Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου για Τράπεζες και Επιχειρήσεις
Economist event banner
Speaker Image
Σολομών Μπεράχας

Εκπρόσωπος
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Μέλος Δ.Σ.
Τράπεζα Πειραιώς
Ο Δρ. Σολομών Μπεράχας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Πειραιώς όπου εκπροσωπεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Μέχρι το Μάιο του 2012, ο Δρ. Μπεράχας ήταν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων στη Λιανική Τραπεζική του ομίλου Eurobank (2002 - 2012.) Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τειρεσία ΑΕ (1997 - 2012.) Πριν από την Eurobank εργάστηκε 20 χρόνια στη Citibank, στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα: Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Γενικός Διευθυντής Πιστωτικών Καρτών, Γενικός Διευθυντής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πιστωτικού Χαρτοφυλακίου, κλπ. Ο Δρ. Μπεράχας άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σαν Βοηθός Καθηγητής στο Technion – Israel Institute of Technology, και Επιστημονικός Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατέχει  B.Sc. - Industrial Engineering, M.Sc. - Information Systems, και Ph.D. - Operations Research από το Technion – Israel Institute of Technology, καθώς και Advanced Professional Certificate - Business Administration από το New York University.
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner