Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου για Τράπεζες και Επιχειρήσεις
Economist event banner
Speaker Image
Σολομών Μπεράχας

Εκπρόσωπος
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Μέλος Δ.Σ.
Τράπεζα Πειραιώς
Ο Δρ. Σολομών Μπεράχας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Πειραιώς όπου εκπροσωπεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Μέχρι το Μάιο του 2012, ο Δρ. Μπεράχας ήταν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων στη Λιανική Τραπεζική του ομίλου Eurobank (2002 - 2012.) Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τειρεσία ΑΕ (1997 - 2012.) Πριν από την Eurobank εργάστηκε 20 χρόνια στη Citibank, στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα: Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Γενικός Διευθυντής Πιστωτικών Καρτών, Γενικός Διευθυντής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πιστωτικού Χαρτοφυλακίου, κλπ. Ο Δρ. Μπεράχας άρχισε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σαν Βοηθός Καθηγητής στο Technion – Israel Institute of Technology, και Επιστημονικός Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατέχει  B.Sc. - Industrial Engineering, M.Sc. - Information Systems, και Ph.D. - Operations Research από το Technion – Israel Institute of Technology, καθώς και Advanced Professional Certificate - Business Administration από το New York University.
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner