Καθώς η παγκόσμια αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, ο ρόλος της εκπαίδευσης αναδεικνύεται πλέον σε καταλυτικό παράγοντα της ευδοκίμησης καθιστώντας, συνακολούθως, την εν λόγω πρωτοβουλία των τριών οργανισμών εξέχουσας σημασίας.

Οι θεματολογικοί άξονες του συνεδρίου εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη στρατηγική και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, στο ρόλο των νέων τεχνολογιών, σε θέματα επιχειρηματικότητας καθώς και στην παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, οι ομιλητές καλούνται να μεταγγίσουν τη γνώση και την εμπειρία τους στο κοινό της εκδήλωσης, το οποίο θα αποτελείται από εκπροσώπους Υπουργείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, ακαδημαϊκούς, στελέχη φορέων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και εκπροσώπους ελληνικών και ξένων ΜΜΕ. 

Η παρακολούθηση του συνεδρίου μόνο με πρόσκληση. 

Υπό την αιγίδα

 

Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner